Bättre villkor och nya priser

Från och med 1 januari 2020 justerar vi premien – det vill säga priset på försäkringarna. Samtidigt ändras många av försäkringarnas villkor – ofta till fördel för dig som en dag kanske behöver använda försäkringarna.

Varför höjs priset?

Vårt mål är att hålla en jämn prisnivå över tid. Samtidigt behöver vi möta förändringar i omvärlden. När prisindex – till exempel prisbasbelopp – förändras, då justeras försäkringens ersättningsnivåer. Andra orsaker kan vara när fler får nytta av försäkringarna.

Din nya premie – ditt nya pris – och vilka försäkringar du har hittar du på bliwa.se/minasidor. Du loggar in enkelt och tryggt med BankID.

Mina sidor

Ändrade försäkringsvillkor

Vad som gäller för respektive försäkring kan du läsa om på här nedan. Du kanske inte omfattas av alla försäkringar vi berättar om – logga in på bliwa.se/minasidor så ser du vilka försäkringar du har.

Olycksfallsförsäkring

 • För rätt till ersättning på grund av olycksfall kommer inte längre krävas att man uppsöker läkare. Det räcker att man sökt vård och blivit behandlad inom sjukvården.
 • Vi tar bort kravet på remiss när det gäller sjukgymnast med mera, och ersätter upp till högkostnadsskyddet.
 • Kostnad för privatläkare godkänns upp till egenavgiften/landstingets taxa.

Diagnosförsäkring

 • Diagnosen upphörande av njurfunktion förtydligas genom att formuleringen ”slutstadiet av båda njurarnas funktion bedöms vara kroniskt” omformuleras till ”båda njurarnas funktion har upphört”.
 • Diagnosen HIV/AIDS från blodtransfusion eller behandling tas bort eftersom man inte längre får HIV/AIDS genom blodtransfusion eller behandling på en sjukvårdsinrättning i Sverige.

Livförsäkring

 • Möjlighet att vid en särskild livshändelse (familjehändelse) höja sitt livförsäkringsbelopp endast mot hälsokravet fullt arbetsför, men som högst till 20 prisbasbelopp. Även kallat optionsrätt i försäkringsvillkoren. Annars ansöker man genom att fylla i en hälsodeklaration.

Vårdförsäkring – tidigare Sjukvårdsförsäkring

 • Försäkringen byter namn, från Sjukvårdsförsäkring till Vårdförsäkring. Vi hoppas att det nya namnet tydligare beskriver försäkringens funktion – det vill säga att snabbt komma i kontakt med specialistvård eller hitta fram till rätt vård.
 • Kravet på att ett ersättningsbart medicinskt hjälpmedel ska vara ordinerat för tillfälligt bruk tas bort. I och med det kan även hjälpmedel som inte uttryckligen är ordinerat för tillfälligt bruk ersättas från försäkringen.

Barn- och gravidförsäkring

 • Försäkringsbeloppet för diagnosersättning förbättras. För barnförsäkring Premium gäller 2 prisbasbelopp och för barnförsäkring Premium Extra gäller 3 prisbasbelopp (även under graviditet).
 • Diagnosen upphörande av njurfunktion förtydligas genom att formuleringen i barnförsäkringen ”slutstadiet av båda njurarnas funktion bedöms vara kroniskt” omformuleras till ”båda njurarnas funktion har upphört”.
 • Diagnosen HIV/AIDS från blodtransfusion eller behandling tas bort i barnförsäkringen eftersom man inte längre får HIV/AIDS genom blodtransfusion eller behandling på en sjukvårdsinrättning i Sverige.