Inkomstförsäkring

För många ger arbetslöshetsförsäkringen inte ett tillräckligt skydd vid arbetslöshet. För att minska gapet mellan ersättningen från a-kassan och din lön har Säljarnas en inkomstförsäkring som försäkrar upp till 80 procent av lönen de första 60 ersättningsdagarna.

Säljarnas inkomstförsäkring består av tre delar:

  • Obligatorisk basförsäkring
  • Frivillig tilläggsförsäkring - inkomst
  • Frivillig tilläggsförsäkring - tid