Du använder en webbläsare som inte stöder alla funktioner.

För att få en bättre användarupplevelse behöver du uppgradera till en modernare webbläsare, exempelvis senaste versionen av Chrome.


Sjukförsäkring

En längre tids sjukdom som gör att du inte kan arbeta som tidigare kan vara ekonomiskt påfrestande för dig och din familj. Sjukförsäkringen kompletterar den ersättning du får från Försäkringskassan och eventuell kollektivavtalad försäkring. Då blir inkomstbortfallet inte lika stort.

Ditt skydd

Månadsersättning

Om du blir arbetsoförmögen till minst 25 procent får du ersättning varje månad. Ersättningen börjar betalas ut efter 90 dagar och som längst i 42 månader, eller tills du fyller 67 år. Ersättningen beror på vilket försäkringsbelopp du valt och graden av din arbetsoförmåga.

Pengar

Du kan ansöka om olika nivåer på försäkringsbeloppet. I tabellen ger vi en rekommendation som utgår ifrån din lön. Du kan välja ett lägre försäkringsbelopp än det rekommenderade. Om du väljer ett högre försäkringsbelopp än det rekommenderade riskerar du att inte få ut full ersättning på grund av att din ersättning från Bliwa, tillsammans med ersättning från Försäkringskassan och eventuell ersättning genom kollektivavtal, inte får bli högre än din lön.

    -35 ÅR 36-55 ÅR 56-66 ÅR
- 14 999 KR 1 600 KR/MÅN 13 KR 23 KR 36 KR
15 000 - 26 999 KR 2 300 KR/MÅN 18 KR 33 KR 52 KR
27 000 - 37 999 KR 3 000 KR/MÅN 24 KR 44 KR 67 KR
38 000 - 44 999 KR 4 000 KR/MÅN 31 KR 59 KR 89 KR
45 000 KR - 5 000 KR/MÅN 39 KR 73 KR 112 KR

Månadslön
före skatt
Rekommenderat 
försäkringsbelopp
Månadskostnad

Ersättningen är skattefri.

Tänk på

Försäkringen gäller så länge du är medlem dock längst till och med 67 år.

Du kan även teckna försäkring för din make/maka/sambo.

Ersättningskollen - räkna ut din ersättning

Med Försäkringskassans verktyg Ersättningskollen kan du räkna ut hur mycket ersättning du får om du blir sjuk eller skadad, utifrån din lön, i vilken sektor du arbetar och vilka avtal du omfattas av.

Detta är en kortfattad beskrivning av försäkringen. För ytterligare information och begränsningar se förköpsinformationen.