Du använder en webbläsare som inte stöder alla funktioner.

För att få en bättre användarupplevelse behöver du uppgradera till en modernare webbläsare, exempelvis senaste versionen av Chrome.


Vanliga frågor inkomstförsäkring

Tillfälliga förändringar av a-kassan - så påverkas din inkomstförsäkring
Just nu får vi många frågor om hur inkomstförsäkringen påverkas av de tillfälliga reglerna i a-kassan som trädde i kraft den 13 april 2020 med anledning av Coronapandemin. På den här sidan svarar vi på de vanligaste frågorna om detta.

Om du inte hittar svaret på din fråga här är du varmt välkommen att kontakta oss!

Vad är en inkomstförsäkring?

 • Vad är Ledarnas inkomstförsäkring?

  Ledarnas inkomstförsäkring ger ett utökat skydd vid ofrivillig arbetslöshet.

  Med en inkomstförsäkring försäkrar du din lön vid en eventuell arbetslöshet.

 • Vad betyder ”basförsäkring” och ”tilläggsförsäkring” och vad ingår i dem?

  – Inkomstförsäkringen består av tre delar:
  Basförsäkring: Ingår i medlemskapet i Ledarna och  är en obligatorisk försäkring .Den försäkrar upp till 80 procent av en månadsinkomst på högst 80 000 kronor och du kan få ersättning i upp till 150 ersättningsdagar. Med obligatorisk menas att den ingår automatiskt i ditt medlemskap.

  Tilläggsförsäkring – inkomst: Är en frivillig försäkring som försäkrar upp till 80 procent av en månadsinkomst på högst 120 000 kronor. Om du får ersättning från denna tilläggsförsäkring betalas den ut samtidigt som basförsäkringen. Med frivillig menas att det är du själv som ansöker om försäkringen.

  Tilläggsförsäkring – tid: Är en frivillig försäkring som förlänger ersättningstiden i basförsäkringen och tilläggsförsäkring – inkomst med upp till 100 ersättningsdagar. Om du får ersättning från denna tilläggsförsäkring betalas den ut efter att alla ersättningsdagarna från basförsäkringen betalats ut. Med frivillig menas att det är du själv som ansöker om försäkringen.

 • Måste jag försäkra hela min lön?

  Basförsäkringen är en obligatorisk försäkring där upp till 80 procent av din månadsinkomst på högst 80 000 kronor är försäkrad. Tilläggsförsäkring - inkomst är, till skillnad från basförsäkringen, en frivillig försäkring som försäkrar upp till 80 procent av din månasinkomst på högst 120 000 kronor. Har du en högre inkomst än 80 000 kronor/månad kan du välja om du vill försäkra 80 000 eller 120 000 kronor/månad.

 • Hur länge får jag utbetalning från inkomstförsäkringen?

  Karensdagarna i inkomstförsäkringen är samma dagar som karensdagarna hos a-kassan. Basförsäkringen betalas sedan ut under de första 150 dagarna du är arbetslös. 150 ersättningsdagar motsvarar ca 7 månader, om du är arbetslös på heltid. Om du vill förlänga ersättningstiden kan du teckna tilläggsförsäkring – tid så får du 100 ersättningsdagar till (totalt 250 dagar).

 • Jag tjänar mer än 80 000 kronor. Kan jag utöka mitt försäkringsskydd?

  Ja, du kan välja att teckna tilläggsförsäkring – inkomst som försäkrar upp till 80 procent av din månadsinkomst över 80 000 kronor upp till maximalt 120 000 kronor per månad. Kostnaden för tilläggsförsäkringen betalas av dig som medlem tillsammans med din medlemsavgift till Ledarna.

  Här kan du läsa mer och ansöka om tilläggsförsäkringen.

   

 • Jag vill ha möjlighet att få ersättning under längre tid än 150 dagar. Kan jag förlänga mitt försäkringsskydd?

  Ja, du kan välja att teckna tilläggsförsäkring – tid som förlänger ersättningstiden med 100 dagar. Då kan du som längst få ersättning i 250 dagar. Kostnaden för tilläggsförsäkringen betalas av dig som medlem tillsammans med din medlemsavgift till Ledarna.

