Du använder en webbläsare som inte stöder alla funktioner.

För att få en bättre användarupplevelse behöver du uppgradera till en modernare webbläsare, exempelvis senaste versionen av Chrome.


Vad händer med försäkringsskyddet vid arbetslöshet?

Behovet av trygghet och försäkringsskydd upphör ju inte om man blir arbetslös. Så länge du är medlem i Unionen och betalar din försäkringspremie har du kvar dina personförsäkringar. Det är alltid bra att se över försäkringsskyddet vid olika händelser i livet.

 

Premiebefrielse vid arbetslöshet

Har du varit heltidsarbetslös under en sammanhängande period av minst 6 månader. Är anmäld som arbetssökande på Arbetsförmedlingen och står till arbetsmarknadens förfogande på heltid, har du möjlighet att ansöka om premiebefrielse. 

Ofrivillig arbetslöshet menas att du inte har sagt upp dig utan godtagbart skäl eller skilts från arbetet på grund av otillbörligt uppförande. 

Premiebefrielsen gäller för dig som gruppmedlem och ej medförsäkrad. Premiebefrielsen gäller i högst 12 månader och som längst till 65 år. Läs vidare för detaljer i villkoren.

Är du arbetslös och vill ansöka om premiebefrielse, ska du skicka in följande handlingar till oss:

  • Beslut om arbetslöshetsersättning från din a-kassa
  • Första utbetalningsspecifikationen från din a-kassa
  • Kontonummer vid eventuell återbetalning

Skicka dina handlingar till kund@bliwa.se.

Livförsäkring vid arbetslöshet

I ditt medlemskap i Unionen ingår en livförsäkring vid arbetslöshet. Livförsäkring gäller om du inte har omfattats av någon tjänstegrupplivförsäkring, så kallad TGL, eller att efterskyddet inte gäller längre. Som mest utbetalas 6 prisbasbelopp till de efterlevande och som längst till du fyller 65 år (eller till avtalad lägre pensionsålder). Om du vid dödsfallet efterlämnar barn som inte har fyllt 20 år får varje barn ett ersättningsbelopp, som mest 2 prisbasbelopp.

Läs mer på Unionens hemsida.

Livförsäkring vid arbetslöshet

Betala via autogiro

Med autogiro betalar du dina försäkringar enkelt och smidigt varje månad. Om du inte betalar via autogiro idag anmäler du dig genom att logga in med BankID på Mina sidor.  

Betalar du via avi eller e-faktura får du dessa tre gånger om året. Du betalar då för fyra månader åt gången.   

Mina sidor

Mer information om Bliwas försäkringar

Har du några frågor eller vill ha mer information är du välkommen att kontakta oss via mejl unionen@bliwa.se eller via telefon 08 – 670 11 00.

Du hittar även svar på de vanligaste frågorna under Vanliga frågor och svar. 

Vanliga frågor och svar

Frågor om ditt medlemskap i Unionen

Har du frågor som rör ditt medlemskap i Unionen så kontaktar du Unionen.

Kontaktuppgifter Unionen