Sjukförsäkring

En längre tids sjukdom som gör att du inte kan arbeta som tidigare kan vara ekonomiskt påfrestande för dig och din familj. Sjukförsäkringen kompletterar den ersättning du får från ­Försäkringskassan och eventuell kollektivavtalad försäkring. Då blir inkomstbortfallet inte lika stort.

Ditt skydd

Månadsersättning

Om du blir arbetsoförmögen till minst 25 procent får du ersättning varje månad. Ersättningen börjar betalas ut efter 90 dagar och som längst i 48 månader, eller tills du fyller 67 år. Ersättningen beror på vilket försäkringsbelopp du valt och graden av din arbetsoförmåga.

Pengar

Du kan ansöka om olika nivåer på försäkringsbeloppet. Observera att du inte kan överförsäkra dig. Det betyder att du aldrig kan få ut en högre ersättning än din lön efter skatt. När försäkringsersättningen beräknas lägger Bliwa ihop ersättning från Bliwa med annan försäkringsersättning från Försäkringskassan och ersättning till följd av kollektivavtal. Du kan titta i tabellen för att få information om vilka försäkringsbelopp du kan välja utan att riskera överförsäkring.

Vilken ersättning du får vid sjukdom beror både på vilket försäkringsbelopp du valt och hur stor din arbetsoförmåga är.

Ersättningen är skattefri.

Månadslön
före skatt
Maximal månadsersättning 
försäkringsbelopp
Månadskostnad
    18-30 ÅR 31-50 ÅR 51-67 ÅR
 10 000 - 19 999 KR  1 000 KR/MÅN  7 KR 16 KR 37 KR
 20 000 - 25 999 KR  2 000 KR/MÅN  14 KR 31 KR 73 KR
 26 000 - 32 999 KR  3 000 KR/MÅN  20 KR 47 KR 110 KR
 33 000 - 35 999 KR  4 000 KR/MÅN  27 KR 62 KR 146 KR
 36 000 KR -  5 000 KR/MÅN  34 KR 78 KR 183KR

Tänk på

Försäkringen gäller som längst tills du fyller 67 år, om du fortfarande är medlem i Ledarna.

Du kan även teckna försäkring för din make/maka/sambo.

Vad är arbetsoförmåga?

Med arbetsoförmåga menas att en person på grund av sjukdom eller olycksfallsskada inte kan arbeta som vanligt. För att räknas som arbetsoförmåga ska förmågan att arbeta vara nedsatt med minst en fjärdedel.

Detta är en kortfattad beskrivning av försäkringen. För ytterligare information och begränsningar se förköpsinformationen.