Frågor & svar

Tillfälliga förändringar av a-kassan - så påverkas din inkomstförsäkring
Just nu får vi många frågor om hur inkomstförsäkringen påverkas av de tillfälliga reglerna i a-kassan som trädde i kraft den 13 april med anledning av Coronapandemin. På den här sidan svarar vi på de vanligaste frågorna om detta.

Om du inte hittar svaret på din fråga här är du varmt välkommen att kontakta oss!

Vad är en inkomstförsäkring?

 • Varför har Vision en inkomstförsäkring?

  Visions inkomstförsäkring ger en bra ekonomisk trygghet vid arbetslöshet.

  A-kassan betalar bara ut ersättning upp till en viss nivå, även om du tjänat mer än så. Har du en månadsinkomst som överstiger a-kassans inkomsttak försäkrar inkomstförsäkringen som ingår i ditt medlemskap (basförsäkringen) upp till 80 procent av den överstigande inkomsten. Den högsta månadsinkomst före skatt som försäkras är 100 000 kronor.

  Var det här svaret till hjälp för dig?

 • Vad betyder "basförsäkring" och "tilläggsförsäkring" och vad ingår i dem?

  Inkomstförsäkringen består av två delar:
  Basförsäkring: Ingår i medlemskapet i Vision och  är en obligatorisk försäkring. Med basförsäkringen försäkras inkomster före skatt upp till 100 000 kronor/månad och du kan få ersättning i upp till 160 ersättningsdagar. Med obligatorisk menas att den ingår automatiskt i ditt medlemskap.

  Tilläggsförsäkring: Är en frivillig försäkring som förlänger ersättningstiden med upp till 100 ersättningsdagar. Om du får ersättning från tilläggsförsäkringen betalas den ut efter att alla ersättningsdagarna från basförsäkringen betalats ut. Med frivillig menas att det är du själv som ansöker om försäkringen. Tilläggsförsäkringen har fem inkomstintervall.

  Var det här svaret till hjälp för dig?

 • Behövs Visions inkomstförsäkring när det finns en a-kassa?

  Har du en månadsinkomst som överstiger a-kassans inkomsttak, vilket de flesta av Visions medlemmar har, försäkrar inkomstförsäkringen upp till 80 procent av den överstigande inkomsten. Om du blir arbetslös och omfattas av basförsäkringen kan du som har en månadsinkomst på högst 100 000 kronor få en sammanlagd ersättning från a-kassan och inkomstförsäkringen som är beräknad på upp till 80 procent av din tidigare månadsinkomst före skatt, i 160 dagar.

  Med tilläggsförsäkringen kan du förlänga den längsta möjliga ersättningstiden med ytterligare 100 dagar, det vill säga till som längst 260 dagar.

  Var det här svaret till hjälp för dig?

 • Kan jag som medlem i Vision välja att inte ha inkomstförsäkringen?

  Nej, du kan inte välja bort basförsäkringen i inkomstförsäkringen. Den är en del av medlemskapet i Vision och är obligatorisk. Du har visserligen rätt enligt lag att avstå från försäkringen, men det kommer inte att påverka din medlemsavgift till Vision.

  Tilläggsförsäkringen i inkomstförsäkringen väljer du däremot helt själv om du vill teckna eller inte.

  Var det här svaret till hjälp för dig?

 • Jag vill ha möjlighet att få ersättning under längre tid än 160 dagar. Kan jag förlänga mitt försäkringsskydd?

  Ja, du kan välja att teckna tilläggsförsäkringen som förlänger ersättningstiden med 100 dagar. Då kan du som längst få ersättning i 260 dagar. Tilläggsförsäkringen betalas av dig själv till Bliwa.

  Var det här svaret till hjälp för dig?

Har jag inkomstförsäkringen?

 • Vem omfattas av basförsäkringen?

  Du som är studerandemedlem eller aktiv medlem i Vision och som inte fyllt 65 år omfattas automatiskt av basförsäkringen. Den är obligatorisk och ingår i medlemskapet.

