Likvärdig försäkring

För att du ska få tillgodoräkna dig kvalificeringstid vid övergång från en annan organisation måste du vid utträdet omfattas av en likvärdig inkomstförsäkring.

Här följer en sammanställning av förbund som för närvarande har en inkomstförsäkring som anses vara likvärdig. I sammanställningen kan du se när respektive förbund införde sin inkomstförsäkring.

Organisation

Obligatorisk inkomst-försäkring från och med

Agrifack (gick upp i Naturvetareförbundet
1 januari 2009)

1 juli 2004

Akademikerförbundet
SSR

1 januari 2005

Byggnads

1 juli 2008
(upphört 1/9 2010)

Civilekonomerna

1 maj 2004

DIK

1 januari 2007

Elektrikerförbundet

1 januari 2008

Farmaciförbundet

1 juli 2007

Finansförbundet

1 januari 2007

Forena

1 november 2005

GS

1 januari 2011

Handels

1 oktober 2007

Journalistförbundet

1 juli 2008

Jusek

1 januari 2005

Kommunal

1 januari 2008

Kyrkans Akademikerförbund

1 januari 2007

Ledarna

1 maj 2005

Livs

1 april 2007

Fysioterapeuterna

1 januari 2010

Lärarförbundet

1 juli 2009

Lärarnas Riksförbund

1 juli 2009

Målareförbundet

1 januari 2009 (upphört 1/1 2011)

Naturvetareförbundet

1 maj 2004

Psykologförbundet

1 januari 2011

SACO-förbundet
Trafik och Järnväg

1 september 2003

SEKO

1 juli 2007

Skolledarförbundet

1 juli 2009

SRAT

1 september 2007

ST

1 januari 2010

Sveriges Arbetsterapeuter

1 maj 2009

Sveriges Arkitekter

1 oktober 2009

Sveriges Farmacevtförbund

1 maj 2004

Sveriges Ingenjörer (CF - Civilingenjörs-förbundet)

1 september 2003

Sveriges Ingenjörer (Ingenjörsförbundet)

1 januari 2006

Sveriges Läkarförbund

1 januari 2012

Sveriges universitetslärarförbund

1 januari 2015

Säljarnas Riksförbund

1 januari 2003

Transport

1 oktober 2007

Tjänstetandläkarna

 1 januari 2015

Unionen

1 januari 2002 (Sif)
1 mars 2006 (HTF)

Vision

1 maj 2005

Vårdförbundet

1 januari 2008


Sammanställningen är gjord av Bliwa Skadeförsäkring och innehåller exempel på likvärdiga försäkringar. Bliwa Skadeförsäkring förbehåller sig rätten att i varje enskilt fall bedöma om en ny medlem får tillgodoräkna sig kvalificeringstid från annan inkomstförsäkring

Var den här informationen till hjälp för dig?