  Här kan du läsa mer och ansöka om tilläggsförsäkringen.

   

 • Kan jag som medlem i Ledarna välja att inte ha inkomstförsäkringen?

  Nej, det kan du inte. Inkomstförsäkringens basförsäkring är en del av medlemskapet i Ledarna och är obligatorisk. Ledarnas medlemmar beslutade år 2005 att en inkomstförsäkring ska ingå i medlemskapet för att ge ökat skydd vid ofrivillig arbetslöshet.

Har jag försäkringen?

 • Vem omfattas av försäkringen?

  Du som är medlem i Ledarna och som inte fyllt 65 år omfattas av basförsäkringen. Du som är studerande- eller pensionärsmedlem omfattas inte. Du som var medlem i Ledarna före den 1 maj 2005 och som då valde att avstå från försäkringen omfattas inte heller.

 • Behöver jag vara medlem i a-kassan för att omfattas av inkomstförsäkringen?

  Nej, det räcker att du är medlem i Ledarna. Du får själv välja om du vill vara medlem i en a-kassa eller inte. Ditt skydd vid arbetslöshet blir högre om du är medlem i en a-kassa.

Hur gör jag för att ansöka om och betala tilläggsförsäkringarna?

Blev du medlem före 1 juli 2014 kan du behöva byta inkomstintervall i basförsäkringen

 • Jag omfattas av Ledarnas inkomstförsäkring (basförsäkringen) som försäkrar en månadsinkomst upp till 30 000 kronor. Behöver jag ändra det?

  Om du tjänar mer än så bör du byta inkomstintervall i basförsäkringen.

  I ditt medlemskap i Ledarna ingår en inkomstförsäkring vid ofrivillig arbetslöshet (basförsäkringen). Fram till 1 juli 2014 fanns flera inkomstintervall att välja mellan. Du omfattas av den basförsäkring som försäkrar en månadsinkomst upp till 30 000 kronor.

  Om du tjänar mer än 30 000 kronor per månad, bör du byta till det inkomstintervall i basförsäkringen som majoriteten av Ledarnas medlemmar numera omfattas av. Ersättningen i basförsäkringen beräknas på upp till 80 procent av en månadsinkomst på högst 80 000 kronor. Basförsäkringen ger ekonomisk trygghet vid ofrivillig arbetslöshet upp till 150 dagar.

  Mina sidor kan du enkelt byta ditt inkomstintervall.

  När du väljer att byta inkomstintervall kommer din medlemsavgift till Ledarna anpassas för att matcha den högre månadsinkomsten som är försäkrad.

 • Jag har ändrat inkomstnivå för Ledarnas inkomstförsäkring (basförsäkringen) från 30 000 kronor och då höjdes medlemsavgiften till Ledarna. Varför då?

  När du valde att byta inkomstintervall anpassades din medlemsavgift till Ledarna för att matcha den högre månadsinkomsten som är försäkrad.

  I ditt medlemskap i Ledarna ingår en inkomstförsäkring vid ofrivillig arbetslöshet (basförsäkringen). Fram till 1 juli 2014 fanns flera inkomstintervall att välja mellan. Du har omfattats av den basförsäkring som försäkrar en månadsinkomst upp till 30 000 kronor.

  Du har nu bytt till den basförsäkring som majoriteten av Ledarnas medlemmar numera omfattas av. Ersättningen beräknas på upp till 80 procent av en månadsinkomst på högst 80 000 kronor. Basförsäkringen ger ekonomisk trygghet vid ofrivillig arbetslöshet upp till 150 dagar.

A-kassa, aktivitetsstöd, trygghetsavtal och inkomstförsäkring – hur fungerar det?

 • Vilka olika ersättningar kan jag få om jag blir arbetslös?

  Din ersättning vid arbetslöshet är uppbyggd på följande sätt:

  Inkomstförsäkring + full a-kassa
  Beräknas på upp till 80 procent av din tidigare inkomst.

  Inkomstförsäkring + grundbelopp
  En lägre sammanlagd ersättning än om du har full a-kassa.
  Grundbeloppet är en ersättning för dig som inte är medlem i en a-kassa eller inte har varit medlem tillräckligt länge. Den baseras inte på tidigare inkomst och betalas ut från Alfa-kassan eller din a-kassa.