  För att omfattas av tilläggsförsäkringen behöver du själv ansöka om det.

  Var det här svaret till hjälp för dig?

 • Behöver jag vara medlem i a-kassan för att omfattas av inkomstförsäkringen?

  Nej, det räcker att du är medlem i Vision för att omfattas av basförsäkringen.

  Men för att kunna få ersättning från försäkringen behöver du få inkomstrelaterad ersättning från en a-kassa. Och för att få det krävs bland annat att du varit medlem i en a-kassa i minst 12 månader innan arbetslösheten. En tillfällig åtgärd till följd av Coronapandemin är att varje medlemsmånad i en arbetslöshetskassa under en tidsperiod (mars-december) ska räknas som fyra månader. Detta innebär att medlemsvillkoret kan uppnås inom tre månader.

  Var det här svaret till hjälp för dig?

Hur gör jag för att ansöka om och betala tilläggsförsäkringen?

Jag vill inte ha någon inkomstförsäkring! Hur gör jag för att avsluta den?

 • Hur avslutar jag basförsäkringen?

  Basförsäkringen är en obligatorisk försäkring som du som medlem i Vision omfattas av. Enligt lag har du rätt att avstå från försäkringsskyddet, men det påverkar inte din medlemsavgift till Vision.

  Var det här svaret till hjälp för dig?

 • Hur avslutar jag tilläggsförsäkringen?

  Om du vill avsluta tilläggsförsäkringen kontaktar du oss antingen via mejl eller telefon. Du hittar våra kontaktuppgifter här.

  Var det här svaret till hjälp för dig?

Jag har tidigare varit medlem i ett annat förbund. Vad gäller för mig?

 • Hur kan jag tillgodoräkna mig tid jag varit försäkrad i ett annat fackförbunds inkomstförsäkring?

  Du kan tillgodoräkna dig tid du varit försäkrad i ett annat förbunds basförsäkring till Visions basförsäkring. Du kan också tillgodoräkna dig tid i ett annat förbunds tilläggsförsäkring till Visions motsvarande tilläggsförsäkring. Det krävs dock att du inte har något glapp mellan de olika försäkringarna. För att undvika glapp måste du ansöka om tilläggsförsäkringen inom 1 månad från det att du blev medlem i Vision.

  Var det här svaret till hjälp för dig?

 • Jag har tidigare fått ersättning från ett annat fackförbunds inkomstförsäkring, vad händer nu?

  Om det gått mindre än 12 månader sedan du senast hade ersättning från den andra försäkringen och du hade ersättningsdagar kvar i den försäkringen, får du en ny ersättningsperiod från Visions försäkring. Men Bliwa förkortar ersättningsperioden med det antal ersättningsdagar du redan fått från den andra försäkringen.

  Om det gått mindre än 12 månader sedan du senast hade ersättning från den andra försäkringen och dina ersättningsdagar i den försäkringen tagit slut kan du inte få ersättning från försäkringen innan du uppfyllt villkoren för en ny ersättningsperiod.

  Om det gått mer än 12 månader sedan du senast hade ersättning från den andra försäkringen prövar Bliwa om du kan beviljas en ny ersättningsperiod från Visions försäkring.

  Var det här svaret till hjälp för dig?

Hur och när ansöker jag om ersättning?

 • Hur får jag ut pengar från inkomstförsäkringen?

  Du måste aktivt ansöka om ersättning från försäkringen. Om du får din ansökan beviljad kommer ersättning att utbetalas till det kontonummer du angett. För att få ersättning från försäkringen måste du löpande skicka de utbetalningsspecifikationer du får från din a-kassa till Bliwa.

  Var det här svaret till hjälp för dig?

 • När ansöker jag om ersättning?

