Om Bliwa

Bliwa gör människor tryggare. Det gör vi genom våra försäkringar som ger ekonomisk trygghet vid olycksfall, sjukdom, dödsfall och arbetslöshet samt stöd vid behov av vård och rehabilitering. Men det gör vi också genom hälsoförebyggande tjänster, enkel hantering och begripligt bemötande på individens villkor.

I den här filmen får du möta några av Bliwas medarbetare och höra dem berätta om Bliwa.

Vi är ett kundägt försäkringsbolag som är specialister på personförsäkringar för grupper. Våra försäkringar ger dig som är medlem i en organisation eller anställd på ett företag trygghet vid dödsfall, olycksfall samt sjukdom. Vi strävar efter att vara tillgängliga och begripliga och utvecklar ständigt försäkringar och arbetssätt för att bli ännu bättre på det vi gör. Vår uppgift är att se till så att du är rätt försäkrad genom livets alla faser och har den trygghet du behöver för dig själv och dina närstående. Ekonomisk trygghet är något som påverkar hela familjen.

En förutsättning är kontinuerlig utveckling av vår verksamhet med utgångspunkt i kundinsikter och omvärldsförändringar. En annan förutsättning är en långsiktigt ekonomisk hållbar affärsmodell.