Sjukkapital

Med två utbetalningar.

Om du inte kan arbeta som tidigare efter en längre tids sjukskrivning, kan din ekonomi behöva förstärkas.

Ditt skydd

Om du inte kan arbeta mer än 75 procent kan du få utbetalning vid två olika tillfällen: 

  • När du har varit ­arbetsoförmögen under minst 1,5 år inom en samman­hängande period av 2 år får du 15 procent av ersättningen.
  • När du har varit arbetsoförmögen under minst 2,5 år inom en samman­hängande period av 3 år. 
  • Gör försäkringskassan bedömningen att din arbetsoförmåga är bestående (sjukersättning) kan ersättning betalas ut direkt. 

Hur stor ersättningen blir beror på graden av arbetsoförmåga och det försäkringsbelopp du har valt.

Pengar

Det är möjligt att ansöka om olika nivåer på försäkringsbeloppet.

Maxersättning
försäkringsbelopp
Månadskostnad
  18-30 år 31-50 år 51-65 år
120 000 KR 6 KR 12 KR 27 KR
230 000 KR 13 KR 22 KR 52 KR
350 000 KR 19 KR 34 KR 80 KR
480 000 KR 26 KR 46 KR 109 KR
600 000 KR 32 KR 58 KR 136 KR
1 000 000 KR 54 KR 97 KR 227 KR
2 000 000 KR 108 KR 194 KR 454 KR

Från 41 år baseras ersättningen på 75 % av försäkringsbeloppet, från 51 år på 50 % och från 61 år på 25 %.

Ersättningen är skattefri.

Tänk på

Försäkringen gäller som längst tills du fyller 65 år, om du fortfarande är medlem i Ledarna.

Du kan även teckna försäkring för din make/maka/sambo.

Vad är arbetsoförmåga?

Med arbetsoförmåga menas att en person på grund av sjukdom eller olycksfallsskada inte kan arbeta som vanligt. För att räknas som arbetsoförmåga ska förmågan att arbeta vara nedsatt med minst en fjärdedel.

Detta är en kortfattad beskrivning av försäkringen. För ytterligare information och begränsningar se förköpsinformationen.