  När du blir beviljats ersättning från din a-kassa kan du ansöka om ersättning från Bliwa. Det kan du göra direkt här på hemsidan på Mina sidor eller på blanketten Ansökan om ersättning från inkomstförsäkringen. Under Blanketter & Villkor kan du skriva ut eller beställa blanketten.

  Var det här svaret till hjälp för dig?

 • Vad är det jag ska skicka till Bliwa för att få ersättning?

  Bliwa behöver alltid en kopia på a-kassans beslut om ersättning och utbetalningsspecifikationerna du får från a-kassan i samband med utbetalning. I vissa fall kan Bliwa även behöva kopior på beslut från Försäkringskassan och/eller beslut om ersättning från trygghetsavtal. Har du varit medlem i Vision i mindre än 12 månader behöver du skicka in ett övergångsbevis från det andra förbundet där det framgår att du omfattats av en obligatorisk inkomstförsäkring.

  Var det här svaret till hjälp för dig?

 • Ska jag skicka specifikationerna varje gång jag får dem från a-kassan?

  Om din ansökan beviljats och du fortfarande är arbetslös måste du skicka in de utbetalningsspecifikationer du får från a-kassan. Du kan själv välja hur ofta du vill skicka specifikationerna, men för att vi ska kunna betala ut ersättning till dig behöver vi specifikationerna.

  Var det här svaret till hjälp för dig?

När får jag min utbetalning?

 • När får jag min utbetalning?

  När du söker ersättning för första gången: När Bliwa fått en komplett ansökan från dig utbetalas din ersättning inom 10 arbetsdagar.

  När du har pågående ersättning: Om du har skickat in din utbetalningsspecifikation, och angett ditt personnummer, kommer utbetalningen att ske inom 10 arbetsdagar. Utbetalningar från Bliwa sker normalt på torsdagar men undantag kan förekomma i samband med helgdagar.

  Var det här svaret till hjälp för dig?

Kan jag som blivit arbetslös igen få mer ersättning?

 • Kan jag få en ny ersättningsperiod nu när jag blivit arbetslös igen?

  Om du blir arbetslös igen inom 12 månader från den dag du senast fick ersättning: Om du har ersättningsdagar kvar och uppfyller villkoren för rätt till ersättning kan du återgå till den tidigare beviljade ersättningsperioden.

  Om du blir arbetslös igen efter att det gått 12 månader från den dag du senast fick ersättning: Du kan beviljas en ny ersättningsperiod om du uppfyller kraven för det.

  Var det här svaret till hjälp för dig?

Måste jag betala försäkringen nu när jag är arbetslös?

A-kassa, aktivitetsstöd, trygghetsavtal och inkomstförsäkring – hur fungerar det?

 • Vilka olika ersättningar kan jag få om jag blir arbetslös?

  Din ersättning vid arbetslöshet beror på om du har rätt till avgångsersättning från Omställningsfonden (KOM-KL) alternativt Trygghetsrådet Fastigo, eller endast från inkomstförsäkringen.

  Om du inte har rätt till ersättning från Omställningsfonden eller Trygghetsrådet Fastigo, utan endast från inkomstförsäkringen:

  1. Ersättning från a-kassan upp till a-kassans inkomsttak.
  2. Ersättning från inkomstförsäkringen som beräknas på dina inkomstdelar som överstiger a-kassans inkomsttak och upp till den högsta försäkrade månadsinkomst före skatt som gäller för dig. Under ersättningsdag 1 - 200 beräknas ersättningen på 80 procent av din normalinkomst före skatt, minskat med ett schablonavdrag som motsvarar skattetabell 30, kolumn 5. Under ersättningsdag 201-280 beräknas ersättningen på 70 procent av din normalinkomst före skatt, minskat med ett schablonavdrag enligt ovan. OBS! För att du ska kunna få ersättning i 280 dagar från inkomstförsäkringen krävs att du har tilläggsförsäkringen.

