Du använder en webbläsare som inte stöder alla funktioner.

För att få en bättre användarupplevelse behöver du uppgradera till en modernare webbläsare, exempelvis senaste versionen av Chrome.


Frågor & svar

Ny medlem i Säljarnas? Det här försäkringsskyddet ingår i medlemskapet!

 • Vad ingår i det kostnadsfria instegserbjudandet för nya medlemmar i Säljarnas?

  Under dina tre första månader som medlem i Säljarnas bjuder förbundet på tre bra försäkringar:

   Försäkringsbelopp
  Livförsäkring {Procent av prisbasbelopp} KR
  Olycksfallsförsäkring {Procent av prisbasbelopp} KR
  Sjukförsäkring 1 500 KR/MÅN


  Under dina tre första månader som försäkrad är försäkringarna kostnadsfria. Det gäller även om du har ansökt om fler försäkringar, höjt försäkringsbeloppen eller försäkrat din make/maka/sambo och barn.

  Om du sedan vill behålla försäkringarna är det bara att betala den avi som du får från Bliwa för den fjärde försäkringsmånaden. Annars bortser du från avin. Då upphör försäkringarna automatiskt. Du kan när som helst tacka nej till erbjudandet.

  Var det här svaret till hjälp för dig?

 • Måste jag fylla i en hälsodeklaration för att anslutas till det kostnadsfria instegserbjudandet?

  Nej, för dig som är medlem i Säljarnas krävs det ingen hälsodeklaration för instegserbjudandet. Det enda som krävs är att du är fullt arbetsför den dagen du ansluts till livförsäkringen, sjukförsäkringen och diagnosförsäkringen.

  Om du inte är fullt arbetsför den dagen du ansluts måste du meddela det till oss. Det gör du enklast genom att mejla till kund@bliwa.se eller via meddelandeformuläret under Kontakta oss. Om du inte uppfyller hälsokraven kan försäkringen vara ogiltig.

  Var det här svaret till hjälp för dig?

 • Vad menas med fullt arbetsför?

  Med fullt arbetsför menas att du kan fullgöra ditt vanliga arbete utan begränsningar. Om du till någon del är sjukskriven, har beviljats sjuklön, sjuk- eller rehabiliteringspenning, aktivitetsersättning, sjukersättning eller liknande ersättning eller minst halv arbetsskadelivränta är du inte fullt arbetsför. Om du har vilande aktivitetsersättning, vilande sjukersättning eller vilande, minst halv, arbetsskadelivränta är du inte heller fullt arbetsför under den tid som ersättningen eller arbetsskadelivräntan är vilande.

  Var det här svaret till hjälp för dig?

 • Jag är inte fullt arbetsför när jag blir ny medlem i Säljarnas. Kan jag anslutas till instegserbjudandet?

  För att du ska kunna anslutas till livförsäkringen eller sjukförsäkringen måste du vara fullt arbetsför. Det krävs inte för olycksfallsförsäkringen.

  Du behöver själv meddela oss att du inte är fullt arbetsför. Det gör du enklast genom att mejla till kund@bliwa.se eller via formuläret under Kontakta oss.

  Var det här svaret till hjälp för dig?

 • Varför ansluts nya medlemmar i Säljarnas till medlemsförsäkringar genom ett instegserbjudande?

  Hälsoreglerna för anslutning till försäkringarna är enklare och mer fördelaktiga med den här anslutningsmetoden än med en vanlig ansökan. Det innebär stora fördelar för dig som av hälsoskäl inte skulle beviljas anslutning om det finns krav på hälsodeklaration.

  Var det här svaret till hjälp för dig?

 • Hur gör jag om jag inte vill fortsätta vara försäkrad efter de tre premiefria månaderna?

  Du behöver inte göra någonting. Du bara bortser från avin som vi skickar till dig i början av den tredje försäkringsmånaden i instegserbjudandet. Om du inte betalar upphör försäkringarna automatiskt. Du kan även när som helst säga upp försäkringen.

  Var det här svaret till hjälp för dig?

Jag vill komplettera eller ändra min försäkring. Hur gör jag?

Hur betalar jag för min försäkring i Bliwa?

Vad gäller för den medförsäkrades försäkringar?

 • Vad gäller för den medförsäkrades försäkringar?

  Gruppmedlem i Säljarnas måste teckna minst en försäkring för sig själv för att kunna medförsäkra make, maka eller sambo. Medförsäkrad kan inte själv vara kvar i gruppförsäkringen om gruppmedlem lämnar Säljarnas eller säger upp alla sina försäkringar. Medförsäkrad behöver inte teckna samma försäkring eller försäkringsbelopp som gruppmedlem. 

  Var det här svaret till hjälp för dig?

 • Hur tecknar medförsäkrad försäkring?

  Det är alltid gruppmedlem som tecknar försäkring åt medförsäkrad. Ansökan att ladda ner och skriva ut hittar du här Blanketter & villkor.

  Ansökan fylls i och skrivs under av gruppmedlem. Krävs det hälsodeklaration ska den fyllas i och skrivas under av den medförsäkrade. Ansökan och eventuell hälsodeklaration skickas per post till Bliwa.