  Inkomstförsäkring + Avgångsersättning
  Om du har rätt till avgångsersättning från ett trygghetsavtal (exempelvis TRR) ska du först ansöka om den. Sedan minskas ersättningen från inkomstförsäkringen med avgångsersättningen. Det betyder att du fortfarande har rätt till samma totala ersättning men att den betalas ut från olika håll. 

 • Kan jag få ersättning motsvarande 100 procent av inkomsten?

  Nej, enligt lagen om arbetslöshetsförsäkring kan din sammanlagda ersättning till följd av arbetslöshet aldrig beräknas på mer än högst 80 procent av din inkomst före skatt som du hade när du arbetade, din så kallade "normalinkomst" så som a-kassan fastställer den.

 • Varför får inte jag 80 procent av min inkomst?

  Orsakerna till att du inte får 80 procent av din inkomst kan vara flera:

  Bliwas schablonavdrag: Ersättningen från inkomstförsäkringen är skattefri. Ersättning från a-kassan är inte skattefri. För att ersättningen från inkomstförsäkringen ska motsvara den ersättning efter skatt som du hade fått om ersättningen istället hade betalats ut från a-kassan så använder Bliwa sig av ett schablonavdrag (istället för skatteavdrag) när vi räknar ut din ersättning. Schablonavdraget motsvarar skattetabell 30, kolumn 5. Bliwa tar inte hänsyn till din faktiska skattesats, utan gör istället schablonavdrag som är lika för alla oavsett bostadsort.

  Endast rätt till grundbeloppet från a-kassan: Om du endast har rätt till det så kallade grundbeloppet från a-kassan ersätter inte inkomstförsäkringen mellanskillnaden mellan din faktiska ersättning från a-kassan och högsta möjliga ersättning från a-kassan. Ersättningen från inkomstförsäkringen baseras alltid på den del av din månadsinkomst som ligger över a-kassans tak.

 • Kan jag få ersättning om jag får aktivitetsstöd?

  Ja, om du:

  • får aktivitetsstöd till följd av att du är arbetslös
  • är arbetsför
  • står till arbetsmarknadens förfogande
  • uppfyller försäkringsvillkoren i övrigt.

  Det är Försäkringskassan som betalar ut aktivitetsstödet.

Jag är inte med i en a-kassa, vad gäller för mig?

 • Kan jag få ersättning från försäkringen?

  Ja, om du blivit arbetslös efter 1 juli 2014.

  Om du inte är medlem i en a-kassa vänder du dig till Alfa-kassan och ansöker om
  grundbelopp. Alfa-kassan administrerar grundbelopp för alla som inte är medlem
  i en a-kassa.

 • Vad är ”grundbeloppet”?

  Grundbeloppet är en ersättning för dig som inte är medlem i en a-kassa eller inte varit medlem tillräckligt länge. Den baseras inte på tidigare inkomst och betalas ut från Alfa-kassan eller din a-kassa.

  Ersättning enligt grundbeloppet gäller dig som:

  • inte är medlem i en a-kassa,
  • har varit medlem i en a-kassa i mindre än tolv månader,
  • har varit medlem i en a-kassa i längre tid än tolv månader men inte uppfyller a-kassans arbetsvillkor inom medlemstiden.

  Grundbeloppet är max 510 kronor/dag före skatt. Om du inte är medlem i en a-kassa är det Alfa-kassan som kan betala ut grundbeloppet.

 • Hur gör jag för att få grundbeloppet från a-kassan?

  Du ansöker om grundbeloppet hos Alfakassan, som administrerar detta.

 • Hur mycket kan jag få i ersättning från inkomstförsäkringen?

  Ersättning från inkomstförsäkringen beräknas som om du hade rätt till full a-kassa, så kallad inkomstrelaterad ersättning. Den beräknas på upp till 80 procent av din tidigare genomsnittliga månadsinkomst på högst 80 000 kronor. Ersättningen från inkomstförsäkringen är densamma, oavsett om du har rätt till full a-kassa eller endast grundbeloppet.

