Du använder en webbläsare som inte stöder alla funktioner.

För att få en bättre användarupplevelse behöver du uppgradera till en modernare webbläsare, exempelvis senaste versionen av Chrome.


Diagnosförsäkring

Drabbas du av en allvarlig sjukdom kan det innebära att du behöver omedelbar ekonomisk hjälp. ­Diagnosförsäkringen kan ge dig ett engångsbelopp direkt.

Ditt skydd

Följande diagnoser eller händelser kan ge ersättning:

 • Cancer
 • Hjärtinfarkt
 • Stroke
 • Motorneuronsyndrom (ALS)
 • Multipel skleros (MS)
 • Parkinsons sjukdom
 • Neurobborelios
 • Bakteriell hjärnhinneinflammation (Meningit)
 • Fästingburen hjärnhinneinflammation (TBE)
 • Operation av hjärtats kranskärl
 • Operation av förträngning eller aneurysm i aorta
 • Operation av hjärtklaff
 • Organtransplantation
 • Upphörande av njurfunktion
 • Dövhet
 • Blindhet
 • Förlust av arm eller ben
 • Förlorad talförmåga
 • Förlamning

Pengar

Ersättning försäkringsbelopp Månadskostnad
  -35 ÅR 36-55 ÅR 56-69 ÅR
47 600 KR (1 PBB) 11 KR 17 KR 35 KR
95 200 KR (2 PBB) 20 KR 35 KR 69 KR
238 000 KR (5 PBB) 52 KR 85 KR 174 KR
380 800 KR (8 PBB) 83 KR 137 KR 277 KR
476 000 KR (10 PBB) 103 KR 172 KR 346 KR

Ersättningen är skattefri.

Vad är prisbasbelopp?

Prisbasbeloppet (PBB) förändras i takt med inflationen i Sverige. För år 2021 är det 47 600 kronor.

Tänk på

Försäkringen gäller som längst tills du, som är försäkrad medlem, fyller 67 år. Om du fortfarande är yrkesaktiv medlem efter 67 år kan försäkringen gälla som längst tills du fyller 70 år.

Du kan även teckna försäkringen för din make/maka/sambo. Slutåldern för en medförsäkrads försäkring avgörs av medlemmens ålder. 

Detta är en kortfattad beskrivning av försäkringen. För ytterligare information och begränsningar se förköpsinformationen.