  Var det här svaret till hjälp för dig?

Vad gäller för vårdförsäkringen?

 • Vad betyder att vårdförsäkringen har en symptom- och besvärsfri tid på 24 månader?

  Det innebär att du, som en lättnad i försäkringsvillkoren trots tidigare besvär, har möjlighet att få hjälp via din vårdförsäkring. Om du varit symptom och besvärsfri i minst 24 månader, hjälper vi dig med besvär du haft när försäkringen tecknades. Utan denna lättnad skulle tidigare besvär vara undantagna möjlig hantering genom försäkringen.

  Var det här svaret till hjälp för dig?

 • Vad händer om jag avslutar försäkringen under pågående behandling?

  Om du väljer att avsluta vårdförsäkringen har du inte rätt till fortsatt behandling för påbörjad vård genom din försäkring.

  Var det här svaret till hjälp för dig?

Vad är en fortsättningsförsäkring?

 • Vad är en fortsättningsförsäkring och vem gäller den för?

  Fortsättningsförsäkring är ett erbjudande om försäkring om du lämnar Säljarnas som medlem, har omfattats av försäkring i minst 6 månader och inte kan få ett likvärdigt skydd någon annanstans.

  När du som medlem i Säljarnas, kallad gruppmedlem i våra försäkringsvillkor, lämnar Säljarnas innebär det att även din eventuella medförsäkrade och dina försäkrade barns försäkringar upphör i Säljarnas gruppavtal. Om du inte kan erbjudas motsvarande skydd kan det vara bra att även se över dina närståendes försäkringsskydd.

  Var det här svaret till hjälp för dig?

 • När kan det vara bra att teckna en fortsättningsförsäkring?

  Har du ett pågående skadeärende där du får utbetalning från din sjukförsäkring behöver du teckna fortsättningsförsäkring. Detta för att du fortsatt ska kunna få din ersättning utbetald från Bliwa.

  Beakta även villkoren som gäller om du har ett pågående skadeärende, behandlingar, genom vårdförsäkringen om det är lämpligt att teckna fortsättningsförsäkring.

  Var det här svaret till hjälp för dig?

 • Hur länge gäller försäkringen?

  Fortsättningsförsäkringens slutålder är 67 år, det innebär att den månad du fyller 67 år upphör försäkringen. Sjukförsäkring och Sjukkapital har slutålder 65 år.

  Var det här svaret till hjälp för dig?

Blandade frågor

 • Till dig som tidigare hade försäkringar i Länsförsäkringar

  Flytten till Bliwa

  DEN 1 JANUARI 2019 BYTTE SÄLJARNAS FÖRSÄKRINGSBOLAG TILL BLIWA
  Följande försäkringar;
  - Livförsäkring
  - Månatlig sjukförsäkring
  - Sjukkapitalförsäkring
  - Diagnosförsäkring
  - Sjukvårdsförsäkring
  - Sjuk- och olycksfallsförsäkring
  - Olycksfallsförsäkring
  - Barnförsäkring
  Sjukvårdsförsäkring barn erbjuds inte hos Bliwa.


  Till vem anmäler jag min skada?

  Om du vill anmäla en skada som inträffat före den 1 januari 2019 vänder du dig till Länsförsäkringar.


  Förmånstagarförordnande

  De personer som får pengarna vid dödsfall kallas förmånstagare. I Bliwas försäkringsvillkor finns en standardordning för vilka som är förmånstagare:
  1. Den försäkrades make, maka eller sambo.
  2. Den försäkrades samtliga arvsberättigade barn.
  3. Den försäkrades arvingar.

  Vill du ändra turordningen ska du fylla i och lämna in blanketten Särskilt förmånstagarförordnande som du hittar under blanketter och villkor. Vill du inte ändra turordningen ovan behöver du inte göra något.

  Du som har lämnat ett särskilt förmånstagarförordnande hos Länsförsäkringar behöver göra ett nytt förordnande hos Bliwa.

  Var det här svaret till hjälp för dig?

Jag har fått ett meddelande från Bliwa som är skyddat med TLS-kryptering

 • Hur vet jag att mejlet är från Bliwa?

  Om avsändaren är no-reply@bliwa.se så kommer mejlet från Bliwa.

  Var det här svaret till hjälp för dig?

 • Varför gör Bliwa så här?

  Bliwa använder sig av krypterad mejl för att på ett säkert sätt skicka meddelanden med känsligt innehåll, som personuppgifter och personnummer, till våra försäkrade. 

  Var det här svaret till hjälp för dig?

 • Hur kommer jag åt meddelandet?

  Du klickar på länken i mejlet från Bliwa. Du loggar därefter in med BankID för att öppna och svara på meddelandet. Av säkerhetsskäl är läsningen begränsad och meddelandet kan bara öppnas med en och samma webbläsare på en och samma enhet (dator, mobil eller läsplatta) under en period på 30 dagar. 

  Var det här svaret till hjälp för dig?

 • Jag har inget BankID, hur gör jag då?

  Om du inte har BankID kontakta Bliwas kundservice, 08-696 22 80. Kundservice kommer då i stället att skicka informationen via post till din folkbokföringsadress.

  Var det här svaret till hjälp för dig?