Vid dödsfall

Vad händer vid dödsfall?

Livförsäkring Ledarna

Om du skulle dö kan familjen även drabbas ekonomiskt. Livförsäkringen kan ge dina närstående ekonomisk trygghet under en svår period. Är du senior kan du istället teckna Seniorförsäkring liv till 85 år. Du kan även teckna dessa försäkringar för din make/maka eller sambo. 

När du är arbetslös har du ingen arbetsgivare och därför heller inget kollektivavtalat försäkringsskydd. Därför ingår försäkringen Livförsäkring för arbetslösa som en del i medlemskapet i Ledarna. Försäkringen ger din familj en ­ekonomisk trygghet om du skulle dö under tiden du är arbetslös.

Ledarnas medlemsförsäkringar

Vanliga frågor

Här har vi samlat några av våra vanligaste frågor vi får till oss. Du kan alltid kontakta kundtjänst om du har en specifik fråga.

Vanliga frågor Vanliga frågor inkomstförsäkring 

Vad gäller för dig?

Beroende på var du befinner dig i ditt medlemskap kan du ha olika behov av information. Som ny medlem kanske du har frågor om ditt instegserbjudande och vilka försäkringar just du behöver. Som befintlig medlem kanske du har frågor kring förändringar i ditt försäkringsbehov, kanske du blivit sambo, fått barn, uppnått slutåldern eller är på väg att lämna gruppen. 

Vad gäller för dig?