Du använder en webbläsare som inte stöder alla funktioner.

För att få en bättre användarupplevelse behöver du uppgradera till en modernare webbläsare, exempelvis senaste versionen av Chrome.


Frågor & Svar Inkomstförsäkring

Tillfälliga förändringar av a-kassan - så påverkas din inkomstförsäkring
Just nu får vi många frågor om hur inkomstförsäkringen påverkas av de tillfälliga reglerna i a-kassan som trädde i kraft den 13 april 2020 med anledning av Coronapandemin. På den här sidan svarar vi på de vanligaste frågorna om detta.

Om du inte hittar svaret på din fråga här är du varmt välkommen att kontakta oss!

Vad är en inkomstförsäkring?

 • Varför har Säljarnas en inkomstförsäkring?

  Säljarnas inkomstförsäkring ger en bra ekonomisk trygghet vid arbetslöshet.

  A-kassan betalar bara ut ersättning upp till en viss nivå, även om du tjänat mer än så. Har du en månadsinkomst över a-kassans tak ersätter inkomstförsäkringen skillnaden mellan a-kasseersättningen och cirka 80 procent av din nettoinkomst. Den högsta månadsinkomst som omfattas av försäkringen som ingår i ditt medlemskap (basförsäkringen) är 50 000 kronor.

  Var det här svaret till hjälp för dig?

 • Vad betyder "basförsäkring" och "tilläggsförsäkring" och vad ingår i dem?

  Inkomstförsäkringen består av två delar:
  Basförsäkring: Ingår i medlemskapet i Säljarnas och  är en obligatorisk försäkring. Med basförsäkringen försäkras inkomster upp till 50 000 kronor/månad och du kan få ersättning i upp till 60 ersättningsdagar. Med obligatorisk menas att den automatiskt ingår i ditt medlemskap.

  Tilläggsförsäkring: Är en frivillig försäkring som förlänger ersättningstiden med upp till 60 ersättningsdagar. Med frivillig menas att det är du själv som ansöker om försäkringen.

  Var det här svaret till hjälp för dig?

 • Behövs Säljarnas inkomstförsäkring när det finns en a-kassa?

  Har du en månadsinkomst över a-kassans tak, vilket de flesta av Säljarnas medlemmar har, ersätter inkomstförsäkringen skillnaden mellan a-kasseersättningen och cirka 80 procent av din nettoinkomst. Du som har en månadsinkomst på högst 50 000 kronor får behålla upp till 80 procent av din tidigare nettoinkomst i 60 dagar om du blir arbetslös och omfattas av basförsäkringen. Om du dessutom har tilläggsförsäkringen kan du få behålla upp till 80 procent av din tidigare nettoinkomst i 120 dagar om du blir arbetslös.

  Var det här svaret till hjälp för dig?

 • Kan jag som medlem i Säljarnas välja att inte ha inkomstförsäkringen?

  Nej, du kan inte välja bort basförsäkringen i inkomstförsäkringen. Den är en del av medlemskapet i Säljarnas och är obligatorisk. Du har visserligen rätt enligt lag att avstå från försäkringen, men det kommer inte att påverka din medlemsavgift till Säljarnas.

  Tilläggsförsäkringen i inkomstförsäkringen väljer du däremot helt själv om du vill teckna eller inte.

  Var det här svaret till hjälp för dig?

 • Jag vill ha möjlighet att få ersättning under längre tid än 60 dagar. Kan jag förlänga mitt försäkringsskydd?

  Ja, du kan välja att teckna tilläggsförsäkringen som förlänger ersättningstiden med 60 dagar. Då kan du som längst få ersättning i 120 dagar. Tilläggsförsäkringen betalas av dig direkt till Bliwa.

  Var det här svaret till hjälp för dig?

Har jag försäkringen?

 • Vem omfattas av försäkringen?

  Du som är aktiv medlem i Säljarnas (ej studerande) och som inte fyllt 65 år omfattas automatiskt av basförsäkringen.

  För att omfattas av tilläggsförsäkringen behöver du själv ansöka om det.

  Var det här svaret till hjälp för dig?

 • Behöver jag vara medlem i a-kassan för att omfattas av inkomstförsäkringen?

  Nej, det räcker att du är medlem i Säljarnas för att omfattas av basförsäkringen.

