Du använder en webbläsare som inte stöder alla funktioner.

För att få en bättre användarupplevelse behöver du uppgradera till en modernare webbläsare, exempelvis senaste versionen av Chrome.


Vanliga frågor

Blandade frågor

 • Jag har ansökt om försäkring och lämnat in en hälsodeklaration, vad händer nu?

  När Bliwa har tagit emot ansökan med ifylld hälsodeklaration går vi igenom och ser att alla uppgifter är ifyllda.

  Antingen får du ett försäkringsbesked om allt är ok eller så hör vi av oss om komplettering behövs. När vi fått in de kompletta handlingar som vi behöver för att kunna handlägga ansökan så skickar vi ett försäkringsbesked omgående. Om det drar ut på tiden så handlar det om att vi väntar svar från exempelvis en vårdcentral, det är oftast yttre faktorer som vi tyvärr inte kan påverka som gör att det stundtals drar ut på tiden. Ibland behöver komplettering göras för att någon information saknas i hälsodeklarationen.

  Var det här svaret till hjälp för dig?

 • Vilka olika betalningsmöjligheter finns det?

  Du kan betala din försäkring via avi eller autogiro.

  Väljer du att betala via avi får du den fyra gånger om året. Du betalar då för tre månader åt gången.

  Vill du istället betala varje månad kan du betala via autogiro. Enklast anmäler du dig till autogiro genom att logga in med Mobilt Bank ID på Mina sidor.  

  Var det här svaret till hjälp för dig?

 • Jag har något som kallas Startpaket Ung (ungdomspaket) och får nu betala ett högre pris, varför?

  Medlemmar som är yngre än 31 år har fått en extra förmån att få ett grundskydd med fem försäkringar för endast 52 kr per månad. Från och med att du fyller 31 år upphör ”rabatten” och ordinarie pris betalas för försäkringarna. Det innebär att för motsvarande fem försäkringar blir priset 104 kronor per månad. Tack vara medlemskapet i Unionen är det fortsatt ett förmånligt pris med bra villkor. Se vidare på Mina sidor vilka försäkringar just du har.

  Du kan inte teckna Startpaket Ung för din make, maka eller sambo (gäller bara dig som gruppmedlem) men däremot alla övriga försäkringar i Unionens gruppavtal.

  Läs mer här.

  Var det här svaret till hjälp för dig?

 • Hur länge gäller försäkringen?

  Om du fortsätter att vara yrkesverksam medlem i Unionen kan du ha kvar följande försäkringar

  • Livförsäkringen - som längst till du fyller 67 år eller som yrkesverksam till 70 år.
  • Olycksfallsförsäkringen - som längst till du fyller 67 år eller som yrkesverksam till 70 år.
  • Sjukförsäkring - som längst till du fyller 67 år.
  • Sjukkapital - som längst till du fyller 65 år.
  • Barn- och gravidförsäkringen - som längst till du fyller 67 år eller som yrkesverksam till 70 år och dessutom som längst till barnet fyller 25 år.
  • Diagnosförsäkring - som längst till du fyller 67 år eller som yrkesverksam till 70 år.
  • Familjeskydd - som längst till du fyller 67 år eller som yrkesverksam till 70 år.
  • Vårdförsäkring - som längst till du fyller 67 år eller som yrkesverksam till 70 år.

  Om du fortfarande är medlem i Unionen när du fyller 67 år får du automatiskt erbjudande om Seniorförsäkring. Förutsättningen för att få någon av de ingående försäkringarna i Seniorförsäkringen, Olycksfallsförsäkring, Livförsäkring eller Diagnosförsäkring, är att du haft respektive försäkring i 6 månader innan du fyllde 67 år.

  Var det här svaret till hjälp för dig?

 • Vad kostar försäkringarna?

  Information om priser finns i beskrivningen av respektive försäkring under Medlemsförsäkringar. Du ansöker enkelt genom att logga in på Mina sidor. Vill du ansöka för din make/maka/sambo gör du det på en blankett under Blanketter och Villkor.

  Var det här svaret till hjälp för dig?

 • Till dig som tidigare varit medlem i SLF

  Har du tidigare haft försäkringar i Folksam?
  I så fall upphör de den 31 maj 2019 i Folksam. Du får istället automatiskt ett försäkringsskydd hos Bliwa om du omfattats av försäkring till 31 maj. Detsamma gäller för försäkringar som du tecknat för din make, maka eller sambo och barn.

