Livförsäkring

Om du avlider kan familjen även drabbas ekonomiskt. En livförsäkring kan ge dina närstående ekonomisk trygghet under en svår period.

Ditt skydd

Om du dör

Om du avlider får dina förmånstagare ett belopp som beräknas på det försäkringsbelopp som du valt för försäkringen (se tabell nedan). Förmånstagare är i första hand din make/maka eller sambo, i andra hand dina arvsberättigade barn och i tredje hand dina arvingar. 

Vill du att någon annan ska vara förmånstagare för din försäkring kan du fylla i och skriva ut ett särskilt förmånstagarförordnande på Mina sidor.

Vid barns dödsfall

47 300 kronor betalas till ditt barns dödsbo om barnet skulle dö innan 20 års ålder.

Pengar

Maxersättning
Försäkringsbelopp
Månadskostnad
  -35 ÅR 36-55 ÅR 56-69 ÅR
473 000 KR (10 PBB) 33 KR 46 KR 84 KR
709 500 KR (15 PBB) 49 KR 69 KR 126 KR
946 000 KR (20 PBB) 65 KR 91 KR 168 KR
1 182 500 KR (25 PBB) 79 KR 114 KR 208 KR
1 419 000 KR (30 PBB) 95 KR 137 KR 250 KR
1 892 000 KR (40 PBB) 125 KR 182 KR 334 KR
2 365 000 KR (50 PBB) 156 KR 227 KR 417 KR

 
Reduktion
Från 60 år till och med 64 år minskar ersättningen med 10 procentenheter per år om den avlidne inte har arvsberättigade barn som är yngre än 20 år.

Ersättningen är skattefri.

Vad är prisbasbelopp?

Prisbasbeloppet (PBB) förändras i takt med inflationen i Sverige. För år 2020 är det 47 300 kronor.

Tänk på

Försäkringen gäller som längst tills du, som är försäkrad medlem, fyller 67 år. Om du fortfarande är yrkesaktiv medlem efter 67 år kan försäkringen gälla som längst tills du fyller 70 år.

Du kan teckna försäkringen för din make/maka/sambo. Slutåldern för en medförsäkrads försäkring avgörs av medlemmens ålder. 

Du har även möjlighet att höja ditt livförsäkringsbelopp endast mot hälsokravet fullt arbetsför vid en särskild livshändelse (familjehändelse), som högst till 20 prisbasbelopp. Annars ansöker du genom att fylla i en hälsodeklaration. Detta heter optionsrätt i försäkringsvillkoret.
Ansökan görs på särskild blankett. Där framgår även detaljerad information om optionsrätten.

Detta är en kortfattad beskrivning av försäkringen. För ytterligare information och begränsningar se förköpsinformationen.