Ungdomspaketet

Ungdomspaketet ger dig som är under 31 ett bra grundskydd till ett lågt paketpris. Grundskyddet innehåller fem försäkringar som ger ekonomisk ersättning vid olycksfall, sjukdom och dödsfall.

Ditt skydd

Ungdomspaketet innehåller följande fem försäkringar:

Olycksfallsförsäkring
Ett olycksfall kan innebära ekonomiska påfrestningar på både kort och lång sikt. Med en olycksfallsförsäkring kan du få ersättning för kostnader i anslutning till olycksfallet. Du kan också få invaliditetsersättning om du skulle få bestående problem som gör att du inte kan arbeta eller fungera som tidigare.
Läs mer om olycksfallsförsäkringen

Sjukförsäkring
En längre tids sjukdom som gör att du inte kan arbeta som tidigare kan vara ekonomiskt påfrestande för dig och din familj. Sjukförsäkringen kompletterar den ersättning du får från Försäkringskassan och eventuell kollektivavtalad försäkring. Då blir inkomstbortfallet inte lika stort.
Läs mer om sjukförsäkringen

Diagnosförsäkring
Drabbas du av en allvarlig sjukdom kan det innebära att du behöver omedelbar ekonomisk hjälp. ­Diagnosförsäkringen kan ge dig ett engångsbelopp direkt. 
Läs mer om diagnosförsäkringen

Sjukkapital
Om din arbetsförmåga skulle bli nedsatt under en längre tid kommer din inkomst att minska. Med ett sjukkapital kan du få ett ekonomiskt tillskott i form av ett engångsbelopp. 
Läs mer om sjukkapital

Livförsäkring
Om du avlider kan en livförsäkring kan ge dina närstående ekonomisk trygghet i form av ett engångsbelopp under en svår period. 
Läs mer om livförsäkringen

Pengar

FÖRSÄKRING MAXERSÄTTNING
FÖRSÄKRINGSBELOPP
MÅNADSKOSTNAD
Olycksfallsförsäkring 946000 KR (20 PBB)  
Sjukförsäkring 1 600 KR/MÅN  
Diagnosförsäkring 47300 KR (1 PBB)  
Sjukkapital 709500 KR (15 PBB)  
Livförsäkring 473000 KR (10 PBB)  
    PAKETPRIS: 50 KR 


Ersättningen är skattefri.

Vad är prisbasbelopp?

Prisbasbeloppet (PBB) förändras i takt med inflationen i Sverige. För år 2020 är det 47300 kronor.

Tänk på

Du kan som längst ha kvar ungdomspaketet till och med den månad då du fyller 31 år. När du har fyllt 31 upphör det rabatterade paketpriset, men du har fortfarande kvar de fem försäkringarna till ordinarie pris.

Ungdomspaketet är ett försäkringspaket med fast innehåll. Vill du ta bort någon av de ingående fem försäkringarna eller höja försäkringsbelopp så går det givetvis bra men då betalar du ordinarie pris för dina försäkringar.

Tänk också på att du inte kan ha två försäkringar av samma sort. Vill du ha ungdomspaketet kan du alltså inte samtidigt lägga till någon av de ingående fem försäkringarna utöver paketet, däremot kan du lägga till försäkringar som inte ingår i paketet, som till exempel sjukvårdsförsäkringen.

Du kan inte teckna ungdomspaketet för din make/maka/sambo men de kan teckna försäkringarna separat.

Detta är en kortfattad beskrivning av försäkringen. För ytterligare information och begränsningar se förköpsinformationen.