Du använder en webbläsare som inte stöder alla funktioner.

För att få en bättre användarupplevelse behöver du uppgradera till en modernare webbläsare, exempelvis senaste versionen av Chrome.


Livförsäkring

Om du skulle dö kan familjen även drabbas ekonomiskt. En livförsäkring kan ge dina närstående ekonomisk trygghet under en svår period.

Detta är en kortfattad beskrivning av försäkringen. För ytterligare information och begränsningar se förköpsinformationen.

Tänk på

Försäkringen gäller så länge du är medlem och längst tills du fyller 67 år.

Du kan teckna försäkringen även för din make/maka/sambo.

Ditt skydd

Om du dör får dina förmånstagare det försäkringsbelopp som du valt för försäkringen (se tabell nedan). Förmånstagare är i första hand din make/maka eller sambo, i andra hand dina arvsberättigade barn och i tredje hand dina arvingar. Vill du att någon annan ska vara förmånstagare kan du fylla i ett särskilt förmånstagarförordnande. Du hittar blanketten under Blanketter & Villkor.

47 600 kronor betalas till ditt barns dödsbo om barnet skulle dö innan 20 års ålder.

Pengar

Det är möjligt att ansöka om olika nivåer på försäkringsbelopp.
Ersättningen är skattefri.

Ersättning
försäkringsbelopp
Månadskostnad
  18-39 ÅR 40-49 ÅR 50-59 ÅR 60-67 ÅR
285 600 KR (6 PBB) 13 KR 24 KR 57 KR 74 KR
476 000 KR (10 PBB) 21 KR 40 KR 95 KR 123 KR
714 000 KR (15 PBB) 30 KR 59 KR 142 KR 184 KR
952 000 KR (20 PBB) 40 KR 78 KR 189 KR 245 KR
1 428 000 KR (30 PBB) 59 KR 117 KR 283 KR 367 KR
2 142 000 KR (40 PBB) 79 KR 155 KR 377 KR 489 KR
2 380 000 KR (50 PBB) 98 KR 194 KR 471 KR 612 KR

Vad är prisbasbelopp?

Prisbasbeloppet (PBB) förändras i takt med inflationen i Sverige. För år 2021 är det 47 600 kronor.

Var den här informationen till hjälp för dig?