Du använder en webbläsare som inte stöder alla funktioner.

För att få en bättre användarupplevelse behöver du uppgradera till en modernare webbläsare, exempelvis senaste versionen av Chrome.


Tre knepiga begrepp – vi förklarar

Försäkringsvärlden har gott om ord och begrepp som kan vara nya för många. Här förklarar vi tre av dem.

1. Fullt arbetsför

För att omfattas av vissa försäkringar krävs att du är så kallat fullt arbetsför. För att anses som fullt arbetsför ska du kunna fullgöra ditt vanliga arbete utan begränsningar och inte till någon del vara sjukskriven, beviljats sjuklön, sjuk- eller rehabiliteringspenning, aktivitetsersättning, sjukersättning eller liknande ersättning.

Du som har en vilande aktivitetsersättning, vilande sjukersättning eller vilande, minst halv, arbetsskadelivränta anses inte vara fullt arbetsför under den tid som ersättningen eller arbetsskadelivräntan är vilande.

2. Försäkringsbelopp

Försäkringsbeloppet ligger till grund för hur ersättningen beräknas för vissa delar i försäkringen. För till exempel olycksfallsförsäkring och barnförsäkring styr det ersättningens storlek om du råkar ut för något allvarligt – något som gör att du inte längre kan arbeta eller fungera som vanligt.

Du väljer själv hur stort försäkringsbeloppet är. Ju högre belopp, desto högre blir premien (priset) för din försäkring.

3. Prisbasbelopp (PBB)

Ett prisbasbelopp, även kallat basbelopp, är ett värde som fastställs av regeringen en gång per år. Prisbasbeloppet speglar prisutvecklingen i samhället. Det används för en rad olika beräkningar: beskattning, pensions- och försäkringsförmåner samt medlems- och serviceavgifter.

För år 2021 har regeringen fastställt prisbasbeloppet och det förhöjda prisbasbeloppet till 47 600 kronor respektive 48 600 kronor.