Ansök om ersättning

Här kan du enkelt ansöka om ersättning från din försäkring i Bliwa.

Välj vilken typ av händelse som inträffat och fyll i svaren på frågorna.

Vill du anmäla skada i anslutning till graviditet kan du ladda ner en blankett här.

Observera att du, i slutet av formuläret, kan bifoga handlingar. Använd gärna den funktionen för en snabbare handläggning av ditt ärende.

Din skadeanmälan kan komma att registreras i försäkringsbranschens gemensamma skadeanmälningsregister, GSR. Där samlas information om tidigare skadeanmälningar även till andra försäkringsbolag. Läs mer om GSR.

Tänk på att om du har tecknat försäkringar genom ditt medlemskap i Ledarna hos Trygg-Hansa, såsom hem-, villa- och personbilsförsäkring, kan du ha rätt till premiebefrielse för försäkringarna hos dem under tiden du är arbetslös. Kolla upp det!