Sjukkapital

Efter en längre tids sjukskrivning kan din ekonomi behöva förstärkas. Från sjukkapitalförsäkringen kan du få ett engångsbelopp om du inte kan arbeta som vanligt på grund av sjukdom eller olycksfall.

Detta är en kortfattad beskrivning av försäkringen. För ytterligare information och begränsningar se förköpsinformationen.

Tänk på

Försäkringen gäller så länge du är medlem och längst tills du fyller 65 år.

Du kan även teckna försäkring för din make/maka/sambo.

Ditt skydd

Du kan få ersättning om du beviljas sjukersättning till minst 25 procent av Försäkringskassan. Du kan också få ersättning om du beviljas sjukpenning till minst 25 procent av Försäkringskassan under 3 sammanhängande år eller totalt 3 år under en 5-årsperiod.

Ersättningens storlek beror på valt försäkringsbelopp, din ålder och hur stor din arbetsoförmåga är.

 

Pengar

Det är möjligt att ansöka om olika nivåer på försäkringsbeloppet.

Maxersättning
försäkringsbelopp
Månadskostnad
  18-39 ÅR 40-49 ÅR 50-59 ÅR 60-65 ÅR
283 800 KR (6 PBB) 10 KR 11 KR 15 KR 19 KR
473 000 KR (10 PBB) 16 KR 19 KR 25 KR 31 KR
709 500 KR (15 PBB) 24 KR 28 KR 37 KR 47 KR
946 000 KR (20 PBB) 32 KR 37 KR 50 KR 62 KR
1 419 000 KR (30 PBB) 48 KR 56 KR 75 KR 94 KR
1 892 000 KR (40 PBB) 63 KR 75 KR 100 KR 125 KR
2 365 000 KR (50 PBB) 79 KR 96 KR 125 KR 156 KR

Från 36 år minskar ersättningen med 4 procentenheter per år, från 57 år med 2 procentenheter per år fram till 60. Därefter är ersättningen 8 procent fram till 65 år.

Ersättningen är skattefri.

Vad är prisbasbelopp?

Prisbasbeloppet (PBB) förändras i takt med inflationen i Sverige. För år 2020 är det 47 300 kronor.

Vad är arbetsoförmåga?

Med arbetsoförmåga menas att en person på grund av sjukdom eller olycksfallsskada inte kan arbeta som vanligt. För att räknas som arbetsoförmåga ska förmågan att arbeta vara nedsatt med minst en fjärdedel.

Var den här informationen till hjälp för dig?