Du använder en webbläsare som inte stöder alla funktioner.

För att få en bättre användarupplevelse behöver du uppgradera till en modernare webbläsare, exempelvis senaste versionen av Chrome.


Vem får pengarna om jag dör?

Förmånstagare kallas den som har rätt att få ersättning från en försäkring om den försäkrade dör. Ett förmånstagarförordnande talar om vem eller vilka som är förmånstagare.

För dödsfallskapitalet i livförsäkringen gäller följande generella förmånstagarförordnande:

  • i första hand den försäkrades make/maka eller sambo
  • i andra hand den försäkrades samtliga arvsberättigade barn
  • i tredje hand den försäkrades arvingar

För försäkring vid dödsfall - barn, olycksfallsförsäkring och barnförsäkring är förmånstagaren den försäkrades dödsbo.

Om det generella förmånstagarförordnandet inte passar dig kan du byta ut det mot ett särskilt förmånstagarförordnande. I ett sådant kan du själv bestämma vem som ska vara förmånstagare.

Enklast lämnar du ett förmånstagarförordnande genom att logga in på Mina sidor eller så kan du hämta blankett här.