  Men för att kunna få ersättning från försäkringen behöver du få full ersättning från en a-kassa. Och för att få det krävs bland annat att du varit medlem i en a-kassa i minst 12 månader innan arbetslösheten. En tillfällig åtgärd till följd av Coronapandemin är att varje medlemsmånad i en arbetslöshetskassa under en tidsperiod (mars-december) ska räknas som fyra månader. Detta innebär att medlemsvillkoret kan uppnås inom tre månader.

  Var det här svaret till hjälp för dig?

Hur gör jag för att ansöka om och betala tilläggsförsäkringen?

Jag har tidigare varit medlem i ett annat förbund. Vad gäller för mig?

 • Hur kan jag tillgodoräkna mig tid jag varit försäkrad i ett annat fackförbunds inkomstförsäkring?

  Du kan tillgodoräkna dig tid du varit försäkrad i ett annat förbunds basförsäkring till Säljarnas basförsäkring. Du kan också tillgodoräkna dig tid i ett annat förbunds tilläggsförsäkring till Säljarnas motsvarande tilläggsförsäkring. Det krävs dock att du inte har något glapp mellan de olika försäkringarna.

  Var det här svaret till hjälp för dig?

 • Jag har tidigare fått ersättning från ett annat fackförbunds inkomstförsäkring, vad händer nu?

  Om det gått mindre än 12 månader sedan du senast hade ersättning från den andra försäkringen och du hade ersättningsdagar kvar i den försäkringen, får du en ny ersättningsperiod från Säljarnas försäkring. Men Bliwa drar av det antalet dagar du redan fått utbetalt från den andra försäkringen.

  Om det gått mindre än 12 månader sedan du senast hade ersättning från den andra försäkringen och dina ersättningsdagar i den försäkringen tagit slut kan du inte få ersättning från försäkringen innan du uppfyllt villkoren för en ny ersättningsperiod.

  Om det gått mer än 12 månader sedan du senast hade ersättning från den andra försäkringen prövar Bliwa om du kan beviljas en ny ersättningsperiod från Säljarnas försäkring.

  Var det här svaret till hjälp för dig?

Jag vill inte ha någon inkomstförsäkring! Hur gör jag för att avsluta den?

 • Hur avslutar jag basförsäkringen?

  Basförsäkringen är en obligatorisk försäkring som du som medlem i Säljarnas omfattas av. Enligt lag har du rätt att avstå från försäkringsskyddet, men det påverkar inte din medlemsavgift till Säljarnas.

  Var det här svaret till hjälp för dig?

 • Hur avslutar jag tilläggsförsäkringen?

  Om du vill avsluta tilläggsförsäkringen kontaktar du oss antingen via mejl eller telefon. Du hittar våra kontaktuppgifter här.

  Var det här svaret till hjälp för dig?

Hur och när ansöker jag om ersättning?

 • Hur får jag ut pengar från försäkringen?

  Du måste aktivt ansöka om ersättning från försäkringen. När du ansöker ger du ditt samtycke till att Bliwa får inhämta uppgifter från din a-kassa. På så vis slipper du skicka Bliwa intyg, beslut och specifikationer. Om du får din ansökan beviljad kommer ersättning att utbetalas till det kontonummer du angett.

  Var det här svaret till hjälp för dig?

 • När ansöker jag om ersättning?

  När du blir beviljats ersättning från din a-kassa kan du ansöka om ersättning från Bliwa. Det gör du genom att logga in på "Mina sidor".

  Var det här svaret till hjälp för dig?

 • Vad är det jag ska skicka till er för att få ersättning?

  När du ansöker om ersättning ger du ditt samtycke till att Bliwa får inhämta uppgifter från din a-kassa. På så vis slipper du administrera med intyg, beslut och specifikationer. 

  I vissa fall kan Bliwa behöva kopior på beslut från Försäkringskassan och/eller beslut om ersättning från trygghetsavtal. Har du varit medlem i Säljarnas i mindre än 12 månader behöver du skicka in ett övergångsbevis från det andra förbundet där det framgår att du omfattats av en obligatorisk inkomstförsäkring.

  Var det här svaret till hjälp för dig?

 • Ska jag skicka specifikationerna varje gång jag får dem från a-kassan?

  Om din ansökan beviljats och du gett ditt samtycke till att Bliwa får inhämta uppgifter från din a-kassa så kommer Bliwa meddelas automatiskt varje gång a-kassan gjort en utbetalning till dig. Du behöver alltså inte skicka oss dina utbetalningsspecifikationer.

  Var det här svaret till hjälp för dig?