  Om du har rätt till full ersättning från Omställningsavtalet eller Trygghetsrådet Fastigo:

  1. Ersättning från a-kassan upp till a-kassans inkomsttak.
  2. Ersättning från Omställningsavtalet/Trygghetsrådet Fastigo i 300 ersättningsdagar. Du har alltså inte rätt till någon ersättning från inkomstförsäkringen.

  Var det här svaret till hjälp för dig?

 • Kan jag få ersättning motsvarande 100 procent av inkomsten?

  Nej, enligt lagen om arbetslöshetsförsäkring kan din sammanlagda ersättning till följd av arbetslöshet aldrig beräknas på mer än högst 80 procent av den inkomst före skatt som du hade när du arbetade, din så kallade normalinkomst så som a-kassan fastställer den.

  Var det här svaret till hjälp för dig?

 • Varför får inte jag 80 procent av min inkomst?

  Orsakerna till att du inte får 80 procent av din tidigare inkomst efter skatt kan vara flera.

  Bliwas schablonavdrag
  Ersättningen från inkomstförsäkringen är skattefri. Ersättning från a-kassan är inte skattefri. För att ersättningen från inkomstförsäkringen ska motsvara den ersättning efter skatt som du hade fått om ersättningen istället hade betalats ut från a-kassan så använder sig Bliwa av ett schablonavdrag (istället för skatteavdrag) när vi räknar ut din ersättning. Schablonavdraget motsvarar skattetabell 30, kolumn 5. Bliwa tar inte hänsyn till din faktiska skattesats utan gör istället ett schablonavdrag som är lika för alla oavsett bostadsort.

  Jobbskatteavdraget
  Skatten på arbetsinkomst är lägre än skatten på a-kassans ersättning och därmed också lägre än det schablonavdrag som Bliwa tillämpar. På ersättning från a-kassan dras skatt utan hänsyn till jobbskatteavdrag, det vill säga skatt enligt kolumn 5 i skattetabellerna. Detsamma (enligt kolumn 5) gäller således även för schablonavdraget i inkomstförsäkringen.

  Var det här svaret till hjälp för dig?

 • Kan jag få ersättning från inkomstförsäkringen om jag får aktivitetsstöd?

  Ja, om du:

  • får aktivitetsstöd till följd av att du är arbetslös, inte till följd av sjukdom
  • är arbetsför (det vill säga att din arbetsförmåga inte utreds)
  • inte har en anställning
  • inte har någon förvärvsinkomst (exmepelvis lön eller avgångsvederlag) på den delen ersättning från inkomstförsäkringen söks för
  • uppfyller försäkringsvillkoren i övrigt.

  Det är Försäkringskassan som betalar ut aktivitetsstödet.

  Var det här svaret till hjälp för dig?

 • Kan jag få ersättning om jag får avgångsersättning från ett trygghetsavtal?

  Det beror på vilket trygghetsavtal du omfattas av. Försäkringen kan ge ersättning om ersättningen från a-kassan och trygghetsavtalet tillsammans inte motsvarar upp till cirka 80 procent av din tidigare inkomst.

  Var det här svaret till hjälp för dig?

Vad är kvalificeringstid och karenstid?

 • Vad är kvalificeringstid?

  Kvalificeringstid är den tid som du behöver ha omfattats av försäkringen innan du kan få ersättning. Kvalificeringstiden för Visions inkomstförsäkring är 12 månader. Du måste alltså ha varit med i Vision och omfattats av basförsäkringen under de senaste 12 månaderna innan du blev arbetslös. I basförsäkringen får du får tillgodoräkna dig tid som du omfattats av en obligatorisk inkomstförsäkring hos ett annat fackförbund.

  Om du har tilläggsförsäkringen gäller detsamma för den, det vill säga att du behöver ha omfattats av tilläggsförsäkringen under de senaste 12 månaderna innan du blev arbetslös. I tilläggsförsäkringen får du tillgodoräkna dig tid som du har omfattats av en tilläggsförsäkring till en obligatorisk basförsäkring hos ett annat förbund.

