Seniorförsäkring - Liv till 85 år

En livförsäkring för dig som uppnått slutåldern i din tidigare försäkring genom Ledarna.

Ditt skydd

Juridisk hjälp

När du tecknar försäkringen får du även ta del av juridisk experthjälp via Avtal 24:

  • Du kan kostnadsfritt skriva testamente, samboavtal, äktenskaps­förord, ­skuldebrev och gåvobrev via avtal24.se
  • För 495 kronor per avtal får du hjälp av Avtal24:s jurister.
  • Du får 30 minuter juridisk rådgivning per år kostnadsfritt via telefon.

Om du dör

Vid dödsfall betalas ett engångsbelopp till dödsboet. Storleken på beloppet framgår i tabellen nedan. Vill du att någon annan än dödsboet ska vara förmånstagare kan du göra ett särskilt förmånstagarförordnande. Du hittar blanketten under Blanketter & Villkor längst ner på sidan.

Pengar

Ersättningen är skattefri. 

  FÖRSÄKRINGSBELOPP MÅNADSKOSTNAD
65 - 70 ÅR 45 000 KR 88 KR
71 - 75 ÅR 30 000 KR 88 KR
76 - 80 ÅR 20 000 KR 88 KR
81 - 85 ÅR 15 000 KR 88 KR

Tänk på

Du kan teckna försäkringen om du tidigare har haft Ledarnas livförsäkring ­under minst 6 månader och den upphörde på grund av att du uppnått slutålder eller blivit ­pensionär. Tecknas inom 3 månader från det att din tidigare försäkring upphörde.

Du kan teckna försäkringen även för din make/maka/sambo under förutsättning att han eller hon har omfattats av Ledarnas livförsäkring tidigare.

Gäller upp till 85 års ålder så länge du är medlem i Ledarna och betalar månadskostnaden.

Detta är en kortfattad beskrivning av försäkringen. För ytterligare information och begränsningar se förköpsinformationen.