När får jag min utbetalning?

 • När får jag min utbetalning?

  När du söker ersättning för första gången: När Bliwa fått en komplett ansökan från dig utbetalas din ersättning inom 10 arbetsdagar.

  När du har pågående ersättning: Om du gett ditt medgivande till att Bliwa får inhämta uppgifter från din a-kassa kommer vi automatiskt få information från a-kassan om att de gjort en utbetalning och utbetala samma antal ersättningsdagar. Utbetalningar från Bliwa sker normalt på torsdagar men undantag kan förekomma i samband med helgdagar.

  Var det här svaret till hjälp för dig?

Måste jag betala försäkringen nu när jag är arbetslös?

A-kassa, aktivitetsstöd och inkomstförsäkring – hur fungerar det?

 • Vilka olika ersättningar kan jag få om jag blir arbetslös?

  Din ersättning vid arbetslöshet beror på om du har rätt till avgångsersättning från exempelvis Trygghetsrådet (TRR) eller endast från inkomstförsäkringen.

  Om du inte har rätt till ersättning från Trygghetsrådet, utan endast från inkomstförsäkringen:

  1. Ersättning från a-kassan upp till a-kassans tak.
  2. Ersättning från inkomstförsäkringen som, tillsammans med ersättningen från a-kassan, motsvarar upp till cirka 80 procent av din normalinkomst efter skatt under ersättningsdag 1 - 60, alternativt 1 - 120 (om du har tilläggsförsäkringen).

  Om du har rätt till full ersättning Trygghetsrådet:

  1. Ersättning från a-kassan upp till a-kassans tak.
  2. Ersättning från Trygghetsrådet som, tillsammans med a-kassans ersättning, motsvarar upp till 70 procent av din tidigare inkomst.
  3. Ersättning från inkomstförsäkringen som tillsammans med ovanstående ersättningar, motsvarar upp till cirka 80 procent av din normalinkomst efter skatt under ersättningsdag 1 - 60, alternativt 1 - 120 (om du har tilläggsförsäkringen).

   

  Var det här svaret till hjälp för dig?

 • Kan jag få ersättning motsvarande 100 procent av inkomsten?

  Nej, enligt lag kan du aldrig få lika mycket i ersättning när du är arbetslös som du hade i lön när du arbetade. Den högsta möjliga ersättningen är 80 procent av din inkomst efter skatt.

  Var det här svaret till hjälp för dig?

 • Varför får inte jag 80 procent av min inkomst?

  Orsaken till att du inte får 80 procent av din tidigare inkomst efter skatt kan vara flera.

  Bliwas schablonavdrag: Ersättningen från inkomstförsäkringen är skattefri. Ersättning från a-kassan är inte skattefri. För att ersättningen från inkomstförsäkringen ska motsvara den ersättning efter skatt som du hade fått om hela beloppet hade betalats ut från a-kassan så använder Bliwa sig av ett schablonavdrag när vi räknar ut din ersättning. Avdraget motsvarar skattetabell 30, kolumn 5. Bliwa kan tyvärr inte ta hänsyn till din faktiska skattesats, det är därför avdraget görs enligt en schablon oavsett vart i landet du bor.

  Jobbskatteavdraget
  Skatten på arbete är lägre än skatten som dras på a-kassans ersättning och lägre än det schablonavdrag som Bliwa räknar på. På ersättningen från a-kassan dras skatt utan hänsyn till jobbskatteavdrag och detsamma gäller ersättningen från Bliwa. Därför visar vår uträkning en lägre nettolön.

  Var det här svaret till hjälp för dig?

 • Kan jag få ersättning om jag får aktivitetsstöd?

  Ja, om du:

  • får aktivitetsstöd till följd av att du är arbetslös, inte till följd av sjukdom,
  • är arbetsför (det vill säga att din arbetsförmåga inte utreds),
  • inte har en anställning,
  • inte har någon förvärvsinkomst (exempelvis lön eller avgångsvederlag) på den delen ersättning söks för,
  • uppfyller försäkringsvillkoren i övrigt.

  Det är Försäkringskassan som betalar ut aktivitetsstödet.

  Var det här svaret till hjälp för dig?

Vad är kvalificeringstid och karenstid?

 • Vad är kvalificeringstid?

