Du använder en webbläsare som inte stöder alla funktioner.

För att få en bättre användarupplevelse behöver du uppgradera till en modernare webbläsare, exempelvis senaste versionen av Chrome.


Sjukförsäkring

En sjukdom som gör att du inte kan arbeta som tidigare kan vara ekonomiskt påfrestande för dig och din familj. Sjukförsäkringen kompletterar den ersättning du får från Försäkringskassan och eventuell kollektivavtalad försäkring så att inkomstbortfallet inte blir lika stort.

Detta är en kortfattad beskrivning av försäkringen. För ytterligare information och begränsningar se förköpsinformationen.

Tänk på

Försäkringen gäller så länge du är medlem och längst tills du fyller 65 år.

Du kan även teckna försäkring för din make/maka/sambo.

Ditt skydd

Månadsersättning
Om du blir arbetsoförmögen till minst 25 procent får du ersättning varje månad. Ersättningen börjar betalas ut efter 90 dagar och som längst i 36 månader, eller tills du fyller 65 år. Ersättningen beror på vilket försäkringsbelopp du valt och graden av din arbetsoförmåga.

Pengar

Du kan ansöka om olika nivåer på försäkringsbeloppet. I tabellen ger vi en rekommendation som utgår ifrån din lön. Du kan välja ett lägre försäkringsbelopp än det rekommenderade. Om du väljer ett högre försäkringsbelopp än det rekommenderade riskerar du att inte få ut full ersättning. Det beror på att din ersättning från oss, tillsammans med ersättningen från Försäkringskassan och eventuell ersättning genom kollektivavtal, inte få bli högre än din lön.

Vilken ersättning du får vid sjukdom beror både på vilket försäkringsbelopp du valt och hur stor din arbetsoförmåga är.

Ersättningen är skattefri.

    18-39 ÅR 40-49 ÅR 50-59 ÅR 60-65 ÅR
0-14 999 KR 1 000 KR 9 KR  11 KR  14 KR  21 KR
15 000-24 999 KR 1 500 KR 13 KR  16 KR  21 KR  31 KR
25 000-34 999 KR 2 100 KR 18 KR  22 KR  30 KR  44 KR
35 000-42 999 KR 2 500 KR 22 KR  27 KR  36 KR  52 KR
43 000-49 999 KR 3 500 KR 30 KR  37 KR  50 KR  73 KR
50 000 KR - 4 500 KR 39 KR  48 KR  64 KR  94 KR
Månadslön
före skatt
Maximal
månadsersättning
Månadskostnad

Vad är arbetsoförmåga?

Med arbetsoförmåga menas att en person på grund av sjukdom eller olycksfallsskada inte kan arbeta som vanligt. För att räknas som arbetsoförmåga ska förmågan att arbeta vara nedsatt med minst en fjärdedel.

Var den här informationen till hjälp för dig?