Sjukvårdsförsäkring

När du behöver specialistvård kan du med Ledarnas sjukvårdsförsäkring få hjälp att boka tid hos just den läkare, sjukgymnast eller psykolog som är bäst lämpad för att hjälpa dig med ditt problem. Vi ser till att du får snabb kontakt med rätt vårdgivare.

 

Observera att all vård måste förmedlas av Bliwas sjukvårdsförmedling.

 

Ditt skydd

Ring sjukvårdsplaneringen

Bliwas sjuksköterskor ger dig råd om vård och bokar, om det behövs, in tid och plats till en vårdgivare. 
När du vill använda din sjukvårdsförsäkring, ring: 0771-108 108. 
Rådgivning: 7 - 22, alla veckans dagar. 
Bokning: 8 - 17, helgfria vardagar.

Garantitid

Du får träffa en specialist inom 7 helgfria vardagar. Du får din behandling eller operation inom 14 helgfria vardagar från läkarens beslut.

Utredning, behandling

Vi har kartlagt Sveriges privata vårdgivare inom samtliga specialistområden och därefter valt att arbeta med ett nätverk av noggrant utvalda vårdgivare. Med din sjukvårdsförsäkring får du trygg och säker tillgång till våra specialister. Det kan vara besök hos specialistläkaren, sjukgymnasten, naprapaten eller psykologen, som utreder och behandlar dina besvär.

Tre omfattningar

Sjukvårdsförsäkringen finns i tre omfattningar; Bas, Premium och Premium Extra. 

I Bas ingår:

 • Sjukvårdsrådgivning
 • Vårdplanering
 • Specialistvård
 • Utredning, behandling, operation
 • Sjukgymnast, naprapat, kiropraktor
 • Medicinska hjälpmedel
 • Psykolog/psykoterapeut
 • Utökad sjukvårdsplanering
 • Patientavgifter i offentlig vård
 • Second opinion.

I Premium ingår alla delar från Bas och dessutom:

 • Logoped
 • Dietist
 • Resor & logi
 • Läkemedelskostnader
 • Eftervård och medicinsk rehabilitering.

I Premium extra ingår alla delar från Bas och Premium och dessutom:

 • Hjärt-kärlundersökning
 • Viktreducerande operation
 • Missbruksbehandling
 • Hjälp i hemmet efter operation
 • Självriskersättning vid utlandsvård
 • Vaccinationskostnader.

Hjärt-kärlundersökning
Du som innehar en Sjukvårdsförsäkring Premium Extra har möjlighet att göra en förebyggande undersökning av hjärta och kärl. Du har rätt att helt utan kostnad göra denna undersökning vartannat år. Den består av en hälsodeklaration, provtagning samt att du får låna en Coala i två veckor. 

Kontakta Bliwas vårdplanering för att få inloggningsuppgifter att genomföra din undersökning.

 • Fyll i Hälsodeklaration
 • Välj ett provtagningsställe
 • Beställ en Coala (hjärtundersökning)

 Läs mer om Hjärt-kärlundersökningen

Pengar

Bas

Du måste först få en remiss från primärvården eller företagshälsovården för att kunna använda försäkringen.

MÅNADSKOSTNAD    
18-30 ÅR 31-50 ÅR 51-70 ÅR
85 KR 124 KR 264 KR

Premium

Har du Premium kan du välja själv om du vill använda dig av remiss eller betala en självrisk på 750 kronor i varje ny skada. Observera att du inte i efterhand kan välja remiss om du redan betalat för en sjukdom/skada.

MÅNADSKOSTNAD    
18-29 ÅR 30-39 ÅR 40-49 ÅR 50-59 ÅR 60-70 ÅR
125 KR 158 KR 220 KR 330 KR 390 KR

Premium extra

Vare sig remiss eller självrisk behövs.

MÅNADSKOSTNAD

18-29 ÅR 30-39 ÅR 40-49 ÅR 50-59 ÅR 60-70 ÅR
360 KR 460 KR 480 KR 620 KR 790 KR

Tänk på

Försäkringen gäller som längst tills du fyller 67 år. Om du fortfarande är medlem efter 67 år och inte gått över till passivt medlemskap som pensionär kan försäkringen gälla som längst tills du fyller 70 år. 

Du kan teckna försäkringen även för din make/maka/sambo.

Detta är en kortfattad beskrivning av försäkringen. För ytterligare information och begränsningar se förköpsinformationen.