Tillfälliga förändringar av a-kassan - så påverkas din inkomstförsäkring

Riksdagen har beslutat om flera olika förändringar av a-kassan som gäller från och med den 13 april 2020 samt från och med den 29 juni 2020. På den här sidan hittar du information om hur det påverkar din inkomstförsäkring.

Hur påverkas Ledarnas inkomstförsäkring av de tillfälliga reglerna i a-kassan?
Riksdagen har beslutat om ett antal förändringar i arbetslöshetsförsäkringen som ska gälla temporärt under perioden 13 april 2020 till 3 januari 2021. Därför förändras vissa delar av inkomstförsäkringen. Här nedan kan du läsa om de beslutade förändringarna som gäller från och med 13 april 2020 samsamt även om de föreslagna, ej ännu beslutade, förändringarna som är föreslagna att gälla från och med den 29 juni 2020:

A-kassans förkortade medlemsvillkor - gäller från 13 april 2020
För att ha rätt till den inkomstrelaterade ersättningen måste den arbetslöse ha varit medlem i en a-kassa i mer än 12 månader före arbetslösheten. En tillfällig åtgärd är att varje medlemsmånad i en arbetslöshetskassa under en tidsperiod (mars-december) ska räknas som fyra månader. Detta innebär att medlemsvillkoret kan uppnås inom tre månader.

Inkomstförsäkringen kommer inte att få en förkortad kvalificeringstid. Du behöver fortfarande ha varit medlem i Ledarna och omfattats av varje enskild försäkring i 12 månader för att kunna få ersättning från den (gäller såväl bas- som tilläggsförsäkringar).

A-kassans sänkta arbetspliktsvillkor - gäller från 13 april 2020
Du behöver ha arbetat 60 timmar i månaden under sex månader (istället för 80 timmar), eller 420 timmar (istället för 480) under sex sammanhängande månader och då minst 40 timmar (istället för 50) under var och en av dessa månader.

Inkomstförsäkringen har sedan tidigare inget eget arbetspliktsvillkor utan följer a-kassans villkor vilket gör att de tillfälliga reglerna kommer att gälla för inkomstförsäkringen.

A-kassans borttag av karensdagar - gäller från 13 april 2020
Karensdagar innebär att du inte får arbetslöshetsersättning för de första dagarna i en arbetslöshet. När karensdagarna slopas tillfälligt innebär det att arbetslöshetsersättning lämnas från den första dagen i arbetslösheten.

Inkomstförsäkringen följer a-kassans karensdagar. Eftersom det inte kommer att finnas några karensdagar i a-kassan kommer det inte heller finnas några karensdagar i inkomstförsäkringen.

A-kassans höjda ersättningsnivåer - gäller från 13 april 2020
Beslutet innebär en tillfällig höjning av den högsta inkomstrelaterade ersättningen från a-kassan från 910 till 1 200 kronor per dag under de första 100 dagarna samt höjning av grundbeloppet från 365 till 510 kronor per dag fram till årsskiftet. Höjningen gäller från den 13 april 2020 till den 3 januari 2021.

För dig som får ersättning från Ledarnas inkomstförsäkring, kommer din totala ersättning inte att bli högre.

A-kassans höjda ersättningsnivåer – gäller från 29 juni 2020
Beslutet innebär en tillfällig höjning av den högsta inkomstrelaterade ersättningen från a-kassan från 760 till 1 000 kronor per dag under dag 101-300 fram till årsskiftet. Höjningen gäller från den 29 juni 2020 till den 3 januari 2021.

För dig som får ersättning från Ledarnas inkomstförsäkring, kommer din totala ersättning inte att bli högre

A-kassans ökade möjlighet till arbetslöshetsersättning vid vilande företag - gäller från 13 april 2020
Beslutet innebär en utökad möjlighet att få arbetslöshetsersättning när ett företag har varit vilande. Uppehåll i verksamheten som görs under 2020 ska inte beaktas vid prövningen av ”femårsregeln”. Detta ska gälla både vid prövning som görs under innevarande år men även eventuella prövningar i framtiden.

Bliwa gör ingen egen bedömning avseende när en person med vilande företag har rätt till ersättning från inkomstförsäkringen eller ej. Vi följer a-kassans beslut. Därför blir det ingen skillnad mot tidigare.

Kan min totala ersättning från a-kassan och inkomstförsäkringen påverkas av att inkomsttaket i a-kassan höjs från 13 april?
Eftersom ersättningen från a-kassan blir högre så minskas ersättningen från inkomstförsäkringen. Totalt kan det dock innebära att den sammanlagda ersättningen kan bli något lägre. Det beror på följande:

Inkomstförsäkringen ger en skattefri ersättning medan ersättningen från a-kassan är skattepliktig. För att ersättningen från inkomstförsäkringen ska motsvara det belopp som man skulle ha fått utbetalt från a-kassan, om a-kassan inte haft ett ersättningstak, så beräknas ersättningen från inkomstförsäkringen som om skatt skulle ha betalats. När Bliwa beräknar ersättningen från inkomstförsäkringen används därför ett schablonavdrag som motsvarar skattetabell 30, kolumn 5. Bliwa tar alltså inte hänsyn till medlemmens faktiska skattetabell. Om den faktiska skatten är högre än tabell 30, så innebär det att medlemmen får ut mindre från a-kassan än vad Bliwas beräkning anger. Detta gör att den sammanlagda ersättningen från a-kassan och inkomstförsäkringen kan bli något lägre för den som betalar en högre skatt än skattetabell 30.

Övriga villkor i inkomstförsäkringen (exempelvis antal ersättningsdagar, högsta försäkringsbara inkomst med mera)
Inga förändringar görs avseende andra delar av inkomstförsäkringen.