Seniorförsäkring - Olycksfall

En olycksfallsförsäkring för dig som uppnått slutåldern i din tidigare försäkring genom Ledarna.

Ditt skydd

Invaliditet

Ersättning om du får en bestående nedsättning av din fysiska eller psykiska funktionsförmåga (medicinsk invaliditet) efter ett olycksfall. Hur stor ersättningen blir beror på vilket försäkringsbelopp du valt, graden av invaliditet och din ålder.

Kostnader

Du kan få ersättning för läkekostnader (vård, behandling och hjälpmedel), tandskadekostnader, resekostnader och merkostnader.

Ärr

Ersättning för ärr och andra utseendemässiga skadeföljder.

Pengar

Ersättningen är skattefri. 

  MAXERSÄTTNING
FÖRSÄKRINGSBELOPP
MÅNADSKOSTNAD
OLYCKSFALL 200 000 KR 38 KR

Tänk på

Du kan teckna försäkringen om du tidigare har haft Ledarnas olycksfalls- och/eller livförsäkring under minst 6 månader och den upphörde på grund av att du uppnått slutålder eller blivit ­pensionär. Tecknas inom 3 månader från det att din tidigare försäkring upphörde.

Du kan teckna försäkringen även för din make/maka/sambo under förutsättning att han eller hon har omfattats av Ledarnas olycksfallsförsäkring tidigare.

Gäller livet ut så länge du är medlem i Ledarna och betalar månadskostnaden.

Vad är ett olycksfall?

Ett olycksfall definieras på följande sätt: ”Ett utifrån kommande våld mot kroppen. Dessutom ska den försäkrade drabbats av en plötslig och oförutsedd händelse som medfört att den försäkrade ofrivilligt drabbats av en kroppsskada. En förutsättning för rätt till ersättning är även att skadan är så allvarlig att läkarbehandling krävts.”

Detta är en kortfattad beskrivning av försäkringen. För ytterligare information och begränsningar se förköpsinformationen.