Ledarnas medlemsförsäkringar 2020

Från och med 1 januari 2020 har Ledarna en ny försäkringsgivare för personförsäkringarna. Det innebär att de försäkringar du haft hos Bliwa flyttas till Trygg-Hansa.

Om du har blivit ny medlem den 1 oktober 2019 och framåt kommer du erbjudas försäkringar från Trygg-Hansa i stället redan nu. Läs mer på www.trygghansa.se/Ledarna

Om du har tecknat Sjukförsäkring, men inte uppfyller Trygg-Hansas hälsoregler, behöver du teckna en fortsättningsförsäkring. Du kan läsa mer om det under Frågor och svar nedan. Där hittar du också svar på de vanligaste frågorna om försäkringsbytet. Hittar du inte svaret på din fråga? Kontakta oss gärna på 08-696 22 70 eller ledarna@bliwa.se eller kontakta Trygg-Hansa på 0771-111 656.

OBS! Din inkomstförsäkring påverkas inte, utan den kommer stanna kvar hos Bliwa.

För att se vilka försäkringar du har hos oss behöver du vara inloggad. Använd ditt BankID för att legitimera dig och logga in ovan.


In English

Your insurances policies will be terminated from January 1st and the corresponding insurance policy will be signed with Trygg-Hansa. You will receive more information about this change from Trygg-Hansa.

Please note that your insurance policy for Inkomstförsäkring (income insurance) is not affected by this change.

If you have any questions about this change, please contact us at 08-696 22 70 or Trygg-Hansa at 0771-111 656.Frågor och svar

Vilka försäkringar omfattas av förändringen?

Svar: Följande personförsäkringar hos Bliwa kommer att ersättas med motsvarande försäkringar hos Trygg-Hansa:

 • Livförsäkring (med barntillägg)
 • Olycksfallsförsäkring
 • Sjukförsäkring
 • Sjukkapital
 • Diagnosförsäkring
 • Barnförsäkring (Premium och Premium Extra)
 • Sjukvårdsförsäkring Bas med remiss.
 • Sjukvårdsförsäkring Premium med remiss eller självrisk
 • Sjukvårdsförsäkring Premium Extra
 • Livförsäkring för arbetslösa (ingår i medlemskapet)
 • Senior – Olycksfallsförsäkring
 • Senior - Sjukvårdsförsäkring olycksfall
 • Senior – Livförsäkring till 85 år
 • Senior Livförsäkring livsvarig (stängd för nyteckning)

Det är både medlemsförsäkringarna och de försäkringar som anställda i Ledarna omfattas av och har tecknat som flyttas till Trygg-Hansa 1 januari 2020. 

OBS! Din inkomstförsäkring påverkas inte, utan den kommer stanna kvar hos Bliwa.

 

När tar Trygg-Hansa över medlemsförsäkringarna?

Svar: Den 1 januari år 2020 blir Trygg-Hansa Ledarnas samarbetspartner för Ledarnas personförsäkringar.

Medlemmar och anställda som har tecknat Ledarnas personförsäkringar hos Bliwa kommer att få sina försäkringar flyttade till Trygg-Hansa den 1 januari 2020. Det finns två undantag:

 • Du som har Sjukförsäkring (månadsersättning) och inte är fullt arbetsför* den 1 januari år 2020. För att fortsätta vara försäkrad behöver du teckna en fortsättningsförsäkring hos Bliwa senast den 31 mars 2020. Kontakta oss på 08-696 22 70 eller e-post ledarna@bliwa.se.
 • Du som har dina försäkringar premiebefriade på grund av arbetsoförmåga. De premiebefriade försäkringarna stannar kvar hos Bliwa automatiskt. 

* Full arbetsförhet: För att anses som fullt arbetsför ska du kunna fullgöra ditt vanliga arbete utan begränsningar och inte till någon del vara sjukskriven, beviljats sjuklön, sjuk- eller rehabiliteringspenning, aktivitetsersättning, sjukersättning eller liknande ersättning eller minst halv arbetsskadelivränta. Du som har en vilande aktivitetsersättning, vilande sjukersättning eller vilande, minst halv, arbetsskadelivränta anses inte vara fullt arbetsför under den tid som ersättningen eller arbetsskadelivräntan är vilande.

OBS! Din inkomstförsäkring påverkas inte, utan den kommer stanna kvar hos Bliwa.

 

Jag har ett pågående skadeärende hos Bliwa. Vad händer med det?

Svar: Du kommer påverkas på olika sätt beroende på vilken skada det gäller.

 • Om din skada berör Sjukvårdsförsäkringen kommer Trygg-Hansa ta över din skada från årsskiftet. Du kommer att få mer information av Trygg-Hansa i december månad om vad du behöver göra.
 • Om din skada berör Sjukförsäkringen kommer din försäkring att ligga kvar hos Bliwa, vi kommer reglera din skada tills den är färdigreglerad under förutsättning att du har tecknat fortsättningsförsäkring hos Bliwa. Därefter kan du på nytt söka om försäkring i Trygg-Hansa. Om du blir fullt arbetsför före den 31 mars 2020 har du rätt att söka om försäkringen i Trygg-Hansa mot intygande av full arbetsförhet*. Du fortsätter ha kontakt med din skadereglerare som du har fått information om i din kontakt med oss.
 • Gäller din skada någon annan försäkring kommer din skada regleras hos Bliwa enligt villkoren för skadetillfället, men din försäkring flyttas med till Trygg-Hansa den 1 januari 2020.

