Tilläggsförsäkring

Med tilläggsförsäkringen kan du förlänga ersättningstiden.

Tilläggsförsäkringen är uppdelad i 5 olika inkomstintervall, du väljer själv hur hög inkomst du vill försäkra. Försäkringen förlänger den tid du får ersättning  med 100 dagar.

Du kan klicka här för att Ansöka om tilläggsförsäkringen!

Detta är en kortfattad beskrivning av försäkringen. För ytterligare information och begränsningar se förköpsinformationen.

Tänk på

Det är du själv som ansöker om försäkringen och väljer vilken inkomst du vill försäkra.

Du betalar själv premien direkt till Bliwa.

Du kan inte teckna försäkringen om du är uppsagd eller om du söker arbetslöshetsersättning eller aktivitetsstöd.

Försäkringen gäller längst till månaden du fyller 65 år.

För att kunna få ersättning måste du ha haft försäkringen i 12 månader innan du blir arbetslös.

Ditt skydd

Förlänger ersättningstiden till 260 dagar (istället för 160 som du har i basförsäkringen). Betalas ut efter att basförsäkringens ersättningsdagar tagit slut.

Din totala ersättning, inklusive ersättning från a-kassan, beräknas på upp till cirka 80 procent av din normalinkomst före skatt (se nedan) under dag 1-200 i a-kassans ersättningsperiod och upp till 70 procent av din normalinkomst före skatt från dag 201 i a-kassans ersättningsperiod.

Pengar

Du väljer själv inom vilket inkomstintervall du vill vara försäkrad.

MÅNADSLÖN MÅNADSKOSTNAD
 - 25 000 KR 20 KR
25 001 - 30 000 KR 45 KR
30 001 - 35 000KR 75 KR
35 001 - 55 000 KR 110 KR
55 001 - 100 000 KR 250 KR

 

Om din inkomst höjs så att den ligger inom ett annat försäkringsintervall ska du anmäla detta till Bliwa, antingen inom 3 månader från det att du fick kännedom om höjningen, eller från och med då höjningen började gälla. Om du inte anmäler lönehöjningen i tid är kvalificeringstiden 12 månader för höjningen.

Ersättningen från försäkringen är inte skattepliktig.

Ordförklaring

Normalinkomst: Normalinkomsten fastställs av a-kassan och i de flesta fall baseras den på din genomsnittliga inkomst de senaste 12 månaderna.

Var den här informationen till hjälp för dig?