Fortsättningsförsäkring

Om du inte längre kan vara försäkrad i gruppförsäkringen, därför att medlemskapet hos Ledarna eller avtalet upphör, kan du ansöka om att teckna en fortsättningsförsäkring.

Ditt skydd

Försäkringen kan som mest ge dig samma skydd som du hade i din tidigare gruppförsäkring.

Pengar

Du kan som mest ansöka om de försäkringsbelopp, ersättningstider samt karenstider som du hade i din tidigare gruppförsäkring.

Tänk på

När gruppförsäkringen upphör har du tre månader på dig att teckna fortsättningsförsäkringen.

Du måste ha omfattats av den tidigare gruppförsäkringen i minst 6 månader för att få teckna fortsättningsförsäkringen. Du har inte rätt att teckna fortsättningsförsäkring om du har fått eller uppenbarligen kan få försäkringsskydd av samma slag som tidigare på annat håll.

Fortsättningsförsäkringens slutålder är 67 år.

Fortsättningsförsäkringen kan också tecknas av medförsäkrad make/maka/sambo.

Detta är en kortfattad beskrivning av försäkringen. För ytterligare information och begränsningar se förköpsinformationen.