Livförsäkring för arbetslösa

När du är arbetslös har du ingen arbetsgivare och därför heller inget kollektivavtalat försäkringsskydd. Därför ingår denna försäkring som en del i medlemskapet i Ledarna. Försäkringen ger din familj en ­ekonomisk trygghet om du skulle dö under tiden du är arbetslös.

Ditt skydd

Om du dör

Om du dör får dina förmånstagare ett belopp som beräknas på försäkringsbeloppet 240 000 kronor. Förmånstagare är i första hand din make/maka eller sambo, i andra hand dina  arvingar. Vill du att någon annan ska vara förmånstagare kan du fylla i ett särskilt förmånstagarförordnande. Du hittar blanketten under Blanketter & Villkor eller längst ner på sidan.

Om du dör får dina arvsberättigade barn under 18 år 100 000 kronor var.

Pengar

Maxersättning Försäkringsbelopp Månadskostnad
240 000 KR Ingår i ditt medlemskap

Från 55 år reduceras ersättningen med 5 procentenheter (vilket motsvarar 12 000 kr) per år. Om du har arvsberättigade barn som är under 17 år reduceras inte ersättningen.

Ersättningen är skattefri.

Tänk på

  • Försäkringen ingår i ditt medlemskap.
  • Försäkringen gäller så länge du är medlem i Ledarna dock längst till och med 65 år.
  • Gäller om du vid dödsfallet är arbetslös och medlem i Ledarna samt i a-kassan och omfattas av Ledarnas ­inkomstförsäkring i Bliwa.
  • Gäller inte om du omfattas av någon tjänstegrupplivförsäkring (TGL), eller efterskydd till följd av en sådan försäkring.

Detta är en kortfattad beskrivning av försäkringen. För ytterligare information och begränsningar se förköpsinformationen.