  Däremot blir din totala ersättning lägre än om du hade rätt till full ersättning. Inkomstförsäkringen kompenserar inte mellanskillnaden mellan grundbeloppet och full a-kassa.

 • Vad ingår i min ”genomsnittliga månadsinkomst”?

  När du får grundbelopp från a-kassan kommer Bliwa att fastställa den genomsnittliga månadsinkomsten. Det är den som ersättningen från försäkringen beräknas på.

  Vad som ingår i din genomsnittliga inkomst beror på om du arbetar som anställd eller om du har ett eget företag.

  För dig som är anställd ingår:
  a) lön,
  b) bonus,
  c) provision,
  d) ersättningar med anledning av jourtid, beredskapstid och obekväm arbetstid.
  För att bonus, provision och ersättningar med anledning av jourtid, beredskapstid och obekväm arbetstid ska räknas med krävs att de utbetalats minst fyra gånger under de senaste 12 månaderna.

  Ovanstående gäller också för dig som har eget företag i form av aktiebolag eller ekonomisk förening och som tar ut lön som anställd.

  För dig som bedriver näringsverksamhet på annat sätt än ovan är det summan av överskott i verksamheten som ingår.

 • Hur räknas min genomsnittliga inkomst ut?

  Hur din genomsnittliga inkomst räknas ut beror på om du tidigare arbetat som anställd, varit egen företagare eller kombinerat anställning med företagande.

  Om du har arbetat som anställd:
  De ersättningar som är uppräknade under frågan ”Vad ingår i min genomsnittliga inkomst” ovan, och som utbetalats under de senaste 12 månaderna läggs ihop och delas sedan med 12. Summan av detta är din genomsnittliga månadsinkomst. Om lönen på arbetsgivarintyget är angiven som en heltidslön, men du haft en lägre sysselsättningsgrad justeras lönen ned i enlighet med angiven sysselsättningsgrad.

  Om du haft två eller flera anställningar baseras den genomsnittliga inkomsten på inkomster från den eller de anställningar som upphört enligt stycket ovan. Om du haft timlön multipliceras timlönen med antalet arbetade timmar under de senaste 12 månaderna och summan divideras sedan med 12.


  Om du bedrivit näringsverksamhet:
  Det överskott från verksamheten som framgår av senaste tillgängliga beslut om slutlig skatt divideras med 12. Om inget beslut om slutlig skatt finns tillgängligt när du blir arbetslös fastställs den genomsnittliga inkomsten till 0 kronor. För dig som lägger ned ditt företag inom 24 månader från det att du startade det kan den genomsnittliga månadsinkomsten grundas på den anställning du hade precis innan du startade företaget om det ger en högre genomsnittlig månadsinkomst. I sådana fall är det de arbetade timmarna i anställningen som avgör om du uppfyller villkoret om arbetsplikt*. Om inget beslut om slutlig skatt finns när du blir arbetslös och om du inte haft en anställning direkt före den tid som du haft företaget fastställs den genomsnittliga inkomsten till 0 kronor.

  * Se fråga ”Vad är arbetsplikt?”

  Om du kombinerat anställning med näringsverksamhet:
  Om både företaget och anställningen upphört räknas den genomsnittliga inkomsten från anställningen fram enligt reglerna för anställda (ovan). Därefter räknas den genomsnittliga inkomsten från företaget fram enligt reglerna för företagare (ovan). Sedan läggs de båda genomsnittliga inkomsterna samman. Om företaget, men inte anställningen, upphört baseras ersättningen endast på inkomster från företaget. Om anställningen, men inte företaget, upphört och om a-kassan bedömt att du får fortsätta bedriva näringsverksamhet, baseras ersättningen endast på inkomster från anställningen.

 • Hur räknas min ersättning från försäkringen ut?

  Först fastställer vi din genomsnittliga månadsinkomst. (Se fråga "Hur räknas min genomsnittliga inkomst ut?"