*Full arbetsförhet: För att anses som fullt arbetsför ska du kunna fullgöra ditt vanliga arbete utan begränsningar och inte till någon del vara sjukskriven, beviljats sjuklön, sjuk- eller rehabiliteringspenning, aktivitetsersättning, sjukersättning eller liknande ersättning eller minst halv arbetsskadelivränta. Du som har en vilande aktivitetsersättning, vilande sjukersättning eller vilande, minst halv, arbetsskadelivränta anses inte vara fullt arbetsför under den tid som ersättningen eller arbetsskadelivräntan är vilande.

OBS! Din inkomstförsäkring påverkas inte, utan den kommer stanna kvar hos Bliwa.

 

Om jag drabbas av en skada innan årsskiftet, vem ska jag anmäla det till?

Svar: Du anmäler din skada till Bliwa. Fram till årsskiftet är vi din försäkringsgivare och kommer hantera alla ärenden precis som vanligt. Lättast är för dig att anmäla skadan via Mina sidor.

Efter årsskiftet är det Trygg-Hansa du anmäler dina skador till om inte skadetillfället ägde rum före årsskiftet. Du är välkommen att anmäla ”gamla skador” till oss även efter årsskiftet. 

OBS! Din inkomstförsäkring påverkas inte, utan den kommer stanna kvar hos Bliwa.

 

Måste jag fylla i och skicka in ett nytt förmånstagarförordnande om jag sedan tidigare har skickat ett till Bliwa?

Svar: Ja, det behöver du göra. Bliwa delar inte med sig av förmånstagarförordnande till Trygg-Hansa (det är inte tillåtet enligt lag). Du kommer få mer information om detta från Trygg-Hansa under november månad.

 

Behöver jag fylla i nytt autogiromedgivande?

Svar: Ditt autogiromedgivande flyttas inte över till Trygg-Hansa. Du kommer få information om detta från Trygg-Hansa under december månad.

OBS! Din inkomstförsäkring påverkas inte, utan den kommer stanna kvar hos Bliwa.

 

Kan jag fortfarande ändra mina försäkringar?

Svar: Ja, du kan ändra dina försäkringar fram till den sista december 2019. Det gäller både att ändra ersättningsbelopp men också att säga upp försäkringen helt.

OBS! Din inkomstförsäkring påverkas inte, utan den kommer stanna kvar hos Bliwa.

 

Hur vet jag vilka försäkringar jag har?

Svar: Du ser vilka försäkringar du har om du loggar in på Mina Sidor.

 

Jag vill teckna en försäkring, hur gör jag det?

Svar: Logga in på Mina sidor och teckna försäkring senast den 31 december 2019. Dessa kommer sedan tecknas i en motsvarande försäkring vid flytten till Trygg-Hansa 1 januari 2020.

 

Varför har ni avslutat mina försäkringar?

Svar: Ledarna har valt att upphandla en ny försäkringsgivare för sina personförsäkringar: Trygg-Hansa. Detta gäller från och med den 1 januari 2020. Det betyder att alla försäkringar hos Bliwa kommer att avslutas vid årsskiftet.

OBS! Din inkomstförsäkring påverkas inte, utan den kommer stanna kvar hos Bliwa.

 

Hur gör jag för att teckna fortsättningsförsäkring?

Svar:  Kontakta oss på 08-696 22 70 eller e-post ledarna@bliwa.se.  

Du kan även skriva ut denna blankett och fylla i för att ansöka om fortsättningsförsäkring. 

OBS! Din inkomstförsäkring påverkas inte, utan den kommer stanna kvar hos Bliwa.

 

Kan jag stanna kvar i Bliwa, jag är ju så nöjd?

Svar: Nej. De enda som har möjlighet att teckna fortsättningsförsäkring är:

 • Om du har en Sjukförsäkring och inte är arbetsförmögen vid årsskiftet.

OBS! Din inkomstförsäkring påverkas inte, utan den kommer stanna kvar hos Bliwa.

 

Varför ändras villkoren/priset på min försäkring hos Trygg-Hansa?

Svar: Alla frågor om premie- och/eller villkorsförändringar bör du kontakta Ledarna eller Trygg-Hansa på 0771-111 656 om, då vi inte längre kommer vara försäkringsgivare för dessa försäkringar.  

Har du frågor om Inkomstförsäkringen däremot är det vi som är fortsatt försäkringsgivare och går att nå på 08-696 22 70.

OBS! Din inkomstförsäkring påverkas inte, utan den kommer stanna kvar hos Bliwa.

 

Var ska jag ringa om jag har en fråga?

Svar: Specifika frågor om försäkringsvillkor eller försäkringsärenden hänvisas till respektive försäkringsbolag.

 • Bliwa på 08-696 22 70 (08-17, vardagar)
 • Trygg-Hansa på 0771-111 656 (08-19, vardagar, 09-17 helg)

Inkomstförsäkring Ledarna

Ledarna har en inkomstförsäkring som kan hjälpa dig att minska gapet mellan ersättningen från a-kassan och din lön. Försäkringen är uppdelad i tre delar: 

 • Basförsäkringen ingår i medlemskapet i Ledarna. Den försäkrar en månadsinkomst upp till 80 000 kronor, om du blir ofrivilligt arbetslös, i som längst 150 dagar. Läs mer om Basförsäkringen 
 • Tilläggsförsäkring - tid försäkrar ytterligare 100 dagar, när Basförsäkringens dagar är slut.
 • Tilläggsförsäkring - inkomst försäkrar inkomster upp till 120 000 kronor.

Läs mer om Tilläggsförsäkringarna för längre tid och högre inkomst.

Tilläggsförsäkringarna ansöker du om själv via Mina sidor

Skydd vid arbetslöshet