Medlemsförsäkringar Ledarna

Här kan du läsa om alla medlemsförsäkringar som Ledarna erbjuder i samarbete med Bliwa.

Din trygghet är en central fråga för Ledarna. Därför är försäkringar som ger ett fullgott skydd en viktig del i Ledarnas medlemserbjudande.
Undrar du över något, läs vidare bland Vanliga frågor.

Livförsäkring

Om du skulle dö kan familjen även drabbas ekonomiskt. En livförsäkring kan ge dina närstående ekonomisk trygghet.

Livförsäkring Ledarna

Livförsäkring för arbetslösa

När du är arbetslös har du ingen arbetsgivare och därför heller inget kollektivavtalat försäkringsskydd. Därför ingår denna försäkring som en del i medlemskapet i Ledarna.

Ledarnas Livförsäkring för arbetslösa

 

 

Sjukförsäkring

En längre tids sjukdom som gör att du inte kan arbeta som tidigare kan vara ekonomiskt påfrestande för dig och din familj. Sjukförsäkringen kompletterar den ersättning du får från ­Försäkringskassan och eventuell kollektivavtalad försäkring.

Sjukförsäkring Ledarna

Sjukkapital

Om du inte kan arbeta som tidigare efter en längre tids sjukskrivning, kan din ekonomi behöva förstärkas. Fråns sjukkapitalförsäkringen kan du få pengar vid två tillfällen.

Sjukkapital Ledarna

Diagnosförsäkring

Drabbas du av en allvarlig sjukdom kan det innebära att du behöver omedelbar ekonomisk hjälp. Diagnosförsäkringen kan ge dig ett engångsbelopp direkt.

Diagnosförsäkring Ledarna

Olycksfallsförsäkring

Om du råkar ut för ett olycksfall som leder till invaliditet eller medför kostnader kan en olycksfallsförsäkring ge dig ekonomisk ersättning.

Olycksfallsförsäkring Ledarna

Barnförsäkring

Med Bliwas barnförsäkring får dina barn ett ekonomiskt skydd både vid sjukdom och olycksfall.

Barnförsäkring Ledarna

Sjukvårdsförsäkring

När du behöver specialistvård kan du med sjukvårdsförsäkring få hjälp att boka tid hos just den läkare, sjukgymnast eller psykolog som är bäst lämpad för att hjälpa dig med ditt problem.

Sjukvårdsförsäkring Ledarna

Sjukvårdsförsäkring olycksfall (senior)

Du som fyllt 55 år kan ansöka om denna försäkring. Om du råkar ut för ett olycksfall och är i behov av vidare specialistvård, kan du genom försäkringen få snabb tillgång till vårt nätverk av specialister.

Sjukvårdsförsäkring olycksfall senior Ledarna

Fortsättningsförsäkring

Om du inte längre kan vara försäkrad i gruppförsäkringen, därför att medlemskapet hos Ledarna eller avtalet upphör, kan du ansöka om att teckna en fortsättningsförsäkring.

Fortsättningsförsäkring Ledarna

Seniorförsäkring Olycksfall

En olycksfallsförsäkring för dig som uppnått slutåldern i din tidigare försäkring genom Ledarna.

Seniorförsäkring olycksfall Ledarna

Seniorförsäkring Liv till 85 år

En livförsäkring för dig som uppnått slutåldern i din tidigare försäkring genom Ledarna.

Seniorförsäkring Liv till 85 år Ledarna

Översikt dina försäkringar

Logga in på Mina sidor för att få en översikt över dina försäkringar i Bliwa.

Mina sidor

Vilket försäkringsskydd behöver du?

Genom Ledarnas medlemsförsäkringar kan du få det försäkringsskydd du och din familj behöver. Behovet kan bero på era ekonomiska förutsättningar och livssituation. Läs mer om vilket skydd du behöver

Vilket försäkringsskydd behöver du?