  Beräkningen går sedan till på följande sätt:

  1. Först räknar vi ut vilken ersättning du skulle ha rätt till totalt om du hade haft rätt till inkomstrelaterad ersättning från a-kassan, det vill säga inklusive ersättning från a-kassan och eventuell trygghetslösning (enligt Bliwas beräkning).
  2. Därefter räknar vi ut vilken ersättning du skulle ha fått från a-kassan om du hade haft rätt till inkomstrelaterad ersättning från a-kassan.
  3. Om du har rätt till ersättning från en kollektivavtalad trygghetslösning räknar vi ut hur mycket det motsvarar per månad. Annars hoppar vi över detta steg.
  4. Från den totala ersättningen, som räknats ut under punkt 1, drar vi sedan av ersättningarna under punkt 2 och 3.
  5. Ersättningen från Bliwa är en dagersättning. Det betyder att du får ersättning utifrån hur många dagar per vecka du är arbetslös. Därför måste den framräknade månadsersättningen räknas om till en dagersättning. Det gör vi genom att dela den med 22, eftersom det i genomsnitt går 22 vardagar på en månad.

Jag är med i en a-kassa, men har bara rätt till grundbeloppet, vad gäller för mig?

 • Kan jag få ersättning från inkomstförsäkringen?

  Ja, om du blivit arbetslös efter 1 juli 2014 och uppfyller försäkringens övriga villkor.

 • Hur mycket kan jag få i ersättning från inkomstförsäkringen?

  Ersättning från inkomstförsäkringen beräknas som om du hade rätt till full a-kassa, så kallad inkomstrelaterad ersättning. Den beräknas på upp till 80 procent av din tidigare genomsnittliga månadsinkomst på högst 80 000 kronor. Ersättningen från inkomstförsäkringen är densamma, oavsett om du har rätt till full a-kassa eller endast grundbeloppet. 

  Däremot blir din totala ersättning lägre än om du hade rätt till full ersättning. Inkomstförsäkringen kompenserar inte mellanskillnaden mellan grundbeloppet och full a-kassa.

 • Vad ingår i ”min genomsnittliga månadsinkomst”?

  När du får grundbelopp från a-kassan kommer Bliwa att fastställa den genomsnittliga månadsinkomst som ersättningen från försäkringen baseras på.

  Vad som ingår i din genomsnittliga inkomst beror på om du arbetar som anställd eller om du har ett eget företag.

  För dig som är anställd ingår:
  a) lön,
  b) bonus,
  b) provision,
  c) ersättningar med anledning av jourtid, beredskapstid och obekväm arbetstid.

  Ovanstående gäller också för dig som har eget företag i form av aktiebolag eller ekonomisk förening och som tar ut lön som anställd.

  För dig som bedriver näringsverksamhet på annat sätt än ovan är det summan av överskott i verksamheten som ingår.

 • Hur räknas min genomsnittliga inkomst ut?

  Hur din genomsnittliga inkomst räknas ut beror på om du tidigare arbetat som anställd, varit egen företagare eller kombinerat anställning med företagande.

  Om du har arbetat som anställd:
  De ersättningar som är uppräknade under frågan ”Vad ingår i min genomsnittliga inkomst” ovan, och som utbetalats under de senaste 12 månaderna läggs ihop och delas med 12. Summan av detta är din genomsnittliga månadsinkomst. Om lönen på arbetsgivarintyget är angiven som en heltidslön, men du haft en lägre sysselsättningsgrad justeras lönen ned i enlighet med angiven sysselsättningsgrad.

  Om du haft två eller flera anställningar baseras den genomsnittliga inkomsten på inkomster från den eller de anställningar som upphört enligt stycket ovan. Om du haft timlön multipliceras timlönen med antalet arbetade timmar under de senaste 12 månaderna och summan divideras sedan med 12.

  Om du bedrivit näringsverksamhet:
  Det överskott från verksamheten som framgår av senaste tillgängliga beslut om slutlig skatt divideras med 12. Om inget beslut om slutlig skatt finns tillgängligt när du blir arbetslös fastställs den genomsnittliga inkomsten till 0 kronor. För dig som lägger ned ditt företag inom 24 månader från det att du startade det kan den genomsnittliga månadsinkomsten grundas på den anställning du hade precis innan företaget om det ger en högre genomsnittlig månadsinkomst. I sådana fall är det de arbetade timmarna i anställningen som avgör om du uppfyller villkoret om arbetsplikt*. Om inget beslut om slutlig skatt finns när du blir arbetslös och om du inte haft en anställning direkt före den tid som du haft företaget fastställs den genomsnittliga inkomsten till 0 kronor.