  Kvalificeringstid är den tid som du behöver ha omfattats av försäkringen innan du kan få ersättning. Kvalificeringstiden för Säljarnas inkomstförsäkring är 12 månader. Du måste alltså ha varit med i Säljarnas och omfattats av basförsäkringen under de senaste 12 månaderna innan du blev arbetslös. I basförsäkringen får du får tillgodoräkna dig tid som du omfattats av en obligatorisk inkomstförsäkring hos ett annat fackförbund.

  Om du har tilläggsförsäkringen gäller samma sak för den; du behöver ha omfattats av försäkringen under de senaste 12 månaderna innan du blev arbetslös. I tilläggsförsäkringen får du tillgodoräkna dig tid som du omfatttats av en tilläggsförsäkring till en obligatorisk basförsäkring hos ett annat förbund.

  Var det här svaret till hjälp för dig?

 • Vad är karenstid?

  Inkomstförsäkringen ersätter endast de dagar som du får inkomstrelaterad ersättning från a-kassan.

  Om du blev arbetslös före den 13 april 2020 har a-kassan en karenstid på 6 dagar. Din första utbetalning från inkomstförsäkringen sker då när du fullgjort dina karensdagar i a-kassan.

  Om du blev arbetslös under perioden 13 april 2020 – 3 januari 2021 har a-kassan ingen karenstid och utbetalning från inkomstförsäkringen kan ske från och med din första arbetslösa dag.

  Om du blev arbetslös efter den 3 januari 2021 har a-kassan en karenstid på 6 dagar. Din första utbetalning från inkomstförsäkringen sker då när du fullgjort dina karensdagar i a-kassan

  Var det här svaret till hjälp för dig?

Jag har bytt jobb/fått en ny lön, vad gäller för mig då?

Jag har sagt upp mig själv/blivit avskedad, vad gäller för mig då?

 • Vad händer om jag säger upp mig själv?

  Om din a-kassa beslutat om så kallade avstängda dagar på grund av att du sagt upp dig utan giltigt skäl har du inte rätt till ersättning från inkomstförsäkringen alls, det vill säga inte heller från det att ersättningen från a-kassan startar. Det är a-kassan som beslutar om avstängda dagar och Bliwa följer a-kassans beslut.

  Var det här svaret till hjälp för dig?

 • Vad händer om jag blir avskedad?

  Om din a-kassa beslutat om så kallade avstängda dagar på grund av att du blivit avskedad och arbetsgivaren haft giltigt skäl till det, har du inte rätt till ersättning från inkomstförsäkringen alls, det vill säga inte heller från det att ersättningen från a-kassan startar. Det är a-kassan som beslutar om avstängda dagar och Bliwa följer a-kassans beslut.

  Var det här svaret till hjälp för dig?

Kan jag som blivit arbetslös igen få mer ersättning?

 • Kan jag få en ny ersättningsperiod nu när jag blivit arbetslös igen?

  Om du blir arbetslös igen inom 12 månader från den dag du senast fick ersättning: Om du har ersättningsdagar kvar och uppfyller villkoren för rätt till ersättning kan du återgå till den tidigare beviljade ersättningsperioden.

  Om du blir arbetslös igen efter det gått 12 månader från den dag du senast fick ersättning: Du kan beviljas en ny ersättningsperiod om du uppfyller kraven för det.

  Var det här svaret till hjälp för dig?

Jag har fått ett meddelande från Bliwa som är skyddat med TLS-kryptering

 • Hur vet jag att mejlet är från Bliwa?

  Om avsändaren är no-reply@bliwa.se så kommer mejlet från Bliwa.

  Var det här svaret till hjälp för dig?

 • Varför gör Bliwa så här?

  Bliwa använder sig av krypterad mejl för att på ett säkert sätt skicka meddelanden med känsligt innehåll, som personuppgifter och personnummer, till våra försäkrade. 

  Var det här svaret till hjälp för dig?

 • Hur kommer jag åt meddelandet?

  Du klickar på länken i mejlet från Bliwa. Du loggar därefter in med BankID för att öppna och svara på meddelandet. Av säkerhetsskäl är läsningen begränsad och meddelandet kan bara öppnas med en och samma webbläsare på en och samma enhet (dator, mobil eller läsplatta) under en period på 30 dagar. 

  Var det här svaret till hjälp för dig?

 • Jag har inget BankID, hur gör jag då?

  Om du inte har BankID kontakta Bliwas kundservice, 08-696 22 80. Kundservice kommer då i stället att skicka informationen via post till din folkbokföringsadress.

  Var det här svaret till hjälp för dig?