Att Unionen valde Bliwa efter en omfattande upphandling visar att de värdesätter Bliwas produkter och sätt att arbeta. Som nischat gruppförsäkringsbolag kan Bliwa gruppförsäkring bättre än de flesta och utvecklar gärna flexibla försäkringar i samverkan med kunderna. Dessutom är bolaget kundägt vilket innebär att kunderna har en hög grad av insyn och möjlighet att påverka.

De försäkringar som Bliwa från årsskiftet tillhandahåller är: livförsäkring, sjukförsäkring, sjukkapital, diagnosförsäkring, olycksfallsförsäkring, barnförsäkring, familjeskydd, sjukvårdsförsäkring för Egna företagare samt seniorförsäkring. Dessutom kommer Unionens alla medlemmar att kunna teckna sjukvårdsförsäkring.

Här kan du som är Unionenmedlem läsa mer om dina försäkringar

Bytet innebär inga stora förändringar för den försäkrade som har kvar motsvarande skydd som tidigare, men med förbättringar som högre ersättningsnivåer, generösare hälsoregler, mer flexibla försäkringar och högre slutålder.

För Unionen är det viktigt att medlemmarnas försäkringar speglar det nya arbetslivet. Behoven ser olika ut för olika individer och det ska därför gå att anpassa försäkringen i högre grad. Lönerna ökar, många kommer in senare i arbetslivet och allt fler väljer även att gå senare i pension. Allt detta avspeglas i försäkringarna. Dessutom är försäkringarna tillgängliga för fler tack vare generösare hälsoregler.

Bliwas kunder utgörs idag av medlemmar i ett 10-tal organisationer samt anställda i flera tusen företag, varav ett 40-tal av Sveriges största. Samarbetet mellan Bliwa och Unionen sträcker sig tillbaka till 2005 då Unionen valde Bliwa för sin livförsäkring för arbetslösa medlemmar. Bliwa har vuxit med i snitt 20 procent per år sedan start 2003. Med denna affär skapas förutsättningar för ett fortsatt utvecklingsarbete, högre servicegrad och samtidigt lägre kostnader per försäkrad. Det gynnar samtliga Bliwas kunder.