  * Se fråga ”Vad är arbetsplikt?”

  Om du kombinerat anställning med näringsverksamhet:
  Om både företaget och anställningen upphört räknas den genomsnittliga inkomsten från anställningen fram enligt reglerna för anställda (ovan). Därefter räknas den genomsnittliga inkomsten från företaget fram enligt reglerna för företagare (ovan). Sedan läggs de båda genomsnittliga inkomsterna samman. Om företaget, men inte anställningen, upphört baseras ersättningen endast på inkomster från företaget. Om anställningen, men inte företaget, upphört och om a-kassan bedömt att du får fortsätta bedriva näringsverksamhet, baseras ersättningen endast på inkomster från anställningen.

 • Hur räknas min ersättning från försäkringen ut?

  Först fastställer vi din genomsnittliga månadsinkomst. (Se fråga "Hur räknas min genomsnittliga inkomst ut?"

  Beräkningen går sedan till på följande sätt:

  1. Först räknar vi ut vilken ersättning du skulle ha rätt till totalt om du hade haft rätt till inkomstrelaterad ersättning från a-kassan, det vill säga inklusive ersättning från a-kassan och eventuell trygghetslösning (enligt Bliwas beräkning).
  2. Därefter räknar vi ut vilken ersättning du skulle ha fått från a-kassan om du hade haft rätt till inkomstrelaterad ersättning från a-kassan.
  3. Om du har rätt till ersättning från en kollektivavtalad trygghetslösning räknar vi ut hur mycket det motsvarar per månad. Annars hoppar vi över detta steg.
  4. Från den totala ersättningen, som räknats ut under punkt 1, drar vi sedan av ersättningarna under punkt 2 och 3.
  5. Ersättningen från Bliwa är en dagersättning. Det betyder att du får ersättning utifrån hur många dagar per vecka du är arbetslös. Därför måste den framräknade månadsersättningen räknas om till en dagersättning. Det gör vi genom att dela den med 22, eftersom det i genomsnitt går 22 vardagar på en månad.

Jag har rätt till full ersättning från a-kassan, vad gäller för mig?

 • Kan jag få ersättning från försäkringen?

  Ja, om du uppfyller villkoren för rätt till ersättning från försäkringen.

  Det krävs också att du har en normalinkomst över a-kassans tak.

 • Vad är ”normalinkomst”?

  Normalinkomsten fastställs av a-kassan och är oftast din genomsnittliga inkomst de senaste 12 månaderna.

 • Vad ingår i min normalinkomst?

  I normalinkomsten ingår lön och normalt förekommande ersättningar som beskattas som inkomst av tjänst.

  Det är a-kassan som räknar ut normalinkomsten. Bliwa följer a-kassans beslut om normalinkomstens storlek. Om du vill veta mer om hur den beräknas rekommenderar vi dig att du vänder dig till din a-kassa.

 • Hur räknas ersättningen från försäkringen ut?

  Vi utgår från den normalinkomst som a-kassan fastställt för dig.

  Beräkningen går sedan till på följande sätt:

  1. Först räknar vi ut vilken ersättning du har rätt till totalt, det vill säga inklusive ersättning från a-kassan och eventuell trygghetslösning (enligt Bliwas beräkning).
  2. Därefter räknar vi ut din ersättning från a-kassan.
  3. Om du har rätt till ersättning från en kollektivavtalad trygghetslösning räknar vi ut hur mycket det motsvarar per månad. Annars hoppar vi över detta steg.
  4. Från den totala ersättningen, som räknats ut under punkt 1, drar vi sedan av ersättningarna under punkt 2 och 3.
  5. Ersättningen från Bliwa är en dagersättning. Det betyder att du får ersättning utifrån hur många dagar per vecka du är arbetslös. Därför måste den framräknade månadsersättningen räknas om till en dagersättning. Det gör vi genom att dela den med 22, eftersom det i genomsnitt går 22 vardagar på en månad.

Vad är kvalificeringstid?

