Du använder en webbläsare som inte stöder alla funktioner.

För att få en bättre användarupplevelse behöver du uppgradera till en modernare webbläsare, exempelvis senaste versionen av Chrome.


Vårdförsäkring

Det vi på Bliwa ser som den största fördelen med att ha en vårdförsäkring är vägledning till rätt specialist i varje enskilt fall. Bliwas sjukvårdsförmedling garanterar även snabb kontakt med en privat vårdgivare.

Via vårdförsäkringen kan du få planerad specialistvård. Vid akuta besvär ska du anlita akutmottagningen på ett sjukhus. Vid enklare besvär, som inte kräver specialistvård, kontakta din vårdcentral eller din digitala vårdgivare.

Ditt skydd

Ring sjukvårdsplaneringen

Bliwas sjuksköterskor ger dig råd om vård och bokar, om det behövs, in tid och plats till en vårdgivare. 
När du vill använda din sjukvårdsförsäkring, ring: 0771-108 108
Rådgivning: 7 - 22, alla veckans dagar. 
Bokning: 8 - 17, helgfria vardagar.

Garantitid

Du får träffa en specialist inom 7 helgfria vardagar. Du får din behandling eller operation inom 14 helgfria vardagar från läkarens beslut.

Utredning, behandling

Vi har kartlagt Sveriges privata vårdgivare inom samtliga specialistområden och därefter valt att arbeta med ett nätverk av noggrant utvalda vårdgivare. Med din vårdförsäkring får du trygg och säker tillgång till våra specialister. Det kan vara besök hos specialistläkaren, sjukgymnasten, naprapaten eller psykologen, som utreder och behandlar dina besvär.

Tre omfattningar

Vårdförsäkringen finns i tre omfattningar; Bas, Premium och Premium Extra. 

I Bas ingår:

 • Sjukvårdsrådgivning
 • Vårdplanering
 • Specialistvård
 • Utredning, behandling, operation
 • Sjukgymnast, naprapat, kiropraktor
 • Medicinska hjälpmedel
 • Psykolog/psykoterapeut
 • Utökad sjukvårdsplanering
 • Second opinion.
 • Patientavgifter i offentlig vård

I Premium ingår alla delar från Bas och dessutom:

 • Logoped
 • Dietist
 • Resor & logi
 • Läkemedelskostnader
 • Eftervård och medicinsk rehabilitering.

I Premium extra ingår alla delar från Bas och Premium och dessutom:

 • Hjärt-kärlundersökning
 • Viktreducerande operation
 • Missbruksbehandling
 • Hjälp i hemmet efter operation
 • Självriskersättning vid utlandsvård
 • Vaccinationskostnader.

Hjärt-kärlundersökning
Du som innehar en Vårdförsäkring Premium Extra har möjlighet att göra en förebyggande undersökning av hjärta och kärl. Du har rätt att helt utan kostnad göra denna undersökning vartannat år. Den består av en hälsodeklaration, provtagning samt att du får låna en Coala i två veckor. 

Kontakta Bliwas vårdplanering för att få inloggningsuppgifter att genomföra din undersökning.

 • Fyll i Hälsodeklaration
 • Välj ett provtagningsställe
 • Beställ en Coala (hjärtundersökning)

 Läs mer om Hjärt-kärlundersökningen

 

Pengar

FÖRSÄKRING REMISS/SJÄLVRISK MÅNADSKOSTNAD                           
    -35 ÅR 36-50 ÅR 51-64 ÅR 65-69 ÅR
Bas Remiss 93 KR 114 KR 176 KR 220 KR
Premium Välj remiss eller självrisk 155 KR 238 KR 419 KR 755 KR
Premium extra Ingen remiss eller självrisk 406 KR 703 KR 1 050 KR 1 765 KR


Remiss
Du måste först få en remiss från primärvården eller företagshälsovården för att kunna använda försäkringen.

Självrisk 
Självrisken är 750 ­kronor vid varje ny skada/sjukdom som du blir behandlad för via sjukvårds­försäkringen. Du ­betalar bara en gång per skada/sjukdom, oavsett ­antalet behandlingar.

Har du Premium kan du välja remiss eller självrisk
Du väljer själv om du vill använda dig av remiss eller betala självrisk i varje ny skada. Observera att du inte i efterhand kan välja remiss om du redan betalat för en sjukdom/skada.

Tänk på

Försäkringen gäller som längst tills du, som är försäkrad medlem, fyller 67 år. Om du fortfarande är yrkesaktiv medlem efter 67 år kan försäkringen gälla som längst tills du fyller 70 år.

Du kan även teckna försäkringen för din make/maka/sambo. Slutåldern för en medförsäkrads försäkring avgörs av medlemmens ålder. 

Detta är en kortfattad beskrivning av försäkringen. För ytterligare information och begränsningar se förköpsinformationen.