  Du får ett försäkringsbesked i juni 2019. Om du gjort förändringar i dina försäkringar, eller lämnat förbundet under april eller maj 2019, kan det vara så att informationen inte stämmer.

  Det är viktigt att du läser förköpsinformationen. Förköpsinformationen är en sammanfattning av vad försäkringen omfattar. Den innehåller även viktiga begränsningar. Här kan du läsa mer om hela försäkringserbjudandet genom Unionen.

  Om du inte vill anslutas till försäkringarna ber vi dig att kontakta Bliwa som senast den 30 juni 2019, via unionen@bliwa.se eller 08-670 11 00. Om du vill behålla dina försäkringar betalar du den avi som skickas till dig i juni med sista betaldag 30 juni 2019.

  Till vem anmäler jag min skada?
  Om du vill anmäla en skada som inträffat före den 1 juni 2019 vänder du dig till Folksam. Från 1 juni 2019 kontaktar du istället oss på Bliwa.

  Information om ditt sjukkapital
  Om du är arbetsoförmögen och ännu inte fått rätt till utbetalning från Sjukkapitalsförsäkringen hos Folksam, kan du få ersättning från Bliwa enligt Folksams villkor.

  Information om din sjukförsäkring
  Viktigt att tänka på om du inte är fullt arbetsför den 1 juni 2019:

  1. För att fortsätta vara försäkrad måste du ansöka om en fortsättningsförsäkring via Folksam.
  2. För att slippa betala för försäkringar som du inte kan få ersättning från måste du meddela Bliwa senast 30 juni 2019 att du inte är fullt arbetsför.

  Om du blir fullt arbetsför igen kan du ansöka om sjukförsäkring i Bliwa. Fram till 31 augusti 2019 räcker det att du är fullt arbetsför för att få försäkringarna beviljade. Från och med 1 september 2019 behöver du fylla i en hälsodeklaration vid ansökan.

  Vad menas med fullt arbetsför
  För att du ska anses som fullt arbetsför ska du kunna fullgöra ditt vanliga arbete utan begränsningar och inte till någon del vara sjukskriven, beviljats sjuklön, sjuk- eller rehabiliteringsersättning, sjukersättning eller liknande ersättning eller minst halv arbetsskadelivränta. Du som har en vilande aktivitetsersättning, vilande sjuk-ersättning eller vilande, minst halv, arbetsskadelivränta anses inte vara fullt arbetsför under den tid som ersättningen eller arbetsskadelivränta är vilande.

  Information om din livförsäkring
  Information till dig som har lämnat ett särskilt förmånstagarförordnande:

  De personer som får pengarna vid dödsfall kallas förmånstagare. I Bliwas försäkringsvillkor under blanketter och villkor finns en standardordning för vilka som är förmånstagare:

  1. Den försäkrades make, maka eller sambo.
  2. Den försäkrades samtliga arvsberättigade barn.
  3. Den försäkrades arvingar.

  Vill du ändra turordningen ska du fylla i och lämna in blanketten Särskilt förmånstagarförordnande som du hittar på blanketter och villkor. Vill du inte ändra turordningen ovan behöver du inte göra något.

  Du hittar mer information om dina försäkringar på Mina sidor.

  Var det här svaret till hjälp för dig?

 • Till dig som tidigare hade försäkring i Förenade Liv

  Jag hade tidigare försäkring i Förenade Liv, vad gäller för mig nu?
  Sedan 1 januari 2018 är Bliwa ny försäkringsgivare för Unionens personförsäkringar. Hade du sedan tidigare någon av dessa försäkringar via Unionens samarbete med Förenade Liv anslöts du vid årsskiftet till motsvarande försäkringar i Bliwa, om du inte meddelat annat. Detsamma gällde även eventuell medförsäkrad make, maka eller sambo.

  Jag hade sjukförsäkring i Förenade Liv men var inte fullt arbetsför 1 januari, vad gäller då?
  Hade du en sjukförsäkring och inte var fullt arbetsför 1 januari omfattas du inte av försäkringen i Bliwa.

  När du blir fullt arbetsför kan du ansöka om sjukförsäkring med hälsodeklaration i Bliwa. Läs mer under Medlemsförsäkringar.

  Vad menas med fullt arbetsför?
  Med fullt arbetsför menas att du kan fullgöra ditt vanliga arbete utan begränsningar. Om du till någon del är sjukskriven, har beviljats sjuklön, sjuk- eller rehabiliteringsersättning, aktivitetsersättning, sjukersättning eller liknande ersättning eller minst halv arbetsskadelivränta är du inte fullt arbetsför. Om du har vilande aktivitetsersättning, vilande sjukersättning eller vilande, minst halv, arbetsskadelivränta är du inte heller fullt arbetsför under den tid som ersättningen eller arbetsskadelivräntan är vilande.