 • Vad är kvalificeringstid?

  Kvalificeringstid är den tid som du behöver ha omfattats av försäkringen innan du kan få ersättning. Kvalificeringstiden för Ledarnas inkomstförsäkring är 12 månader. Du måste alltså ha varit med i Ledarna och omfattats av basförsäkringen under de senaste 12 månaderna innan du blev arbetslös.

  Om du har tilläggsförsäkringen gäller samma sak för den; du behöver ha omfattats av försäkringen under de senaste 12 månaderna innan du blev arbetslös.

Jag har tidigare varit medlem i ett annat förbund. Vad gäller för mig?

 • Hur kan jag tillgodoräkna mig tid jag varit försäkrad i ett annat fackförbunds inkomstförsäkring?

  Du kan tillgodoräkna dig tid du varit försäkrad i ett annat förbunds basförsäkring till Ledarnas basförsäkring. Du kan också tillgodoräkna dig tid i ett annat förbunds tilläggsförsäkringar till Ledarnas motsvarande tilläggsförsäkringar. Det krävs dock att du inte har något glapp mellan de olika försäkringarna. För att undvika glapp måste du ansöka om tilläggsförsäkringen inom 1 månad från det att du blev medlem i Ledarna.

  Om du blir arbetslös kan du dessutom tillgodoräkna dig tid från ett annat förbunds obligatoriska inkomstförsäkring med fler antal ersättningsdagar än Ledarnas basförsäkring till Ledarnas tilläggsförsäkring – tid. Det krävs dock att du ansökte om tilläggsförsäkring – tid direkt när du blev medlem i Ledarna.

 • Jag har tidigare fått ersättning från ett annat fackförbunds inkomstförsäkring, vad händer nu?

  Om det gått mindre än 12 månader sedan du senast hade ersättning från den andra försäkringen och du hade ersättningsdagar kvar i den försäkringen, får du en ny ersättningsperiod från Ledarnas försäkring. Men Bliwa drar av det antalet dagar du redan fått utbetalt från den andra försäkringen.

  Om det gått mindre än 12 månader sedan du senast hade ersättning från den andra försäkringen och dina ersättningsdagar i den försäkringen tagit slut kan du inte få ersättning från försäkringen innan du uppfyllt villkoren för en ny ersättningsperiod.

  Om det gått mer än 12 månader sedan du senast hade ersättning från den andra försäkringen prövar Bliwa om du kan beviljas en ny ersättningsperiod från Ledarnas försäkring.

Jag har bytt jobb/fått en ny lön, vad gäller för mig då?

 • Vad händer om jag byter jobb?

  Du behöver inte meddela Bliwa om du byter arbetsgivare. Det viktiga är att du fortfarande är medlem i Ledarna. Det kan dock vara värt att se över dina försäkringar om du får en löneförändring.

 • Jag blev medlem i Ledarna före 1 juli 2014, och min lön har höjts. Vad ska jag göra?

  Om du är försäkrad i intervallet upp till 30 000 kronor och din lön höjs över detta intervall måste du anmäla det till Bliwa för att du ska få rätt nivå på ditt försäkringsskydd. Du måste anmäla din lönehöjning till Bliwa inom 3 månader från det att du fick kännedom om den för att slippa ny kvalificeringstid. Om din lön höjts över 80 000 kronor behöver du ta ställning till om du vill teckna tilläggsförsäkring – inkomst som försäkrar inkomster upp till 120 000 kronor.

 • Jag har blivit medlem i Ledarna efter 1 juli 2014, och min lön har höjts. Vad ska jag göra?

  Du behöver inte göra någonting avseende basförsäkringen. Du har automatiskt försäkrat inkomst upp till 80 000 kronor. Om din lön höjts över 80 000 kronor behöver du ta ställning till om du vill teckna tilläggsförsäkring – inkomst som försäkrar inkomster upp till 120 000 kronor.

 • Vad händer om jag får en lägre inkomst än tidigare?

