Bliwa i siffror

Bliwas verksamhet har växt kraftigt under 2018 i och med de gruppavtal Bliwa tecknade under 2017. Sammantaget innebär affärstillväxten att Bliwas premieintäkt under 2018 har ökat med cirka 68 procent. Tillväxten innebär att vår konkurrenskraft och ekonomiska hållbarhet stärks både på kort och på lång sikt. Det ger oss bättre riskspridning och skalfördelar som ökade möjligheter till utveckling av verksamheten.

Fortsatt tillväxt

  • Bliwa fortsätter att växa. Premieintäkten 2018 uppgick till 889 miljoner kronor, en ökning med 68 procent från 2017. En växande affär stärker Bliwas konkurrenskraft och ekonomiska hållbarhet.
  • Bliwa har haft en genomsnittlig tillväxt sedan starten 2003 på drygt 20 procent.
  • Drygt 400 nya gruppavtal har ingåtts under året.Bliwa fortsätter att växa. 

Finansiell styrka

  • Kapitalbasen för koncernen uppgick till 1 096 miljoner kronor och solvenskapitalkravet uppgick till 636 miljoner kronor.
  • Minimikapitalkrav 266 miljoner kronor.
  • Solvenskvot 172 procent i koncernen.
  • Solvensgraden uppgick till 238 procent för Bliwa Livförsäkring och 230 procent för Bliwakoncernen.

Resultat

  • Årets resultat uppgick i Bliwa Livförsäkring till 4,4 miljoner kronor och 1 miljon kronor i koncernen.
  • Totalavkastningen inom kapitalförvaltningen uppgick till 0,5 procent i Bliwa Livförsäkring. Genomsnittlig totalavkastning de senaste 5 åren uppgår till 4,4 procent.
  • Premieintäkt, före avgiven återförsäkring var 724 miljoner kronor i Bliwa Livförsäkring respektive 889 miljoner kronor i koncernen.