Du använder en webbläsare som inte stöder alla funktioner.

För att få en bättre användarupplevelse behöver du uppgradera till en modernare webbläsare, exempelvis senaste versionen av Chrome.


Sjukkapital

Ditt skydd

En engångsutbetalning

Du kan få ersättning om du beviljas sjukersättning till minst 25 procent av Försäkringskassan. Du kan också få ersättning om du beviljas sjukpenning till minst 25 procent av Försäkringskassan under 3 sammanhängande år eller totalt 3 år under en 5-årsperiod.

Ersättningens storlek beror på valt försäkringsbelopp, din ålder och hur stor din arbetsoförmåga är.

Pengar

Maxersättning
försäkringsbelopp
Månadskostnad
  -35 år 36-55 år 56-64 år
476 000 KR (10 prisbasbelopp) 9 KR 14 KR 17 KR
714 000 KR (15 prisbasbelopp) 14 KR 21 KR 26 KR
952 000 KR (20 prisbasbelopp) 18 KR 27 KR 34 KR
1 428 000 KR (30 prisbasbelopp) 27 KR 42 KR 51 KR
1 904 000 KR (40 prisbasbelopp) 35 KR 55 KR 68 KR
2 380 000 KR (50 prisbasbelopp) 45 KR  69 KR 85 KR

 
Reduktion
Från 36 år minskar ersättningen med 4 procentenheter per år, från 57 år med 2 procentenheter per år fram till 60. Därefter är ersättningen 8 procent fram till 65 år.

Ersättningen är skattefri.

Vad är prisbasbelopp?

Prisbasbeloppet (PBB) förändras i takt med inflationen i Sverige. För år 2021 är det 47 600 kronor.

Försäkringen gäller så länge du är medlem dock längst till och med 65 år.

Du kan även teckna försäkringen för din make/maka/sambo.

Vad är arbetsoförmåga?

Med arbetsoförmåga menas att en person på grund av sjukdom eller olycksfallsskada inte kan arbeta som vanligt. För att räknas som arbetsoförmåga ska förmågan att arbeta vara nedsatt med minst en fjärdedel.

Detta är en kortfattad beskrivning av försäkringen. För ytterligare information och begränsningar se förköpsinformationen.