Du använder en webbläsare som inte stöder alla funktioner.

För att få en bättre användarupplevelse behöver du uppgradera till en modernare webbläsare, exempelvis senaste versionen av Chrome.


Livförsäkring

Om du avlider kan familjen även drabbas ekonomiskt. En livförsäkring kan ge dina närstående ekonomisk trygghet under en svår period.

Ditt skydd

Om du dör

Om du avlider får dina förmånstagare ett belopp som beräknas på det försäkringsbelopp som du valt för försäkringen (se tabell nedan). Förmånstagare är i första hand din make/maka eller sambo, i andra hand dina arvsberättigade barn och i tredje hand dina arvingar. 

Vill du att någon annan ska vara förmånstagare för din försäkring kan du fylla i och skriva ut ett särskilt förmånstagarförordnande på Mina sidor.

Vid barns dödsfall

47 600 kronor betalas till ditt barns dödsbo om barnet skulle dö innan 20 års ålder.

Pengar

Maxersättning
Försäkringsbelopp
Månadskostnad
  -35 ÅR 36-55 ÅR 56-69 ÅR
476 000 KR (10 PBB) 33 KR 48 KR 105 KR
714 000 KR (15 PBB) 49 KR 72 KR 157 KR
952 000 KR (20 PBB) 65 KR 96 KR 210 KR
1 190 000 KR (25 PBB) 79 KR 120 KR 260 KR
1 428 000 KR (30 PBB) 95 KR 144 KR 312 KR
1 904 000 KR (40 PBB) 125 KR 191 KR 417 KR
2 380 000 KR (50 PBB) 156 KR 238 KR 521 KR

 
Reduktion
Från 60 år till och med 64 år minskar ersättningen med 10 procentenheter per år om den avlidne inte har arvsberättigade barn som är yngre än 20 år.

Ersättningen är skattefri.

Vad är prisbasbelopp?

Prisbasbeloppet (PBB) förändras i takt med inflationen i Sverige. För år 2021 är det 47 600 kronor.

Tänk på

Försäkringen gäller som längst tills du, som är försäkrad medlem, fyller 67 år. Om du fortfarande är yrkesaktiv medlem efter 67 år kan försäkringen gälla som längst tills du fyller 70 år.

Du kan teckna försäkringen för din make/maka/sambo. Slutåldern för en medförsäkrads försäkring avgörs av medlemmens ålder. 

Du har även möjlighet att höja ditt livförsäkringsbelopp endast mot hälsokravet fullt arbetsför vid en särskild livshändelse (familjehändelse). Annars ansöker du genom att fylla i en hälsodeklaration. Detta heter optionsrätt i försäkringsvillkoret.
Ansökan görs på särskild blankett. Där framgår även detaljerad information om optionsrätten.

Detta är en kortfattad beskrivning av försäkringen. För ytterligare information och begränsningar se förköpsinformationen.