  I basförsäkringen händer ingenting. Om du tecknat tilläggsförsäkring – inkomst och din lön understiger 80 000 kronor ska du ta ställning till om du behöver försäkringen. Det är dock viktigt att tänka på att om du blir arbetslös så fastställer a-kassan din normalinkomst på den genomsnittliga inkomst du har haft under de 12 senaste månaderna före arbetslöshetens inträde. Det kan medföra att du under en period kan få en högre normalinkomst än din faktiska månadsinkomst. Om du då har sagt upp tilläggsförsäkring - inkomst betalar Bliwa högst ut ersättning upp till taket i basförsäkringen.

Jag har sagt upp mig själv/blivit avskedad, vad gäller för mig då?

 • Vad händer om jag säger upp mig själv?

  Om din a-kassa beslutat om så kallade avstängda dagar på grund av att du sagt upp dig utan giltigt skäl har du inte rätt till ersättning från inkomstförsäkringen. Det är a-kassan som beslutar om avstängda dagar och Bliwa följer a-kassans beslut.

 • Vad händer om jag blir avskedad?

  Om din a-kassa beslutat om så kallade avstängda dagar på grund av att du blivit avskedad och arbetsgivaren haft giltigt skäl till det, har du inte rätt till ersättning från inkomstförsäkringen. Det är a-kassan som beslutar om avstängda dagar och Bliwa följer a-kassans beslut.

Kan jag som blivit arbetslös igen få mer ersättning?

 • Kan jag få en ny ersättningsperiod nu när jag blivit arbetslös igen?

  Om du tidigare fått ersättning kan du återgå till den tidigare beviljade ersättningsperioden om du har ersättningsdagar kvar och uppfyller villkoren för rätt till ersättning. Det gäller om du blir arbetslös igen inom 12 månader från den dag du senast fick ersättning. Om det gått mer än 12 månader sedan du senast fick ersättning kan du beviljas en ny ersättningsperiod om du uppfyller kraven för det.

Jag vill inte ha någon inkomstförsäkring! Hur gör jag för att avsluta den?

 • Hur avslutar jag basförsäkringen?

  Basförsäkringen är en obligatorisk försäkring som du som medlem i Ledarna omfattas av. Enligt lag har du rätt att avstå från försäkringsskyddet, men det påverkar inte din medlemsavgift till Ledarna.

Måste jag betala försäkringen nu när jag är arbetslös?

Hur och när ansöker jag om ersättning?

 • Hur får jag ut pengar från försäkringen?

  Du måste aktivt ansöka om ersättning från försäkringen. Om du får din ansökan beviljad kommer ersättning att utbetalas till det kontonummer du angett.

 • När ansöker jag om ersättning?

  När du blir beviljats ersättning från din a-kassa eller Alfa-kassan kan du ansöka om ersättning från Bliwa. Det gör du på Mina sidor.

 • Vad är det jag ska skicka till er för att få ersättning?

  När du ansöker om ersättning från inkomstförsäkringen behöver du lämna ditt samtycke till att Bliwa får inhämta uppgifter från a-kassan. På så vis kommer Bliwa få de uppgifter om din arbetslöshet som de behöver för att kunna fatta beslut om din ersättning. 

  I vissa fall kan Bliwa även behöva kopior på beslut från Försäkringskassan och/eller beslut om ersättning från trygghetsavtal. Har du varit medlem i Ledarna i mindre än 12 månader behöver du skicka in ett övergångsbevis från det andra förbundet där det framgår att du omfattats av en obligatorisk inkomstförsäkring.

 • Ska jag skicka specifikationerna varje gång jag får dem från a-kassan?

  Om du lämnat ditt samtycke till att Bliwa får inhämta uppgifter från a-kassan behöver du inte skicka löpande underlag för att Bliwa ska kunna utbetala ersättning. Bliwa kommer automatiskt få den information som behövs från a-kassan.

När får jag min utbetalning?

 • När får jag min utbetalning?

  När du söker ersättning för första gången: När Bliwa fått en komplett ansökan från dig utbetalas din ersättning inom 10 arbetsdagar.

  När du har pågående ersättning: Om du har givit ditt samtycke till att Bliwa hämtar information gällande dina utbetalningar från a-kassan kommer utbetalningen att ske inom 10 arbetsdagar. Utbetalningar från Bliwa sker normalt på torsdagar men undantag kan förekomma i samband med helgdagar.