Inkomstförsäkring

För många ger arbetslöshetsförsäkringen inte ett tillräckligt skydd vid arbetslöshet. För att minska gapet mellan ersättningen från a-kassan och din lön har ST en inkomstförsäkring som försäkrar upp till 80 procent av din inkomst före skatt i som mest 300 ersättningsdagar.

Inkomstförsäkringen ger ekonomisk trygghet vid arbetslöshet. Ett extraplus för dig som jobbar i bolag. Inkomsttrygghet för dig som jobbar i projekt, har visstidsanställning eller korta jobb

STs inkomstförsäkring består av två delar:

  • Obligatorisk basförsäkring
  • Frivillig tilläggsförsäkring - tid

Undrar du över något? Kanske hittar du svar på din fråga här!