Nytt antal ersättningsdagar i basförsäkringen

I ditt medlemskap i Vision ingår en inkomstförsäkring, basförsäkringen. Tiden du kan få ersättning från din inkomstförsäkring ändras från 180 till 160 dagar, om du blir arbetslös efter 1 januari 2020.

Nytt antal ersättningsdagar – från 180 till 160

  • Från 1 januari 2020 sänks antalet ersättningsdagar i din basförsäkring, från 180 till 160 dagar.
  • Villkoren i tilläggsförsäkringen förändras inte. Men förändringen i basförsäkringen gör att tilläggsförsäkringen kommer att börja gälla tidigare om du blir arbetslös – dag 161 i stället för dag 181. Den börjar alltså gälla tidigare och slutar också tidigare.
  • Förändringen gör att de båda försäkringarna kommer att totalt ha 260 ersättningsdagar i stället för som tidigare 280 dagar.

Vad händer om jag blir arbetslös runt årsskiftet?

Om din arbetslöshet inträder* före årsskiftet kan du som mest ha rätt till 180 ersättningsdagar från basförsäkringen. Om din arbetslöshet inträder efter årsskiftet kan du som mest ha rätt till 160 ersättningsdagar från basförsäkringen.

Varför förändras villkoren i basförsäkringen?

När fler använder sig av sina försäkringar och får ersättning, då behöver vi ändra villkoren för att möta de ökade kostnaderna. Så är det nu – fler än vi trodde har fått nytta av basförsäkringen!

 

*Med arbetslöshetens inträde menas den dag du
anmäler dig på Arbetsförmedlingen och ansöker
om arbetslöshetsersättning från en a-kassa.