Teckna eller ändra tilläggsförsäkringen

Här kan du ansöka om att teckna eller göra ändringar den frivilliga tilläggsförsäkringen.

Du som omfattas av basförsäkringen kan förstärka ditt försäkringsskydd genom att teckna den frivilliga tilläggsförsäkringen. Tilläggsförsäkringen förlänger den tid du får ersättning med 100 dagar.

Om du redan har tecknat tilläggsförsäkringen, men vill ändra till ett annat intervall så gör du det här, genom att ansöka om det intervall du vill ändra till.

För att kunna få ersättning måste du ha haft försäkringen i 12 månader innan du blir arbetslös. Du kan läsa mer om försäkringen under rubriken Försäkringen.

Information & Villkor

Tilläggsförsäkring (Dag 200 sänks ersättningen till 70%)
Rensa