Du använder en webbläsare som inte stöder alla funktioner.

För att få en bättre användarupplevelse behöver du uppgradera till en modernare webbläsare, exempelvis senaste versionen av Chrome.


Familjeskydd

Om du avlider kan familjen drabbas även ekonomiskt. Familjeskydd kan ge dina närstående ekonomisk trygghet i form av ett månadsbelopp under en längre period.

Ditt skydd

Om du dör

Om du avlider får dina förmånstagare en månatlig ersättning som beräknas på det försäkringsbelopp som du valt för försäkringen (se tabell nedan). Förmånstagare är i första hand din make/maka eller sambo, i andra hand dina arvsberättigade barn och i tredje hand dina arvingar. Vill du att någon annan ska vara förmånstagare kan du fylla i ett särskilt förmånstagarförordnande. Du hittar blanketten under Blanketter & Villkor.

 

Pengar

Försäkringsbelopp Månadskostnad
  -35 ÅR 36-55 ÅR 56-69 ÅR
48 600 KR 9 KR 15 KR 42 KR
97 200 KR 17 KR 30 KR 84 KR
145 800 KR 26 KR 46 KR 125 KR

 
Utbetalning
Ersättningen betalas ut en gång i månaden i fem år. Varje månad får dina efterlevande en tolftedel av det försäkringsbelopp du har valt.

Ersättningen är skattefri.

Tänk på

Försäkringen gäller som längst tills du, som är försäkrad medlem, fyller 67 år. Om du fortfarande är yrkesaktiv medlem efter 67 år kan försäkringen gälla som längst tills du fyller 70 år.

Du kan även teckna försäkringen för din make/maka/sambo. Slutåldern för en medförsäkrads försäkring avgörs av medlemmens ålder. 

Detta är en kortfattad beskrivning av försäkringen. För ytterligare information och begränsningar se förköpsinformationen.