Vilket skydd behöver du?

Vilket försäkringsskydd behöver du som medlem i Unionen?

Din trygghet är en central fråga för Unionen. Därför är personförsäkringar som ger ett fullgott skydd en viktig del i Unionens medlemserbjudande.

Har du ett tillräckligt försäkringsskydd?

Om du blir sjuk eller råkar ut för ett olycksfall får du en viss ekonomisk ersättning från samhället, exempelvis sjukpenning. Du kan också ha ett försäkringsskydd genom kollektivavtal i din anställning. Tjänstegrupplivförsäkring är en sådan kollektivavtalad försäkring som ger dina efterlevande pengar om du skulle dö.

Men de allra flesta behöver ändå se över och komplettera sitt försäkringsskydd eftersom nivåerna kan vara låga och vissa delar saknas helt.

Unionens medlemsförsäkringar i Bliwa ger dig möjlighet att välja vilket skydd du och din familj ska ha. Det är ett enkelt och billigt sätt att få bra försäkringar.

Till medlemsförsäkringar

Vid olycksfall

Med en olycksfallsförsäkring kan du få ersättning för kostnader du får om du råkar ut för ett olycksfall. Du kan också få invaliditetsersättning om du skulle få bestående besvär som gör att du inte kan arbeta eller fungera som tidigare.  

Om jag råkar ut för en olycka

Vid sjukdom

En längre tids sjukdom som gör att du inte kan arbeta som tidigare kan vara ekonomiskt påfrestande för dig och din familj. Vi har flera olika försäkringar som kan komplettera ersättningen du får från Försäkringskassan och förstärka din ekonomi om du blir sjuk.

Om jag blir sjuk 

Vid behov av sjukvård

Med en vårdförsäkring kan du få planerad specialistvård. Vi hjälper dig att boka tid hos just den läkare, sjukgymnast eller psykolog som är bäst lämpad för att hjälpa dig med ditt problem. Vid akuta besvär ska du istället vända dig till akutmottagningen på ett sjukhus och vid enklare besvär, som inte kräver specialistvård, kan du kontakta din vårdcentral eller digital vårdgivare.

Om jag behöver vård

Vid dödsfall

Om du skulle avlida kan familjen även drabbas ekonomiskt. En livförsäkring kan ge dina närstående ekonomisk trygghet under en svår period.

Vid dösfall

Vid graviditet och för dina barn

Redan från vecka 10 i graviditeten kan du teckna Unionens barnförsäkring som då gäller som en gravidförsäkring. När barnet föds övergår gravidförsäkringen automatiskt till en barnförsäkring som ger dina barn ett ekonomiskt skydd, dygnet runt, både vid sjukdom och olycksfall. 

För dina barn

Vad gäller för dig?

Beroende av var du befinner dig i livet och i ditt yrkesval har du olika behov av trygghet och skydd ifall något oförutsett inträffar. Som ny medlem har du kanske frågor om det grundskydd som erbjuds och vilka försäkringar som just du behöver. Har du varit medlem en längre tid och redan har försäkringar kan det vara dags att se över behovet. Du kanske blivit sambo, fått barn eller närmar dig pensionen. Oavsett var du befinner dig i livet är det viktigt att du gör ett medvetet val.

Vad gäller för dig?

Mer information om Bliwas försäkringar

Har du några frågor eller vill ha mer information är du välkommen att kontakta oss via mejl unionen@bliwa.se eller via telefon 08 – 670 11 00.

Du hittar även svar på de vanligaste frågorna under Vanliga frågor och svar. 

Vanliga frågor och svar