Livförsäkring

Med barntillägg

Om du skulle dö kan familjen även drabbas ekonomiskt. En livförsäkring kan ge dina närstående ekonomisk trygghet under en svår period.

Ditt skydd

Om du dör

Om du dör får dina förmånstagare ett belopp som beräknas på det försäkringsbelopp som du valt för försäkringen (se tabell nedan). Förmånstagare är i första hand din make/maka eller sambo, i andra hand dina arvsberättigade barn och i tredje hand dina arvingar. 

Vill du att någon annan ska vara förmånstagare för din försäkring kan du fylla i och skriva ut ett särskilt förmånstagarförordnande på Mina sidor.

Om du dör får dina arvsberättigade barn under 18 år 100 000 kronor var.

Vid barns dödsfall

Om ditt arvsberättigade barn under 20 år dör betalas 46 500 kronor (1PBB) till barnets dödsbo.

Pengar

Det är möjligt att ansöka om olika nivåer på försäkringsbelopp. 
Ersättningen är skattefri. 

Ersättning
försäkringsbelopp
Månadskostnad
  18-30 år 31-40 år 41-55 år 56-70 år
200 000  9 KR 20 KR 37 KR 53 KR
400 000 16 KR 36 KR 67 KR 97 KR
600 000 24 KR 52 KR 98 KR 141 KR
800 000 31 KR 69 KR 128 KR 186 KR
1 000 000 39 KR 85 KR 158 KR 230 KR
1 500 000 57 KR 126 KR 235 KR 340 KR
2 000 000 76 KR 167 KR 311 KR 451 KR
3 000 000 116 KR 256 KR 475 KR 689 KR

Tänk på

  • Försäkringsbeloppet reduceras inte med stigande ålder.
  • Försäkringen gäller som längst tills du fyller 67 år. Om du fortfarande är medlem efter 67 år och inte gått över till passivt medlemskap som pensionär kan försäkringen gälla som längst tills du fyller 70 år. 
  • Du kan teckna försäkringen även för din make/maka/sambo.

Detta är en kortfattad beskrivning av försäkringen. För ytterligare information och begränsningar se förköpsinformationen.