  Hur gör jag om jag vill anmäla eller fråga om en skada som inträffat innan den 31 december 2017?
  Har du frågor kring ett pågående skadeärende, det vill säga en skada som inträffat till och med 31 december eller vill anmäla skada som inträffat innan den 31 december kontaktar du Förenade Liv.

  I samband med flytten så gjordes en del förändringar i försäkringarna, förbättringar för dig som försäkrad:  här nedan ser du exempel på detta.        

  Olycksfallsförsäkring
  • Försäkringsbeloppet (maxersättningen) vid medicinsk invaliditet har fördubblats• Slutåldern har höjts från 65 till 67 år
  • För medlem som fortfarande är yrkesverksam har slutåldern förlängts från 67 till 70 år.
  Läs mer om Olycksfallsförsäkring

  Sjukförsäkring
  • Karenstiden (tiden innan du kan få ersättning) har förkortats från 12 till 3 månader
  • Det räcker med 25 procents arbetsoförmåga för att få ersättning, tidigare var gränsen 50 procents arbetsoförmåga
  • Slutåldern har höjts från 65 till 67 år.
  Läs mer om Sjukförsäkring

  Sjukkapital
  • Höjda försäkringsbelopp (maxersättning) på alla nivåer
  • Det räcker med 25 procents arbetsoförmåga för att få ersättning, tidigare var gränsen 50 procents arbetsoförmåga
  • Slutåldern har höjts från 62 till 65 år.
  Läs mer om Sjukkapital

  Livförsäkring
  • Höjda försäkringsbelopp (maxersättning) på alla nivåer
  • Slutåldern har höjts från 65 till 67 år
  • För medlem som fortfarande är yrkesverksam har slutåldern förlängts från 67 till 70 år.
  Läs mer om Livförsäkring   

  Var det här svaret till hjälp för dig?

Vårdförsäkring

 • Vem kan teckna vårdförsäkring?

  Från och med 1 januari 2018 kan du som är yrkesverksam-  eller egenföretagarmedlem kan teckna Vårdvårdsförsäkring. Du kan även teckna vårdförsäkring för din make, maka eller sambo.

  Är du studentmedlem eller pensionärsmedlem kan du inte teckna vårdförsäkring i Bliwa.

  Var det här svaret till hjälp för dig?

 • Går jag före i vårdkön med en privat vårdförsäkring?

  Försäkringsbolag avtalar om samarbete endast med den privat drivna vården. Den finansieras helt av försäkringspremier, inte genom skattemedel. Genom att använda sin privata vårdförsäkring går man inte ”före i kön” eller urholkar den offentliga vårdens resurser.

  De privata vårdgivarna har oftast både sitt landsting och flera olika försäkringsbolag som de levererar vård till. För att de ska få uppdrag av sitt landsting är det av största vikt att de levererar vård i den omfattning som är överenskommet. De uppdrag de får av landstingen täcker normalt max 80 % av deras verksamhet. Övrig del av kapaciteten tillfaller försäkringsbolagen. Försäkringsbolagen bidrar till att den privata vårdgivaren har möjlighet att fortsätta sin verksamhet genom att kapaciteten utnyttjas effektivt.  

  Vårdförsäkringen kompletterar den offentliga sjukvården. De som har offentligt finansierad vård får det inte sämre på grund av att det finns privata vårdförsäkringar. Försäkringen möjliggör lättare framkomlighet i vården för de som inte har en vårdförsäkring.

  Bliwas vårdförsäkring bör ses som en hjälp till specialistvård och Bliwa kvalitetsgranskar nätverket av vårdgivare kontinuerligt.

  Var det här svaret till hjälp för dig?

 • Vad händer om jag avslutar försäkringen under pågående behandling?

  Om du väljer att avsluta försäkringen har du inte heller rätt till fortsatt behandling genom din vårdförsäkring för påbörjad vård. 

  Var det här svaret till hjälp för dig?

Fortsättningsförsäkring

 • Vad är en fortsättningsförsäkring och vem gäller den för?

  Fortsättningsförsäkring är ett erbjudande om försäkring om du lämnar Unionen som medlem, har omfattats av försäkring i minst 6 månader och inte kan få ett likvärdigt skydd någon annanstans. 

