Du använder en webbläsare som inte stöder alla funktioner.

För att få en bättre användarupplevelse behöver du uppgradera till en modernare webbläsare, exempelvis senaste versionen av Chrome.


Fortsättningsförsäkring

Om du är under 70 år men inte längre kan vara med i gruppförsäkringen, därför att medlemskapet upphört kan du ha rätt att teckna en fortsättningsförsäkring, förutsatt att du har omfattats av gruppförsäkringen i minst 6 månader.

Ditt skydd

Försäkringen kan som mest ge dig samma skydd som du hade i din tidigare gruppförsäkring.

Pengar

Du kan som mest ansöka om de försäkringsbelopp, ersättningstider samt karenstider som du hade i din tidigare gruppförsäkring.

Tänk på

När gruppförsäkringen upphör har du tre månader på dig att teckna fortsättningsförsäkringen.

Du måste ha omfattats av den tidigare gruppförsäkringen i minst 6 månader för att få teckna fortsättningsförsäkringen. Du har inte rätt att teckna fortsättningsförsäkring om du har fått eller uppenbarligen kan få försäkringsskydd av samma slag som tidigare på annat håll.

Fortsättningsförsäkringens slutålder är 70 år.

Fortsättningsförsäkringen kan också tecknas av medförsäkrad make/maka/sambo.

Detta är en kortfattad beskrivning av försäkringen. För ytterligare information och begränsningar se förköpsinformationen.