Ansök om ersättning

Här kan du ansöka om ersättning från din inkomstförsäkring. Du kan tidigast ansöka om ersättning efter att du fått en första utbetalning från din a-kassa.

Klicka på symbolen nedan och fyll i formuläret. I slutet av formuläret har du möjlighet att bifoga handlingarna. Använd gärna den funktionen för en snabbare handläggning av ditt ärende.

Bliwa behöver alltid följande handlingar för att kunna fatta ett beslut om din ersättning:

  • Beslut om arbetslöshetsersättning från din a-kassa
  • Samtliga utbetalningsspecifikationer "Specifikation över ersättning" som du fått från din a-kassa. Vänta in din första utbetalning innan du skickar in handlingarna och tänk på att samtliga karensdagar ska finnas med på specifikationen.
  • Övergångsbevis från annat förbund, om du bytt fackförbund under de senaste 12  månaderna*
  • Beslut om ersättning från trygghetsavtal (till exempel trygghetsfond, trygghetsråd, trygghetsstiftelse) eller annan inkomstförsäkring*
  • Beslut om ersättning av aktivitetsstöd från Försäkringskassan*

*) Bifogas om detta är aktuellt

Har du inte möjlighet att bifoga handlingarna vid ansökan ska dessa skickas till Bliwa snarast via post eller e-post (adresser finns under "Kontakta oss").

Din skadeanmälan kan komma att registreras i försäkringsbranschens gemensamma skadeanmälningsregister, GSR. Där samlas information om tidigare skadeanmälningar även till andra försäkringsbolag. Läs mer om GSR.

Vilken händelse vill du anmäla?