Vid sjukdom

Vad händer om jag som medlem i Ledarna blir sjuk?

Sjukförsäkring Ledarna

Ledarnas olika försäkringar vid sjukdom kan hjälpa dig ekonomiskt om du blir allvarligt sjuk, eller sjukskriven en längre tid.

Sjukförsäkringen innebär att du kan få en månadsersättning som kompletterar den ersättning du får från Försäkringskassan och eventuell kollektivavtalad försäkring. Då blir inkomstbortfallet inte lika stort. 

Om du fortfarande inte kan arbeta som tidigare efter en längre tids sjukskrivning, kan din ekonomi behöva förstärkas ytterligare. Med en sjukkapitalförsäkring betalas ett engångsbelopp ut vid två tillfällen.

Drabbas du av en allvarlig sjukdom kan det innebära att du behöver omedelbar ekonomisk hjälp. Diagnosförsäkringen kan ge dig ett engångsbelopp direkt. 

Du kan även teckna dessa försäkringar för din make/maka eller sambo. Har du barn kan du teckna Barnförsäkringen som ger ekonomisk ersättning om ditt barn råkar ut för ett olycksfall eller sjukdom. 

Ledarnas medlemsförsäkringar

Vad gäller för dig?

Beroende på var du befinner dig i ditt medlemskap kan du ha olika behov av information. Som ny medlem kanske du har frågor om ditt instegserbjudande och vilka försäkringar just du behöver. Som befintlig medlem kanske du har frågor kring förändringar i ditt försäkringsbehov, kanske du blivit sambo, fått barn, uppnått slutåldern eller är på väg att lämna gruppen. 

Vad gäller för dig?

Vanliga frågor

Här har vi samlat några av våra vanligaste frågor vi får till oss. Du kan alltid kontakta kundtjänst om du har en specifik fråga.

Vanliga frågor Vanliga frågor inkomstförsäkring