Flytten till Bliwa

Den 1 januari 2019 bytte Säljarnas försäkringsbolag till Bliwa

Följande försäkringar;

- Livförsäkring
- Månatlig sjukförsäkring
- Sjukkapitalförsäkring
- Diagnosförsäkring
- Sjukvårdsförsäkring
- Sjuk- och olycksfallsförsäkring
- Olycksfallsförsäkring
- Barnförsäkring
Sjukvårdsförsäkring barn erbjuds inte hos Bliwa.

Till vem anmäler jag min skada?

Om du vill anmäla en skada som inträffat före den 1 januari 2019 vänder du dig till Länsförsäkringar.

Förmånstagarförordnande

De personer som får pengarna vid dödsfall kallas förmånstagare. I Bliwas försäkringsvillkor finns en standardordning för vilka som är förmånstagare:
1. Den försäkrades make, maka eller sambo.
2. Den försäkrades samtliga arvsberättigade barn.
3. Den försäkrades arvingar.

Vill du ändra turordningen ska du fylla i och lämna in blanketten Särskilt förmånstagarförordnande som du hittar under blanketter och villkor. Vill du inte ändra turordningen ovan behöver du inte göra något.

Du som har lämnat ett särskilt förmånstagarförordnande hos Länsförsäkringar behöver göra ett nytt förordnande hos Bliwa.