  När du som medlem i Unionen, kallad gruppmedlem i våra försäkringsvillkor,lämnar Unionen innebär det att även din eventuella medförsäkrade och dina försäkrade barns försäkringar upphör i Unionens gruppavtal. Om du inte kan erbjudas motsvarande skydd kan det vara bra att även se över dina närståendes försäkringsskydd.

  Var det här svaret till hjälp för dig?

 • När kan det vara bra att teckna en fortsättningsförsäkring?

  Har du ett pågående skadeärende där du får utbetalning från din sjukförsäkring behöver du teckna fortsättningsförsäkring. Detta för att du fortsatt ska kunna få din ersättning utbetald från Bliwa.

  Var det här svaret till hjälp för dig?

 • Hur länge gäller försäkringen?

  Fortsättningsförsäkringens slutålder är 67 år, det innebär att den månad du fyller 67 år upphör försäkringen.

  Var det här svaret till hjälp för dig?

Medförsäkrad

 • Vad gäller för medförsäkrads försäkringar?

  Medlem i Unionen, gruppmedlem, kan medförsäkra make, maka eller sambo. Medförsäkrad kan inte själv vara kvar i gruppförsäkringen om gruppmedlem lämnar Unionen eller säger upp alla sina försäkringar. 

  Medförsäkrad behöver inte teckna samma försäkring eller försäkringsbelopp som gruppmedlem. Gruppmedlemmen måste minst teckna en försäkring för sig själv för att kunna medförsäkra make, maka eller sambo. 

  Är medförsäkrad också medlem i Unionen, kan det vara mer fördelaktigt för medförsäkrad att själv vara gruppmedlem. Du är kvar i försäkringsavtalet även om din make, maka eller sambo lämnar förbundet eller försäkring upphör på grund av slutålder i avtalet.

  Är du som medförsäkrad äldre än gruppmedlem betalar du ett lägre pris än du skulle ha gjort som gruppmedlem.      

  Var det här svaret till hjälp för dig?

 • Vilket pris gäller för medförsäkrad och hur betalas försäkringen?

  Priset på försäkringarna styrs av gruppmedlems ålder, inte medförsäkrads egen ålder.  Det är gruppmedlem som betalar medförsäkrads försäkringar. Försäkringarna betalas via autogiro, e-faktura eller avi.     

  Var det här svaret till hjälp för dig?

 • Hur tecknar medförsäkrad försäkring?

  Det är alltid gruppmedlem som tecknar försäkring åt medförsäkrad. Det görs enklast på Mina sidor. Du kan även ansöka via blankett som finns här. Krävs det hälsodeklaration får din partner (medförsäkrad) en separat hälsodeklaration att fylla i och skicka in, antingen digaitalt eller som blankett.  

  Var det här svaret till hjälp för dig?

 • Vad händer vid skada för medförsäkrad?

  Vid skada sker skadereglering utifrån medförsäkrads egen ålder, inte gruppmedlems. Det är bara priset på försäkringen som gruppmedlemmens ålder styr.   

  Var det här svaret till hjälp för dig?

 • Kan medförsäkrad ha kvar sina försäkringar om gruppmedlemmen inte längre är försäkrad?

  Om gruppmedlem lämnar Unionen eller uppnår slutålder för sina försäkringar upphör även medförsäkrads försäkringar att gälla. Då kan det vara bra att se över gruppmedlems och medförsäkrads försäkringsskydd. Kan ni inte få ett likvärdigt skydd någon annanstans kan det vara möjligt att teckna fortsättningsförsäkring. Se mer information om fortsättningsförsäkring.

  Var det här svaret till hjälp för dig?

Vid avslutat medlemskap

 • Vad händer med mina försäkringar när jag går ur Unionen som medlem?

  Vid utträde ur Unionen kommer även medlemsförsäkringarna att upphöra. Dina personförsäkringar på Bliwa avslutas 1 – 2 månader efter att ditt medlemskap avregistreras hos Unionen. Anledningen till att du under den perioden får ha kvar förmånen med gruppförsäkringen trots att medlemskapet har upphör är tekniskt. 

  När din personförsäkring avslutats så skickar Bliwa ett brev till dig med information om hur du kan gå tillväga om du är intresserad av att teckna fortsättningsförsäkring. Fortsättningsförsäkringen måste tecknas inom 3 månader från det att din gruppförsäkring avslutades. Under dessa 3 månader gäller din försäkring med samma villkor som gällde när du var medlem, så kallat efterskydd. Rätten till efterskydd och rätten att teckna fortsättningsförsäkring finns om du har omfattats av försäkringen i minst 6 månader och inte har möjlighet att få försäkringsskydd av samma slag som tidigare någon annanstans.  