  Var det här svaret till hjälp för dig?

 • Vad är karenstid?

  Inkomstförsäkringen ersätter endast de dagar som du får inkomstrelaterad ersättning från a-kassan.

  Om du blev arbetslös före den 13 april 2020 har a-kassan en karenstid på 6 dagar. Din första utbetalning från inkomstförsäkringen sker då när du fullgjort dina karensdagar i a-kassan.

  Om du blev arbetslös efter den 13 april 2020 har a-kassan ingen karenstid och utbetalning från inkomstförsäkringen kan ske från och med din första arbetslösa dag.

  Var det här svaret till hjälp för dig?

Jag har bytt jobb/fått en ny lön, vad gäller för mig då?

 • Vad händer om jag byter jobb?

  Du behöver inte meddela Bliwa om du byter arbetsgivare. Det viktiga är att du fortfarande är medlem i Vision.

  Var det här svaret till hjälp för dig?

 • Vad händer om jag får en annan inkomst än tidigare?

  Om du inte tecknat tilläggsförsäkringen behöver du inte informera Bliwa om löneförändringar. Din inkomst upp till 100 000 kronor före skatt är försäkrad under dag 1 - 180.

  Om du däremot tecknat tilläggsförsäkringen behöver du kanske ändra ditt försäkringsskydd så att det matchar din nya inkomst. Tilläggsförsäkringen har flera intervall och för att du ska få rätt ersättning om du blir arbetslös i mer än 180 ersättningsdagar behöver du vara försäkrad i rätt intervall.

  Var det här svaret till hjälp för dig?

Jag har sagt upp mig själv/blivit avskedad, vad gäller för mig då?

 • Vad händer om jag säger upp mig själv?

  Om din a-kassa beslutat om så kallade avstängda dagar på grund av att du sagt upp dig utan giltigt skäl har du inte rätt till ersättning från inkomstförsäkringen under de dagar du inte får någon ersättning från a-kassan. Därefter startar din ersättningsperiod (förutsatt att du uppfyller övriga krav för rätt till ersättning.) Det är a-kassan som beslutar om avstängda dagar och Bliwa följer a-kassans beslut.

  Var det här svaret till hjälp för dig?

 • Vad händer om jag blir avskedad?

  Om din a-kassa beslutat om så kallade avstängda dagar på grund av att du blivit avskedad och arbetsgivaren haft giltigt skäl till det, har du inte rätt till ersättning från inkomstförsäkringen, det vill säga inte heller från den tidpunkt då ersättningen från a-kassan börjar betalas ut. Det är a-kassan som beslutar om avstängda dagar och Bliwa följer a-kassans beslut.

  Var det här svaret till hjälp för dig?

Jag har fått ett meddelande från Bliwa som är skyddat med TLS-kryptering

 • Hur vet jag att mejlet är från Bliwa?

  Om avsändaren är no-reply@bliwa.se så kommer mejlet från Bliwa.

  Var det här svaret till hjälp för dig?

 • Varför gör Bliwa så här?

  Bliwa använder sig av krypterad mejl för att på ett säkert sätt skicka meddelanden med känsligt innehåll, som personuppgifter och personnummer, till våra försäkrade. 

  Var det här svaret till hjälp för dig?

 • Hur kommer jag åt meddelandet?

  Du klickar på länken i mejlet från Bliwa. Du loggar därefter in med BankID för att öppna och svara på meddelandet. Av säkerhetsskäl är läsningen begränsad och meddelandet kan bara öppnas med en och samma webbläsare på en och samma enhet (dator, mobil eller läsplatta) under en period på 30 dagar. 

  Var det här svaret till hjälp för dig?

 • Jag har inget BankID, hur gör jag då?

  Om du inte har BankID kontakta Bliwas kundservice, 08-696 22 80. Kundservice kommer då i stället att skicka informationen via post till din folkbokföringsadress.

  Var det här svaret till hjälp för dig?