Du använder en webbläsare som inte stöder alla funktioner.

För att få en bättre användarupplevelse behöver du uppgradera till en modernare webbläsare, exempelvis senaste versionen av Chrome.


Kvalificeringstid

För att få ersättning vid arbetslöshet måste du ha varit med i Säljarnas samt i inkomstförsäkringen under en sammanhängande period (kvalificeringstid) i direkt anslutning till arbetslösheten.

För att få ersättning från försäkringen måste du bland annat:

  • Ha varit medlem i Säljarnas de senaste 12 månaderna och fortfarande vara medlem.
  • Ha varit ansluten till inkomstförsäkringen de senaste 12 månaderna.
  • Inte under de senaste 12 månaderna innan du blev arbetslös ha gjort anspråk på arbetslöshetsersättning eller aktivitetsstöd.
  • Få inkomstrelaterad arbetslöshetsersättning utbetald från a-kassan, alternativt att aktivitetsstöd vid deltagande i arbetsmarknadspolitisk åtgärd betalas ut på samma nivå som a-kassan.

Övergång från annat förbund
Om du tidigare omfattas av en likvärdig inkomstförsäkring via någon annan organisation kan du få tillgodoräkna dig kvalificeringstid från denna försäkring när du ansluter dig till Säljarnas.

Var den här informationen till hjälp för dig?