  Information om utträdet får vi upp till 2 månader efter att det är registrerat hos Unionen.

  Var det här svaret till hjälp för dig?

 • Varför tar det så lång tid från att jag meddelat Unionen utträde till att mina försäkringar avslutas?

  Orsaken är ett medvetet val som är överenskommet mellan Bliwa och Unionen och beror på att utträden ur Unionen ibland beror på missuppfattningar eller av rena misstag. Om försäkringen skulle avslutas direkt i samband med att medlemskapet upphörde försvinner gruppförsäkringen och även om medlemskapet återtas så gör inte försäkringen det automatiskt. För att undvika den risken gjordes överenskommelsen om att förlänga rätten att behålla försäkringen 1 - 2 månader efter utträdet ur Unionen.

  Du kan naturligtvis säga upp försäkringen till omedelbart upphörande (se nedan). 

  Var det här svaret till hjälp för dig?

 • Jag vill inte ha kvar försäkringsskyddet längre tid än registrerad utträdesdag hos Unionen, kan jag inte det?

  Du kan alltid själv säga upp försäkringarna eller välja att inte betala avin, men då erbjuds du inte automatiskt någon fortsättningsförsäkring.

  Var det här svaret till hjälp för dig?

 • Jag har fått en inbetalningsavi att betala premie för försäkringarna, men jag är ju inte medlem längre, vad gör jag?

  Du har två alternativ

  1. Du kan välja att betala avin. Försäkringen gäller fram till dess att Bliwa blivit informerad om utträdet. I samband med detta avslutas försäkringarna och ett erbjudande om fortsättningsförsäkring skickas ut. Du kan även ha rätt till ett efterskydd (kostnadsfritt) i 3 månader. Rätten till efterskydd och att teckna fortsättningsförsäkring finns om du har omfattats av försäkringen i minst 6 månader och inte har möjlighet att få försäkringsskydd av samma slag som tidigare någon annanstans. Dina personförsäkringar på Bliwa avslutas 1 – 2 månader efter att ditt medlemskap avregistreras hos Unionen.

  Se vidare nedan fråga om premie redan är inbetald.

  2. Du kan välja att inte betala. Då avslutas dina försäkringar och du kan ha rätt att under vissa förutsättningar teckna fortsättningsförsäkring. Läs mer i förköpsinformationen på sidan blanketter och villkor.

  Var det här svaret till hjälp för dig?

 • Jag har redan betalat inbetalningsavin för försäkringarna, vad händer med pengarna vid utträde ur Unionen?

  Har du betalat för försäkringen för tid efter att den har upphört betalar vi tillbaka det beloppet till ditt konto (meddela oss till vilket konto du önskar återbetalning). Enligt villkoren kan återbetalning även göras på en utbetalningsavi om beloppet överstiger 0,3 procent av prisbasbeloppet, vilket är 143 kr år 2021 (2021 motsvarar prisbasbeloppet 47 600 kr).

  Betalar du genom autogiro kommer dragning på ditt bankkonto avslutas när försäkringen avslutas. 

  Var det här svaret till hjälp för dig?

Jag har fått ett meddelande från Bliwa som är skyddat med TLS-kryptering

 • Hur vet jag att mejlet är från Bliwa?

  Om avsändaren är no-reply@bliwa.se så kommer mejlet från Bliwa.

  Var det här svaret till hjälp för dig?

 • Varför gör Bliwa så här?

  Bliwa använder sig av krypterad mejl för att på ett säkert sätt skicka meddelanden med känsligt innehåll, som personuppgifter och personnummer, till våra försäkrade. 

  Var det här svaret till hjälp för dig?

 • Hur kommer jag åt meddelandet?

  Du klickar på länken i mejlet från Bliwa. Du loggar därefter in med BankID för att öppna och svara på meddelandet. Av säkerhetsskäl är läsningen begränsad och meddelandet kan bara öppnas med en och samma webbläsare på en och samma enhet (dator, mobil eller läsplatta) under en period på 30 dagar. 

  Var det här svaret till hjälp för dig?

 • Jag har inget BankID, hur gör jag då?

  Om du inte har BankID kontakta Bliwas kundservice, 08-696 22 80. Kundservice kommer då i stället att skicka informationen via post till din folkbokföringsadress.

  Var det här svaret till hjälp för dig?