Du använder en webbläsare som inte stöder alla funktioner.

För att få en bättre användarupplevelse behöver du uppgradera till en modernare webbläsare, exempelvis senaste versionen av Chrome.


Sjuk- och olycksfallsförsäkring

En invaliditet kan drabba någon efter ett olycksfall, men kanske vanligast till följd av sjukdom. Sjuk- och olycksfallsförsäkringen är en olycksfallsförsäkring som även ger ersättning för sjukdomar som leder till invaliditet.

Detta är en kortfattad beskrivning av försäkringen. För ytterligare information och begränsningar se förköpsinformationen.

Tänk på

Försäkringen gäller så länge du är medlem och längst tills du fyller 67 år.

Försäkringen gäller dygnet runt.

Du kan även teckna försäkringen för din make/maka/sambo.

Ditt skydd

Kostnader Läkekostnader (vård, behandling och hjälpmedel), tandskadekostnader, resekostnader, merkostnader, rehabiliterings- och hjälpmedelskostnader och kristerapi/psykologtjänster, till följd av en olycksfallsskada.

Inkomstbortfall Till följd av en olycksfallsskada, för dagarna 29–90. Maximal försäkrad årslön är {Procent av prisbasbelopp} kronor.

Sveda och värkSveda och verk under den akuta behandlings- och läkningstiden till följd av olycksfall som medfört sjukskrivning till minst 25 procent i 30 dagar.

Vanprydande ärr och andra utseendemässiga skadeföljder

Bestående nedsatt funktionsförmågaMedicinsk invaliditet (till följd av sjukdom och olycksfall).

Bestående nedsatt arbetsförmågaEkonomisk invaliditet (till följd av olycksfall).

Ersättningen är beroende av valt försäkringsbelopp, grad av invaliditet och ålder

Vid dödsfall till följd av en olycksfallsskada betalas 47 600 kronor ut till dödsboet. Vill du att någon annan än dödsboet ska vara förmånstagare, och få pengarna om du dör, kan du göra ett särskilt förmånstagarförordnande som anger vem eller vilka som får pengar från försäkringen. Blankett finns under Blanketter och villkor.

Pengar

Det är möjligt att ansöka om olika nivåer på försäkringsbeloppet.

Maxersättning
försäkringsbelopp
Månadskostnad
  18-39 ÅR 40-49 ÅR 50-59 ÅR 60-67 ÅR
285 600 KR (6 PBB) 21 KR 25 KR 27 KR 29 KR
476 000 KR (10 PBB) 36 KR 41 KR 45 KR 48 KR
714 000 KR (15 PBB) 54 KR 62 KR 68 KR 73 KR
952 000 KR (20 PBB) 71 KR 82 KR 90 KR 97 KR
1 428 000 KR (30 PBB) 107 KR 123 KR 135 KR 145 KR

Försäkringen reduceras vid medicinsk invaliditet med 2,5 procentenheter per år från och med 46 års ålder och vid ekonomisk invaliditet med 5 procentenheter per år från och med 46 års ålder. 

Ersättningen är skattefri.

Vad är prisbasbelopp?

Prisbasbeloppet (PBB) förändras i takt med inflationen i Sverige. För år 2021 är det 47 600 kronor.

Vad räknas som olycksfall?

Ett olycksfall definieras på följande sätt: ”Ett utifrån kommande våld mot kroppen. Dessutom ska den försäkrade drabbats av en plötslig och oförutsedd händelse som medfört att den försäkrade ofrivilligt drabbats av en kroppsskada. En förutsättning för rätt till ersättning är även att skadan är så allvarlig att läkarbehandling krävts.”

 

Var den här informationen till hjälp för dig?