Diagnosförsäkring

Drabbas du av en allvarlig sjukdom kan det innebära att du behöver omedelbar ekonomisk hjälp. ­Diagnosförsäkringen kan ge dig ett engångsbelopp direkt.

Ditt skydd

Följande diagnoser eller händelser kan ge ersättning:

 • Cancer
 • Akut hjärtinfarkt
 • Stroke
 • Aortaaneurysm
 • Bechterews sjukdom
 • Alopecia
 • Alzheimers sjukdom
 • Anorexi/Bulimi
 • Benign hjärntumör
 • Kronisk inflammatorisk tarmsjukdom
 • Muskeldystrofi
 • Primär Sjögrens syndrom
 • Systemisk lupus erythematosus (SLE)
 • Motorneuronsyndrom
 • Multipel skleros (MS)
 • Parkinsons sjukdom
 • Upphörande av njurfunktion
 • Sjukdom från blodtransfusion eller behandling
 • Operation av hjärtklaff
 • Organtransplantation

Pengar

Du kan ansöka om olika nivåer på försäkringsbeloppet.

Ersättning
försäkringsbelopp
Månadskostnad
  18-29 år 30-34 år 35-39 år 40-44 år 45-49 år 50-54 år  55-59 år 60-70 år
50 000 KR 12 KR 13 KR 17 KR  25 KR 37 KR 48 KR 72 KR 101 KR
100 000 KR 24 KR 26 KR 34 KR  50 KR 74 KR 96 KR 144 KR 202 KR
150 000 KR  36 KR 39 KR 51 KR 75 KR 111 KR 144 KR 216 KR 303 KR
200 000 KR  48 KR 52 KR 68 KR 100 KR 148 KR 192 KR 288 KR 404 KR
250 000 KR 60 KR 65 KR 85 KR 125 KR 185 KR 240 KR 360 KR 505 KR
300 000 KR 72 KR 78 KR 102 KR 150 KR 222 KR 288 KR 432 KR 606 KR
500 000 KR 120 KR 130 KR 170 KR 250 KR 370 KR 480 KR 720 KR 1 010 KR

Ersättningen är skattefri.

Tänk på

Försäkringsbeloppet reduceras inte med stigande ålder.

Försäkringen gäller som längst tills du fyller 67 år. Om du fortfarande är medlem efter 67 år och inte gått över till passivt medlemskap som pensionär kan försäkringen gälla som längst tills du fyller 70 år. 

Du kan teckna försäkringen även för din make/maka/sambo.

Detta är en kortfattad beskrivning av försäkringen. För ytterligare information och begränsningar se förköpsinformationen.