Vilket försäkringsskydd behöver du som medlem i Ledarna?

Din trygghet är en central fråga för Ledarna. Därför är försäkringar som ger ett fullgott skydd en viktig del i Ledarnas medlemserbjudande.

Har du ett tillräckligt försäkringsskydd?

Om du blir sjuk eller råkar ut för ett olycksfall får du en viss ekonomisk ersättning från samhället, exempelvis sjukpenning. Du kan också ha ett försäkringsskydd genom kollektivavtal i din anställning. Tjänstegrupplivförsäkring är en sådan kollektivavtalad försäkring som ger dina efterlevande pengar om du skulle dö.

Men de allra flesta behöver ändå se över och komplettera sitt försäkringsskydd eftersom nivåerna kan vara låga och vissa delar saknas helt.

Ledarnas medlemsförsäkringar i Bliwa ger dig möjlighet att välja vilket skydd du och din familj ska ha. Det är ett enkelt och billigt sätt att få bra försäkringar.

Till medlemsförsäkringar

Vid arbetslöshet

Inkomstförsäkringen komplettterar ersättningen du kan få från en a-kassa vid ofrivillig arbetslöshet. Ledarnas inkomstförsäkring består av tre delar: en obligatorisk basförsäkring som ingår i medlemskapet, en frivillig tilläggsförsäkring som förlänger tiden med ersättning och en frivillig tilläggsförsäkring som försäkrar en högre inkomst. 

Om jag blir arbetslös 

Vid olycksfall

Med en olycksfallsförsäkring kan du få ersättning för kostnader du får om du råkar ut för ett olycksfall. Du kan också få invaliditetsersättning om du skulle få bestående problem som gör att du inte kan arbeta eller fungera som tidigare.  

Om jag råkar ut för en olycka 

Vid sjukdom

En längre tids sjukdom som gör att du inte kan arbeta som tidigare kan vara ekonomiskt påfrestande för dig och din familj. Vi har flera olika försäkringar som kan komplettera ersättningen du får från Försäkringskassan och förstärka din ekonomi om du blir sjuk.

Om jag blir sjuk 

Vid behov av sjukvård

Med en sjukvårdsförsäkring kan du få planerad specialistvård. Vi hjälper dig att boka tid hos just den läkare, sjukgymnast eller psykolog som är bäst lämpad för att hjälpa dig med ditt problem. Vid akuta besvär ska du istället vända dig till akutmottagningen på ett sjukhus och vid enklare besvär, som inte kräver specialistvård, kan du kontakta din vårdcentral eller KRY.se.

Om jag behöver sjukvård 

Vid dödsfall

Om du skulle dö kan familjen även drabbas ekonomiskt. En livförsäkring kan ge dina närstående ekonomisk trygghet under en svår period.

Om jag dör 

Vid graviditet och för dina barn

Redan från vecka 10 i graviditeten kan du teckna Ledarnas barnförsäkring som då gäller som en gravidförsäkring. När barnet föds övergår gravidförsäkringen automatiskt till en barnförsäkring som ger dina barn ett ekonomiskt skydd, dygnet runt, både vid sjukdom och olycksfall. 

Skydd vid graviditet och barn 

Vad gäller för dig?

Beroende på var du befinner dig i ditt medlemskap kan du ha olika behov av information. Som ny medlem kanske du har frågor om ditt instegserbjudande och vilka försäkringar just du behöver. Som befintlig medlem kanske du har frågor kring förändringar i ditt försäkringsbehov, kanske du blivit sambo, fått barn, uppnått slutåldern eller är på väg att lämna gruppen. 

Vad gäller för dig?